Se demo


Digital
omvandling

Så lyckas du i den digitala omvandlingen

Samhällets digitalisering har förändrat förutsättningarna i många branscher radikalt. I den nya situationen måste du ha en ny strategi som hjälper dig att samarbeta med den moderna konsumenten. Men att integrera digital teknik och förändra din affärsmodell är en av de största utmaningarna idag.

För att lyckas i den digitala omvandlingens tidevarv krävs ett starkt ledarskap och nya sätt att tänka. Lyckligtvis är det värt allt besvär. Företag som snabbt förstår nya modeller och blir digitalt mogna kommer att ha ett försprång gentemot konkurrenterna.

Här presenterar vi några strategier som kan hjälpa dig att lyckas i den digitala omvandlingen. Texten är inspirerad av Jens Harsaae, en flitigt anlitad talare som har mycket att säga om företagsledningens roll i den digitala omvandlingen. Så låt oss ta reda på hur du kan lyckas i den digitala omvandlingen genom att börja uppifrån: med ledarskapet.

Marknadscheferna går i täten för den digitala omvandlingen

En bra digital omvandling kräver ett starkt ledarskap. MIT Sloan Management Review konstaterar att förmågan att stöpa om en verksamhet för den digitala världen i hög grad är beroende av att ledningen har en tydlig digital strategi och skapar en kultur som är öppen för förändring.

Såsom framgår av diagrammet ovan är det ofta marknadschefen som är drivande i den digitala omvandlingen på ett företag. Det är naturligt eftersom marknadschefen måste känna kunderna, och just i kundkontakten är digitala verktyg ovärderliga. När du kan forma kundens resa från början till slut är ditt företag rustat för framgång. Och marknadschefer bör se den digitala omvandlingen som en möjlighet att ta ett steg framåt.

Hur närmar man sig den digitala omvandlingen?

Är du trött på att höra om digital disruption? Oroa dig inte, vi tror att det går utmärkt att lyckas utan den typen av konsultjargong. Istället är det viktigt att komma ihåg att det inte finns en storlek som passar alla. Det finns ingen perfekt utstakad kurs för att hantera den digitala omvandlingen. Se till att vara flexibel: planera, agera, lär av dina misstag och anpassa dig.

Utvärdering - Plan - Genomförande - Beslut

Plan, beslut, genomförande och utvärdering. Ursprungligen publicerad i The Digital Transformation People - See through the hype; chart your digital course now

På vårt webbinarium nyligen beskrev Jens Harsaae en flexibel strategi för digital omvandling i fyra steg. Med upplägget kan etablerade företag arbeta med den digitala omvandlingen i kortare utvecklingssprintar med snabbare utvärdering av alla satsningar, istället för att främst tänka i termer av långsiktig strategisk planering. Låt oss ta en titt på de olika stegen i strategin.

Plan

Du måste skaffa dig så mycket information som möjligt om det som sker runt omkring dig, så håll ett öga på konkurrenterna! Många företag misslyckas också med att upptäcka nya modeller eller följa med i det som händer i startup-världen. Det kan vara riktigt farligt.

Dessutom är det viktigt att du håller dig nära kunderna och sätter dig in i deras problem. Genom att förstå dina kunders problem kan du skapa intresse för dina lösningar – ett välkänt framgångsrecept. Slutligen gäller det att du har en realistisk syn på din förmåga. Ju mer objektiv du är, desto bättre beslut fattar du.

Beslut

När du har utvärderat utvecklingen i branschen är det dags för beslut. Först och främst ska du ringa in ett antal tänkbara initiativ. Det är lika viktigt är att besluta vad du INTE ska göra som vad du ska göra. Att göra allt går inte.

Det är även dags att sätta upp några milstolpar för resan framåt. Milstolparna gör att din organisation vet vart ni är på väg. Och apropå organisationen så är det viktigt att det finns en stark förankring i den högsta ledningen. Utse en ansvarig för den digitala omvandlingen om det behövs. Annars kan det uppstå osäkerhet om vem som ska göra vad, och det kommer att påverka både motivationen och resultatet.

Genom­förande

Nu kan du genomföra ett begränsat antal initiativ. Prioritera att testa och införa nya saker medan du arbetar mot specifika nyckeltal och milstolpar. Ta gärna hjälp av externa partner. Att samarbeta med startup-företag kan vara en fördel. De brukar vara måna om att hitta nya kunder och få återkoppling på sin strategi.

Det finns många åsikter om vilken väg som är den bästa, men oavsett vilken du väljer måste du samordna arbetet mellan interna och externa parter. Annars kommer olika grupper att arbeta med den digitala omvandlingen i ett vakuum, och då kan ditt företag inte mogna digitalt.

Utvärdering

Till sist ska du samla in alla erfarenheter, utvärdera initiativen och renodla din strategi. Enligt Jens Harsaae bör du satsa på att "misslyckas snabbt och billigt" så att du kan utvärdera och ompröva dina initiativ.

Nu kan du börja om från början i cykeln med alla dina nya kunskaper i bagaget. Med ständiga upprepningar får du mer utbyte av dina digitala initiativ. Och ditt företag kommer att tacka dig för en framgångsrik digital omvandling med effektivitetsvinster och ökad omsättning.