Se demo


Identifiera dina 
 lokaliseringsbehov

Hur du sparar tid och pengar på översättningar i Episerver

Digitalisering, globalisering och den snabba ökningen av mängden innehåll skapar behov av avancerade lösningar för att optimera hanteringen av översättningar. Att fortsätta mejla filer, kopiera och klistra in text samt hantera diverse olika filtyper och publiceringsverktyg fungerar inte i längden när mer material än någonsin ska översättas professionellt av kvalificerade översättare.

Vår lösning är ett förstklassigt översättningsverktyg som integrerar LanguageWire med din digitala plattform. Du kan beställa översättningar direkt från ditt innehållshanterings- eller produktinformationssystem och spara massor av tid och arbete.

Därför har vi en god nyhet för dig som jobbar i Episerver: Nu kan du använda Episerver LanguageWire Connector.

Du sparar tid

En av de största fördelarna med LanguageWire Episerver Connector är att arbetet med översättningar blir betydligt enklare genom att sådant som tidigare gjordes manuellt i stället sker automatiskt. Du behöver inte längre hålla reda på ett stort antal filer, hantera korrekturvändor via mejl eller lägga tid på att kopiera och klistra in.

Om du till exempel översätter en ny webbplats på 100 sidor till fem språk sparar du så mycket som 10 000 minuter. Det motsvarar över en månads arbete, eller 167 timmar. Det är lika lång tid som det tar att spela 41 golfrundor, titta på 79 fotbollsmatcher, flyga från Sverige till Nya Zeeland sju gånger eller lära sig grunderna i ett nytt språk!

Användarvänligt och stabilt

Inte nog med att du sparar tid på översättningarna med vår nya Episerver Connector – den är otroligt enkel att ta i bruk också. Det är inbyggt i releasepaketen och passar smidigt in i era vanliga installationsflöden. Sedan konfigurerar vi connectorn för behoven i din verksamhet och upprättar arbetsflöden och användarbehörigheter för att ni ska få ut så mycket som möjligt av den. Efter en snabb genomgång kan skribenterna själva beställa översättningar direkt i Episerver så att ni kan publicera innehållet snabbare och nå ut globalt på alla era marknader.

Vi har också vinnlagt oss om att göra våra connectors väldigt stabila. Genom att vi fokuserat på stabilitet och felhantering går ingenting förlorat om anslutningen bryts på något sätt.

Några av de stora fördelarna du får genom att integrera och automatisera översättningsarbetet innebär att du kan:

  • Korta tiden till marknad
  • Förenkla arbetsflödet i samband med översättningar
  • Undvika kopieringsfel
  • Frigöra resurser och sänka kostnaderna
  • Samordna översättningsprojekten centralt och få en överblick över dem
  • Få tillgång till krypterad dataöverföring (HTTPS)

LanguageWire Episerver Integration