Se demo

Trender för globalt material 2020

Kimberley Stephens

Författare: Kimberly Stephens
Marketing Coordinator, LanguageWire
LinkedIn

Trender för globalt material 2020

5 viktiga trender för globalt innehåll för 2020.

 

De senaste åren har prognoser för översättnings- och lokaliseringsbranschen fokuserat på neural maskinöversättning (NMT) och digitalisering men de har också medfört en återgång till det grundläggande – människor och talanger. Med 2020 runt hörnet ser vi att en del trender fortsätter oförminskat och att det finns några nya på gång. Här kommer våra fem viktigaste prognoser för nästa år.

1. Genomgripande maskinöversättning

Biltvättsmodellen – att allt innehåll inte behöver behandlas lika, beroende på användning och målgrupp – förefaller ge resonans då allt fler företag hanterar en större volym innehåll, men inte nödvändigtvis får en större budget för översättningar. Istället för att titta på de 20 % fall då maskinöversättning (MT) producerar dåliga resultat tittar företagen nu på de 80 % som ger goda resultat.

MT har blivit det nya översättningsminnet (TM) och ytterligare ett produktivitetsverktyg i arbetsflöden, något som möjliggör snabbare, bättre och billigare framtagning av innehåll. Under 2020 kan vi förvänta oss att få se fler anpassade motorer i större skala och allmänt förekommande MT med en mycket högre hastighet än tidigare.

Vad gäller livscykeln med tekniska anpassningar är maskininlärning och artificiell intelligens inte längre enbart för ”innovatörer” och ”pionjärer”. De tränger in i företagen på en djupare nivå. Organisationer bygger upp centraliserade tvärfunktionella AI-avdelningar för att kunna realisera avkastningar på investerat kapital. Men långsiktigt handlar det om hur väl AI integrerar med sakernas internet (IoT), blockkedjeteknik och molnteknik. Det är här vi kommer att se de stora resultaten. Håll utkik efter mer om detta framöver.

2. Röstsökning: hörs allt mer!

Röstsökning är smart. Röstsökning gör det inte bara enklare att hitta information online utan att behöva ta fram en enhet, det minskar också skärmtiden. Enligt Alphametic kommer 50 % av sökningarna under 2020 att utgöras av röstsökningar och den röstbaserade kommersiella försäljningen i USA förutsägs öka från 1,8 miljarder USD 2017 till 40 miljarder USD 2022. 

I filmen Star Trek IV försöker chefstekniker Scott tala i en datormus för att ge order till ”datorn”. Vi är vana vid röstsökningar i verkliga implementeringar i konsumentvärlden med produkter som smarta högtalare (Alexa, Google Home Hub och Facebooks Portal). Det här är nästa generations användargränssnitt och 2020 är definitivt året då vi kommer att börja med röstsökningar.

3. Snabbt, snabbt, snabbare

Tiden till marknad är mer än någonsin en stor drivkraft inom olika affärsfunktioner. E-handel har bidragit mycket till att öka kraven på snabbare handläggningstid för översättningar. Detta tryck efter förkortade handläggningstider påverkar alla sektorer, inklusive reglerade verksamheter.

Företag förväntar sig en hög automatisering av arbetsflöden och en ständig offensiv för att identifiera ytterligare effektiviseringar. Svaret ligger i automatisering och lösningar som täcker hela resan från skapande till översättning och distribution.

Tillsammans med vår partner Gelato har vi utformat en modell där kunder kan beställa översättning och tryck på en och samma gång. Teknik och tillförlitliga processer säkerställer punktliga leveranser av innehållet.

4. GDPR-säkerhet och storskalighet

Säkerhetsincidenter, läckage av användardata och GDPR har stått i fokus på central nivå under 2019. Några av de mer högprofilerade globala fallen med dataläckor handlade om Facebook, Quora, Exactis och Marriott.

Vi förutser mer direkt maskning och att krypteringsteknikerna blir striktare under 2020.

Men det står ändå klart att vissa företag, i synnerhet i USA, inte har tagit sig an GDPR-möjligheten att införa kontinuerliga revisioner och övervakningar. Antingen föredrar man efterlevnad vid en viss tidpunkt eller beslutar att man inte ska betjäna EU-baserade konsumenter. Förvänta er att få se mer påverkan av GDPR under 2020.

Vi ser också att köpare av översättningar kräver bättre säkerhetsnormer. Vi har noterat en avsevärd ökning i säkerhetskraven de senaste två åren där långa revisioner inom informationssäkerhet och riskbedömning i allt högre grad blir normen i samband med offertförfrågningar (RFP) och anbudsprocesser. Förvänta er att få se mer av detta under 2020, där företag införlivar sina normer i hela leveranskedjan och förväntar sig att partners också ska trappa upp sina säkerhetsåtgärder.

5. Talanggapet

Vid sidan av teknik rapporteras kundservice (i synnerhet lyhördhet) vara den främsta styrkan som kunderna efterfrågar. Trots detta är tillgänglighet av lokaliseringstalanger en utmaning för många företag.

Detta kan förefalla vara motsägelsefullt i förhållande till automatiseringsdrivkraften. Men även om processer automatiseras i allt högre grad finns det ett ökat behov av mer välutbildade projektledare som kan ge kunder råd om innehållsstrategier och fungera som en faktisk förlängning av lokaliseringsteamen.

Egenskaper som utmärker en skicklig projektledare

Projektledare säkerställer optimala leveranser av översättningstjänster. En kundnära strategi är en verklig differentiering och emotionell intelligens är en kvalifikation som krävs hos projektledare.

Slutsats

2020 för med sig spännande utveckling inom teknik- och AI-områdena. I och med att efterfrågan på innehåll ökar, i synnerhet då digitala tekniker utvecklas, kommer lösningar för maskininlärning att bli nödvändiga för snabbare innehållsleveranser som uppfyller kvalitetsnormerna och hamnar inom budgetens ramar.

Vi har redan sett en snabb utveckling inom maskinöversättning, vilket är ett belägg för det växande behovet av att optimera arbetsflöden för innehåll.

Om ni ännu inte har övervägt röstsökning i er marknadsföringsmix är det läge att göra det nu.

Och – goda nyheter för oss människor – maskiner kan inte ersätta oss ännu. Rollen som projektledare kommer att ha fortsatt central betydelse inom innehållsbranschen eftersom projektledningsteam spelar en avgörande roll när det gäller att säkerställa en djup förståelse för kunders varumärken och behov.

Nyhetsbrev inom Marknadsföring

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om de senaste händelserna inom LanguageWire, företagsnyheter och utvecklingen i branschen.

Vi lovar att vi inte kommer att skicka skräppost till dig. Du kommer att få ett e-postmeddelande ungefär en gång varannan vecka och kan avregistrera dig när som helst.