Se demo

Nettsikkerhet vs. informasjonssikkerhet Hva er forskjellen?

Verity Hartley hos LanguageWire

Tekstforfatter: Verity Hartley
Marketing Specialist hos LanguageWire
LinkedIn

En dataserver bak et fløyelstau

Nettsikkerhet og informasjonssikkerhet er begge viktige for sikker administrasjon av alle typer forretningsvirksomhet på nett.

Datainnbrudd kostet i gjennomsnitt 4,37 millioner dollar for amerikanske bedrifter bare i 2021.

Å ikke sikre dataene dine kan bli en kostbar feil, og derfor er solide retningslinjer for informasjonssikkerhet en viktig del av alle rammeverk for nettsikkerhet.

Men hva er forskjellen på nettsikkerhet og informasjonssikkerhet? Har de ikke samme funksjon?

Selv om det er en viss overlapping mellom nettsikkerhet og informasjonssikkerhet, er de også to tydelig adskilte kompetanseområder, som bidrar både til å analysere og sikre virksomhetens digitale miljøer og konfidensielle data. La oss grave dypere og finne ut hva som skiller dem.

Hva er nettsikkerhet?

Nettsikkerhet er et rammeverk av prosesser som er utformet for å beskytte dine digitale eiendeler mot trusler og nettangrep.

Nettkriminelle går til nettangrep mot organisasjonen din, for eksempel i form av løsepengevirus og spionprogrammer, for å prøve å finne en sårbarhet i IT-infrastrukturen din. Målet er å få ulovlig tilgang til systemene dine via fysiske enheter på nettverkene dine for å stjele personopplysninger.

Alle enheter som er koblet til nettverket, kan være en potensiell sårbarhet. Nettkriminelle vil rette seg mot fysiske enheter som PC-er, mobile enheter, servere, nettbaserte skysystemer og applikasjoner.

Virksomhetens rammeverk for nettsikkerhet må være robust nok til å identifisere og nøytralisere eventuelle trusler. Disse sårbarhetene kan komme fra både eksterne og interne kilder, og rammeverket ditt må kunne håndtere begge deler.

Et innbrudd i IT-nettverket kan potensielt føre til tap av svært konfidensiell informasjon som vil påvirke både selskapets økonomi og omdømme.

Et rammeverk for nettsikkerhet vil omfatte:

  • Tiltak for å forhindre uautorisert tilgang eller forstyrrelser på virksomhetens nettverk.
  • Regelmessige programvareoppdateringer for å unngå sårbarheter i applikasjonene.
  • Tilgangskontroll og prosedyrer for å holde skymiljøene sikre.
  • Viktige sikkerhetsverktøy for å beskytte mot nettrusler som antivirus, anti-skadevare osv.
  • Hold deg oppdatert på nettsikkerhetstrender i en raskt voksende digital verden.

Hva er informasjonssikkerhet?

Informasjonssikkerhet eller InfoSec fokuserer på å beskytte dataene i en organisasjon. Hensikten med retningslinjer for informasjonssikkerhet er å identifisere verdifulle data i virksomheten og etablere protokoller for å sikre at dataene er trygge ved eventuelle innbrudd.

Data kan komme i mange former, noe som kan gjøre det utfordrende å beskytte dem. I dag er en stor del av dataene våre digitale og lagret på harddisker eller i skyen. Du kan imidlertid fortsatt finne konfidensielle data på papir, innelåst i arkivskap og på eksterne lagringssteder.

Alle disse informasjonskildene utgjør en potensiell sårbarhet i et selskap. Retningslinjene for informasjonssikkerhet må avdekke disse risikoene og sørge for å iverksette gjennomtenkte sikkerhetstiltak. Dette kan være alt fra en sikker hengelås på et arkivskap til å sikre at viktige dokumenter ikke lagres på en bærbar pc.

Retningslinjer for informasjonssikkerhet bør omfatte:

  • Tilgangskontroll og prosedyrer for hvordan data innhentes og håndteres. Dette kan inkludere opplæringsprogrammer for ansatte, hvor de lærer hvordan de skal håndtere data på en sikker måte.
  • Samsvarsregler for å sikre at selskapet oppfyller standarder og personvernlover som er fastsatt av myndighetene.
  • Tekniske kontroller som flerfaktorautentisering (MFA) ved innlogging, brannmurer og anti-skadevare-verktøy.

Nettsikkerhet vs. informasjonssikkerhet: Viktigheten av verdifulle data

Fellesnevneren for informasjonssikkerhet og nettsikkerhet er at de begge har til hensikt å beskytte verdifulle data i virksomheten, og at de begge er med i organisasjonens retningslinjer for informasjonssikkerhet (IRM).

Virksomheter produserer mye data, og det meste er ikke interessant for personer utenfor organisasjonen. Det er derfor viktig å definere hva som er verdifullt og hva som ikke er det, for å sikre at du bruker sikkerhetsbudsjettet på de riktige systemene. En nettkriminell vil være mer interessert i dine økonomiske data enn i møter i kalenderen din.

Hva slags informasjon som anses som verdifull kan variere fra virksomhet til virksomhet. Det kan være økonomisk informasjon, immaterielle rettigheter, juridiske kontrakter,passord eller annet som virksomheten oppfatter som en sårbarhet hvis den går tapt eller havner i gale hender.

Å identifisere hva som er verdifulle data, er det fagpersoner innen informasjonssikkerhet som avgjør. De har den nødvendige kompetansen til å evaluere og definere solide retningslinjer for datasikkerhet, som fagfolk innen nettsikkerhet kan bruke til å bygge et sikkert digitalt nettverk.

Lokalisering og datasikkerhet

Vi har lært mye om nettsikkerhet kontra informasjonssikkerhet og hvordan de begge sikrer dataene dine. Men hva så med lokaliseringsbransjen?

Lokalisering av innhold kan utsette dataene dine for mange forskjellige nettrusler. Hver gang dataene overføres fra en forretningsenhet til en annen, for eksempel mellom en språktjenesteleverandør, en oversetter og en kunde, finnes det utallige muligheter for at eksterne kilder kan avdekke dataene dine.

For det første kan hver enhet ha forskjellige retningslinjer og regler for hvordan dataene skal håndteres. I tillegg kan du uten å vite det sende verdifull dokumentasjon ukryptert gjennom flere usikre enheter, nettverk eller kanaler.

Hos LanguageWire jobber vi annerledes. Alle data og alt innhold fra kundene er sikret innenfor vårt økosystem av applikasjoner, noe som sørger for at ingen utenfor arbeidsflyten har mulighet til å se eller få tilgang til dataene dine eller innholdet ditt.

Sikkerheten til økosystemet vårt verifiseres eksternt gjennom grundige tester, takket være våre interne og eksterne eksperter på nettsikkerhet. Vi kan også dokumentere at vi har forpliktet oss til solide retningslinjer for informasjonssikkerhet ved å overholde sikkerhetsstandardene ISO27001 og TISAX.

Er du interessert i mer informasjon om LanguageWire-plattformen, økosystemet vårt og hvordan vi kan hjelpe deg med å gjøre innholdet ditt klart for et globalt marked, på en måte som sikrer at dataene dine alltid befinner seg innenfor en tryggest mulig arbeidsflyt?