Se demo


Språkexplosionen 
 på nätet

Håll koll på de senaste trenderna i översättningsvärlden

Att bli en av världens främsta leverantörer av språktjänster är ingen lätt sak. Det kräver ett brett utbud av tjänster, kompetenta medarbetare, bästa tillgängliga teknik och förmågan att skickligt hantera trenderna i branschen. Här delar vi med oss av våra insikter för att hjälpa dig som kommunicerar på flera språk att åstadkomma bättre resultat och skilja dig från mängden. Vi berättar om vad som är på gång på marknaden för språktjänster just nu och vilka trender som kommer att påverka den under åren framöver.

Språkexplosion på nätet

Vi börjar med att titta på en av de tydligaste trenderna som påverkar översättningsmarknaden. Mängden kommunikation och behovet av översättningar ökar och kommer att fortsätta växa explosionsartat de närmaste åren. Nedan går vi igenom några av faktorerna som ligger bakom språkexplosionen.

Kundupplevelsen i centrum

Företag kommer att bli allt bättre på att producera värdefullt innehåll som förbättrar kundupplevelsen. Därför kommer mer material av hög kvalitet att behöva översättas till fler språk. Vi kommer att se en rörelse längs hypecykeln, från det att teknik som förbättrar kundupplevelsen blir tillgänglig tills företagens marknadsförare verkligen använder den nya teknik i stor skala.

Analysföretaget Gartner vittnar om hur viktig kundupplevelsen har blivit och konstaterar att 89 procent av alla marknadsförare tror att kundupplevelsen blir den främsta särskiljande faktorn år 2017. Den förändringen märks bland annat på att många mjukvaruföretag nu sätter ”experience” i fokus. Vi har till exempel fått Sitecore Experience Platform från Sitecore, Digital Experience Cloud från Episerver, Digital Experience Platform från Dupral och en Experience Manager från Adobe. Sitecores utveckling är intressant i sammanhanget. Först kom deras Online Marketing Suite (OMS), som sedan blev Digital Marketing System (DMS). Lösningen slogs senare ihop med deras Content Management System (CMS) som en del av Customer Engagement Platform (CEP), och den plattformen blev till sist den Customer Experience Platform (CXP) som används idag.

Företagens tydligare kundfokus ligger också bakom omnikanalstrategierna på marknadsföringsområdet. Här är målet att kunderna ska få en sammanhängande och smidig upplevelse, oavsett vilken kanal de använder för kontakten med ett företag. Det betyder förstås att mer text än någonsin måste översättas, eftersom det behövs olika information i varje typ av kontakt. Du kan läsa mer om omnikanalstrategier i< rel="noopener noreferrer"a href="https://www.languagewire.com/en/lw/themes/omnichannel-marketing" target="_blank"> vår artikelserie om omnichannel marketing.

Skärmsamhället

Den ständigt växande mängden enheter för att dela och konsumera innehåll gör att efterfrågan på översatt innehåll kommer att fortsätta öka. Under 2017 och framöver kommer vi att se ännu fler olika skärmar, och på något sätt kommer vi lyckas ägna ännu mer tid åt att titta på dem. Popularitetskurvan för iPad illustrerar tydligt hur snabbt trenderna kan växla. iPad lanserades första gången den 3 april 2010. Det är inte länge sedan, men under de här åren har den både hunnit få en fantastisk utbredning och sedan förlora mycket av sin popularitet.

Time Spent on Screens by Orientation

Källa: Internettrender 2015, Mary Meeker, KPCB

Företag tävlar om vår uppmärksamhet på alla dessa olika skärmar med hjälp av underhållande och informativ marknadsföring och produktinformation. Att producera och sprida materialet är enklare än förr, men samtidigt översköljs konsumenterna med så mycket information att det krävs mycket mer av företag som vill skilja sig från mängden. Chansen att fånga människors uppmärksamhet är betydligt större för den som talar målgruppens språk. Common Sense Advisory (CSA) genomförde nyligen en enkät bland konsumenter i länder där engelska inte är officiellt språk och kunde konstatera att mer än hälften av de 3 002 respondenterna sällan eller aldrig handlar från engelskspråkiga webbplatser.

Direktiv uppifrån

Ny lagstiftning och nya myndighetsinitiativ är ytterligare en faktor som bidrar till större efterfrågan på översättningar. Koreas regering aviserade till exempel nyligen åtgärder för att komma till rätta med dåliga menyöversättningar. Ministeriet för kultur, idrott och turism och ministeriet för jordbruk, livsmedel och landsbygdsfrågor har tillsatt en gemensam arbetsgrupp för att förbättra översättningarna av landets restaurangmenyer. Regeringens beslut att gripa in bottnade i att rätter som nudelsoppa och råbiff slentrianmässigt översattes till mindre aptitliga engelska namn som ”Knife-cut noodle” och "Six times”. Att EU inför nya officiella språk och att länder försöker få större kulturellt genomslag internationellt ökar också behovet av översättningar.

Digitalisera mera

I stort sett dagligen lanseras nya fantastiska plattformar som effektiviserar någon ny nisch genom att låta människor hitta varandra på nya, kreativa sätt. Det nystartade New York-företaget Spacious är ett bra exempel. Deras affärsidé är att låta tomma restauranger fungera som frilanskontor. Om allt går som de hoppas är tanken att snart expandera till fler länder på nya språk för att öka omsättningen och hindra lokala efterhärmare från att kopiera modellen innan de själva hinner etablera sig. Och det är inte bara nya, innovativa idéer som kommer att driva ökningen av mängden digitala produkter och tjänster, utan många nätbutiker kommer också att försöka nå ut till nya marknader genom att översätta sina sidor till fler språk.

Storföretag blir flerspråkiga

År 2007 räckte det med 12 språk för att nå 80 procent av internetanvändarna enligt CSA. 2015 hade den språkliga mångfalden bland nätanvändarna ökat och det krävdes då 14 språk för att nå en lika stor andel. Den här trenden fortsätter och stora företag svarar med att översätta sina webbsidor till fler språk. LinkedIn har börjat översätta texter som skrivs av deras populära ”influencers”, Twitter försöker öka användarantalet med hjälp av innehåll på andra språk än engelska och stora medieföretag som BBC, New York Times och Huffington Post undersöker också översättning som ett sätt att få fler besökare.

Facebook erbjuder dessutom översättningar till 70 språk och kan alltså nå en verkligt global publik. Dessutom har de en ny lösning för att skriva inlägg på flera språk som gör det lättare för sidansvariga att kommunicera med många läsare på deras respektive språk.

Ny översättningsteknik

Kommer översättningsbudgetarna att öka i takt med efterfrågan på flerspråkig kommunikation? Det har de inte gjort hittills enligt CSA, som varnar för en ”översättningschock” eftersom köparnas budget inte har hållit jämna steg med utvecklingen. Men som tur är kan behovet av att få "mer för mindre” tillgodoses tack vare ny innovation. Den tekniska utvecklingen i översättningsbranschen går i rasande fart. Internets intåg är den mest genomgripande förändringen av översättningsvillkoren sedan tryckpressen uppfanns och fler blev läskunniga. Och det här är några andra tekniktrender som det är värt att hålla ögonen på 2017:

Effektivare plattformar

Språkbranschen håller på att flytta in i molnet – precis som resten av världen. Globalt väntas marknaden för molntjänster växa med 16,5 procent under 2016 enligt analysföretaget Gartner, från 175 miljarder dollar 2015 till totalt 204 miljarder dollar. LanguageWires plattform för språksamarbete ligger i framkanten av den här utvecklingen. Vi hjälper företag att kommunicera internationellt utan språkbarriärer genom att effektivisera arbetet med flerspråkigt innehåll med hjälp av kundanpassning, automation och integration. Och vad innebär det? Jo, att vi har utvecklat (och fortsätter att utveckla) tekniska lösningar som hjälper företag att samarbeta smidigt och effektivt med språkexperter för att skapa innehåll på flera språk.

LanguageWire platform

LanguageWire är en samarbetsplattform för bättre flerspråkigt innehåll

Integrerad översättningshantering

Stora företag integrerar översättningsteknik i sina program med hjälp av verktyg som LanguageWires connectors. Det gör att moment som förr sköttes manuellt istället går automatiskt, och översättningar både beställs och tas emot direkt i företagets CMS. En automatisk länk mellan innehållshanteringssystemet och leverantören av språktjänster sparar massor av tid och gör arbetet med att översätta och publicera innehåll smidigare och säkrare. Med LanguageWire Sitecore Connector sparar man till exempel 20 minuter per översatt sida jämfört med när man gör alla uppgifterna manuellt. Dessutom minskar felrisken eftersom ingen behöver kopiera den översatta texten och klistra in den, och medarbetarna får mer tid över till andra uppgifter. Du kan läsa mer om fördelarna med automatiserade processer i det här blogginlägget om vår Sitecore Connector.

Maskinöversättning

Efter en skakig start med många barnsjukdomar verkar det som om maskinöversättning till sist kan leverera. Det betyder inte att maskinöversättning kan ersätta professionella översättare. Däremot är maskinöversättning ett användbart stöd i översättning och intern kommunikation.

Europeiska unionen är en storanvändare och har investerat mycket i maskinöversättningstjänsten MT@EC som har stöd för alla EU:s officiella språk. Lösningen använder tidigare översatta EU-texter som referensmaterial och maskinöversättningarna av den texttypen blir bättre och bättre. Tjänsten används främst för att snabbt förstå innebörden av ny information på främmande språk. Översättningar som måste hålla hög kvalitet görs dock alltid av professionella översättare. Ett annat exempel på offentliga investeringar i maskinöversättning kommer från det amerikanska försvarets forskningsenhet Defence Advanced Research Projects Agency (DARPA). De har fokus på ”lågresursspråk”, språk som inte täcks av statistiska maskinöversättningsverktyg som Google Translate. Målet är att kunna översätta praktiskt taget vilket som helst av världens 7 000 språk. Det finns många andra färska exempel på storskaliga satsningar på maskinöversättning. Och det är tur, för det är helt nödvändigt om översättningsbranschen ska klara den växande efterfrågan på översättningar.

Översättning av tal

Datoröversatt tal är en intressant gren av maskinöversättning. Microsoft erbjuder redan översättning i Skype for Windows och kommer snart att erbjuda undertexter i Skype for Business. Än så länge är kapaciteten visserligen inte på samma nivå som Babel Fish i Liftarens guide till galaxen eller universalöversättaren i Star Trek, men livetextning utgör en ganska lovande teknik. Många andra techjättar, till exempel Google, har slagit in på samma väg och erbjuder textning av tal. Här finns även startupföretag som Waverly Labs, men än så länge är det osäkert om de kan infria förhoppningarna.

Crowdsourcing

Att material översätts genom crowdsourcing kommer att bli ännu vanligare. Wikipedia är en välkänd crowdsourcingsuccé, men mindre känt är att svenska är det tredje vanligaste språket på Wikipediaartiklar enligt en undersökning från augusti 2016. Nu försöker andra stora namn göra samma sak. YouTube låter användarna bidra med undertexter och beskrivningar på en mängd språk. De berättar om vilka framgångar TED ochVICE haft med videor som lokaliserats av tittarna. Enligt YouTube kunde VICE mer än fördubbla den dagliga tittartiden för klipp på spanska och portugisiska när de textades. Tiden för spanska klipp tredubblades till och med. Inget dåligt resultat!

Framtidens språk

Språket är något vi delar och det spelar en viktig roll för att forma våra upplevelser. Därför är det helt naturligt att det är ett område som ständigt förändras och förnyas. Det ständiga flödet av innehåll är en av de största utmaningarna för alla som arbetar med kommunikation på flera språk. Och det växande antalet skärmar, nya regelverk och företag som försöker hitta nya marknader gör att mer och mer innehåll behöver översättas.

Lösningarna varierar – maskinöversättning, crowdsourcing eller innovativ teknik med integration och effektiva översättningsplattformar. Men alla företag måste befatta sig med problemet på ett eller annat sätt. Annars riskerar de att tappa kunder på både gamla och nya marknader till förmån för mer framsynta konkurrenter som förstår att det inte går att strunta i behovet av översättningar.