Se demonstration

Cybersikkerhed kontra informationssikkerhed? Hvad er forskellen?

Verity Hartley hos LanguageWire

Forfatter: Verity Hartley
Marketing Specialist, LanguageWire
LinkedIn

En computerserver bag en snor

Cybersikkerhed og informationssikkerhed er begge afgørende for sikker håndtering af enhver onlineforretning.

Brud på datasikkerheden kostede i gennemsnit amerikanske virksomheder 4,37 mio. USD alene i 2021.

Det kan være en dyr fejl at undlade at sikre dine data, og derfor er en solid informationssikkerhedspolitik en vigtig del af ethvert cybersikkerhedssystem.

Men hvordan adskiller cybersikkerhed og informationssikkerhed sig? Fungerer de ikke på samme måde?

Der er et vist overlap mellem cybersikkerhed og informationssikkerhed, men det er to meget forskellige systemer, der hjælper med at analysere og sikre din virksomheds digitale miljøer og fortrolige data. Lad os grave dybere og finde ud af hvordan.

Hvad er cybersikkerhed?

Afhængigt af hvordan din organisation ønsker at definere det, er cybersikkerhed en række processer, der er designet til at beskytte dine digitale aktiver mod trusler og cyberangreb.

Onlinekriminelle kan iværksætte cyberangreb mod din organisation, f.eks. med ransomware og spyware-injektioner, for at forsøge at finde en sårbarhed i din IT-infrastruktur. Deres mål er at få ulovlig adgang til dine systemer via fysiske enheder på dit netværk for at stjæle dine personoplysninger.

Alle enheder, der er tilsluttet dit netværk, kan potentielt være sårbare. Cyberkriminelle går efter fysiske enheder som pc'er, mobile enheder, servere, online cloudsystemer og applikationer.

Din virksomheds rammer for cybersikkerhed skal være robuste nok til at identificere og neutralisere eventuelle trusler. Disse usikkerheder kan komme fra både eksterne og interne kilder, og dit system skal kunne tage højde for begge dele.

Et brud på dit IT-netværk kan potentielt føre til tab af meget fortrolige oplysninger, der vil påvirke både virksomhedens økonomi og omdømme.

Et cybersikkerhedssystem omfatter:

  • En metode til at forhindre uautoriseret adgang til eller interferens med din virksomheds netværk.
  • Regelmæssige programrettelser og opdateringer for at undgå sårbarheder.
  • Adgangskontrol og procedurer til sikring af cloudmiljøer.
  • Sikkerhedsværktøj til at beskytte mod cybertrusler såsom antivirus, anti-malware osv.
  • Overvågning af cybersikkerhedstendenserne i en digital verden i hastig udvikling.

Hvad er informationssikkerhed?

Informationssikkerhed fokuserer på at beskytte data i en organisation. Formålet med en informationssikkerhedspolitik er at identificere værdifulde virksomhedsdata og udarbejde protokoller for at sikre, at de er beskyttede i tilfælde af angreb.

Data kan komme i mange former, hvilket kan gøre dem mere udfordrende at beskytte. I dag er mange af vores data digitale og lagres på harddiske eller i skyen. Man kan dog stadig finde fortrolige data i papirkopi, som er låst inde i arkivskabe eller opbevares andre steder.

Alle disse informationskilder udgør en potentiel sårbarhed i en virksomhed. En informationssikkerhedspolitik skal afdække disse risici og sikre, at passende beskyttelsesforanstaltninger er på plads. Det kan være alt fra en hængelås på et arkivskab til at sikre, at vigtige dokumenter ikke opbevares på en bærbar computer.

En informationssikkerhedspolitik bør omfatte:

  • Adgangskontrol og procedurer for, hvordan data indhentes og håndteres. Det kan være uddannelsesprogrammer for medarbejderne om, hvordan de håndterer deres data sikkert.
  • Compliance-regler for at sikre, at virksomheden overholder standarder og de love om beskyttelse af personlige oplysninger, der er fastsat af staten.
  • Tekniske kontroller såsom multifaktorgodkendelse (MFA) til login samt firewalls og anti-malware-værktøjer.

Cybersikkerhed kontra informationssikkerhed: Betydningen af værdifulde data

Informationssikkerhed og cybersikkerhed overlapper, når det drejer sig om at beskytte dine værdifulde data, da de begge indgår i en organisations informationsrisikostyringspolitik (IRM).

Virksomheder producerer masser af data, og de fleste af dem er ikke interessante for personer uden for organisationen. Så det er vigtigt at definere, hvad der er værdifuldt, og hvad der er mindre vigtigt for at sikre, at man bruger sit sikkerhedsbudget på de rigtige systemer. En cyberkriminel vil være mere interesseret i dine økonomiske data end oplysninger om begivenheder i din webkalender.

Oplysninger, som en virksomhed anser for værdifulde, kan variere fra virksomhed til virksomhed. Det kan være økonomiske oplysninger, intellektuel ejendom, juridiske kontrakter,adgangskoder eller noget, din virksomhed opfatter som en sårbarhed, hvis det går tabt eller kompromitteres.

Identifikation af, hvad der er værdifulde data, hører under en informationssikkerhedseksperts ansvarsområde. De har de påkrævede kompetencer inden for dataevaluering til at definere en solid datasikkerhedspolitik, som cybersikkerhedseksperter kan bruge til at opbygge et sikkert digitalt netværk.

Lokalisering og datasikkerhed

Vi har lært en masse om cybersikkerhed kontra informationssikkerhed, og hvordan de begge fungerer for at beskytte dine data. Men hvordan ser det ud i selve lokaliseringsbranchen?

Lokaliseringsprocessen for indhold kan åbne dine data for mange forskellige cybertrusler. Hver gang dine data overføres fra en forretningsenhed til en anden, f.eks. mellem en udbyder af sprogydelser, en oversætter og en kunde, er der talrige muligheder for, at eksterne kræfter kan kompromittere dine data.

For det første kan hver enhed have forskellige datalove og -politikker, der regulerer, hvordan de skal håndtere dine data. Derudover kan du ubevidst videregive værdifuld dokumentation, uden at den er krypteret, gennem flere usikre enheder, netværk eller kanaler.

Hos LanguageWire arbejder vi på en anden måde. Alle vores kunders data og indhold forbliver i vores økosystem af applikationer, hvilket sikrer, at ingen uden for workflowet har mulighed for at se eller få adgang til dine data eller dit indhold.

Sikkerheden i vores økosystem verificeres eksternt af strenge test takket være vores interne og eksterne cybersikkerhedseksperter. Vi kan også bevise vores engagement i en robust informationssikkerhedspolitik ved, at vi overholder ISO27001- og TISAX-sikkerhedsstandarder.

Vil du vide mere om LanguageWire-platformen, vores økosystem, og hvordan vi kan hjælpe dig med at gøre dit indhold klar til et globalt marked på en måde, der sikrer, at dine data altid forbliver i et sikkert workflow?