Se demo


Förenklad eller
traditionell kinesiska?

Förenklad eller traditionell kinesiska – när valet känns som rena kinesiskan

Undrar du vilken sorts kinesiska du ska välja när du översätter din webbplats? Eller är du bara nyfiken på att få veta mer om kinesiska? Den här artikeln av Philip Philipsen, Senior Project Manager på LanguageWire, ger svar på frågor du kanske inte ens visste att du hade.

Förr sa man ofta ”Det är rena grekiskan!” om sådant man inte förstod.
Idag hör man allt oftare istället att ”det är rena kinesiskan” när något är obegripligt. Och nu ska vi komplicera det hela ytterligare genom att utforska de olika kinesiska skriftspråk som finns. De många former av talad kinesiska som finns är ett kapitel för sig som vi inte ens ska gå in på här.

Det viktigaste du behöver komma ihåg: Det är målgruppens land eller region som avgör vilken form av kinesiska du ska använda.

De kinesiska skriftspråkens bakgrund

Lite förenklat kan man säga att de kinesiska skriftspråken används för att återge talad standardkinesiska, den form som brukar kallas mandarin. Det är den officiella kinesiskan som talas i hela Folkrepubliken Kina, där den även går under namnet putonghua eller ”folkkinesiska”.

Men det är inte bara i Kina som man talar kinesiska. Kinesiska är även officiellt språk i Singapore och Taiwan. I Singapore är det ett av fyra officiella språk. Taiwaneserna kallar mandarin för guóyŭ eller ”nationalspråket”, också för att det finns vissa lokala skillnader i ordförråd.

Så långt är det inga problem. Något som däremot brukar förvirra människor är att det finns flera olika sätt att skriva standardkinesiska. ”Standard” är nyckelordet här, för talspråket är i princip detsamma trots att man ofta använder olika beteckningar i språkbranschen.

De tre olika skrivsätten för standardkinesiska är följande:

 • Kinesiska – Folkrepubliken Kina – förenklad
 • Kinesiska – Hongkong – traditionell
 • Kinesiska – Taiwan – traditionell

Förenklade eller traditionella kinesiska tecken

Ur ett grafiskt perspektiv är allt en fråga om form. De förenklade tecknen innehåller generellt sett färre streck än de traditionella. Förenklade tecken är officiell standard i Folkrepubliken Kina, medan traditionella tecken fortfarande används i Taiwan och Hongkong. Båda skrivsätten används för att återge standardkinesiska, men det finns en del skillnader i ordförråd. Normalt kan människor i Taiwan och Hongkong läsa förenklade tecken, medan kineser oftast inte kan läsa traditionella.

Vilken version ska du välja?

I valet mellan förenklad och traditionell kinesiska måste du fundera över vilken marknad du vänder dig till. Det enklaste är att tänka i geografiska termer:

 • Kina: Kina-kinesiska (förenklad)
 • Taiwan: Taiwan-kinesiska (traditionell)
 • Hongkong: Hongkong-kinesiska (traditionell)
Kinesiska på LanguageWire

Det är därför vi alltid ber dig ange region när du beställer översättningar till kinesiska på LanguageWire. På så sätt kan vi välja en översättare från rätt region så att språket blir rätt för målgruppen. För det är ju det som är ditt mål – att nå fram till dina mottagare på ett språk som klingar helt rätt.

Utförligare info för språknördar och specialintresserade

Termerna ”förenklad” och ”traditionell” syftar på de kinesiska skrifttecken som används. Varje tecken står för en stavelse, och stavelserna kan både vara ord och delar av ord. Till skillnad från vårt latinska alfabet, där varje bokstav i princip svarar mot ett språkljud, representerar de kinesiska tecknen alltså stavelser. Ta till exempel den allmänna termen för ”kinesiska saker”: zhōnghuá 中华. Det är ett ord som består av två stavelser, zhōng + huá. Mer än så behöver vi inte veta just nu.

När man ska skriva zhōnghuá på mandarin finns det tre olika alternativ. Eller fyra, om man även räknar med transkribering med latinska bokstäver. Kineser använder det latinska alfabetet när de skriver digitalt, och stavelserna konverteras automatiskt till kinesiska tecken.

Omvandling till kinesiska tecken

Låt oss då ta en titt på zhōnghuá:

 • Kina-kinesiska – förenklad 中华
 • Hongkong-kinesiska – traditionell 中華
 • Taiwan-kinesiska – traditionell 中華

Det första tecknet i de båda varianterna är detsamma, men det andra skiljer sig åt trots att det är samma ord som avses.

Vägen till förenklad kinesiska

En gång i tiden skrev alla med traditionella tecken. Men folk som skrev för hand förkortade ofta tecknen för att göra dem mindre komplexa. Det finns en lång tradition av att skriva ett slags stenografisk snabbskrift. Ett exempel är 華 som blev 华. Förenklad kinesiska är helt enkelt traditionell kinesiska efter en bantningskur.

När Folkrepubliken Kina grundats 1949 främjades det förenklade skrivsättet, som så småningom blev den etablerade skriften i landet. För den som lär sig kinesiska som främmande språk är de förenklade tecknen lättare att hantera eftersom de är mindre detaljerade. I praktiken är det den främsta skillnaden.

Man kan jämföra med skillnaden mellan stavningen av vissa ord på brittisk respektive amerikansk engelska. Titta till exempel på ”aesthetic” (UK) och "esthetic” (US). Det är samma ord, bara olika stavat. Fast uttalet skiljer sig också åt. I USA hör man ofta [es-thet-ik] och i Storbritannien [ees-thet-ik]. Och naturligtvis finns det oräkneliga lokala uttalsvarianter – men bara ett eller två sätt att stava på.

Språket bakom kulisserna

Det finns skillnader i uttal även på kinesiska, men de ser lite annorlunda ut. Låt oss titta på exemplet 中华 / 中華 igen:

 • I Kina och Taiwan uttalas det zhōnghuá.
 • I Hongkong uttalas det istället zung1waa4 (där 1 och 4 avser kantonesiska toner).

Den stora skillnaden beror på att en person från Hongkong skulle uttala ordet på kantonesiska, som är vardagsspråket för de flesta där.

Kantonesiska är en stor regional dialekt som skiljer sig väldigt mycket från mandarin. Till skillnad från de flesta andra kinesiska dialekter har den till och med ett eget skriftspråk. Kantonesiska kan skrivas enbart med tecken som bara används till kantonesiska. Men om någon skriver ordagrant på kantonesiska förstår de flesta som talar standardkinesiska bara några enstaka ord.

Hongkongborna är alltså i princip tvåspråkiga. Om de till exempel läser godnattsaga för sitt barn på standardkinesiska brukar de översätta till kantonesiska. Här är det bara skriftspråket som intresserar oss, och i de allra flesta fallen är det standardkinesiska.

Geografin avgör

De som talar standardkinesiska använder dock olika ord beroende på var de bor, ungefär som britter säger "lorry” när amerikaner säger ”truck”. Det är därför det är så viktigt att fundera över hur din målgrupp ser ut.

Din första fråga borde vara: i vilket land eller vilken region bor de som ska läsa min text? Om de finns i Taiwan ska du välja en översättare som har Taiwan-kinesiska som modersmål. Bor de i Hongkong väljer du en Hongkongkines. Och om du vänder dig till den jättelika befolkningen i Kina, då är det därifrån din språkexpert bör komma. Det är egentligen det enda du behöver tänka på när du ska välja mellan att översätta till förenklad eller traditionell kinesiska.