Se demo

Cybersäkerhet kontra informationssäkerhet – vad är skillnaden?

Verity Hartley på LanguageWire

Författare: Verity Hartley
Marketing Specialist, LanguageWire
LinkedIn

En datorserver bakom ett symboliskt rep

Cybersäkerhet och informationssäkerhet är två områden som är nödvändiga för säker hantering av all verksamhet online.

Dataintrång kostade amerikanska företag i genomsnitt 4,37 miljoner dollar bara under 2021.

Att inte skydda dina data kan vara ett dyrt misstag. Därför är en stabil informationssäkerhetspolicy en viktig del av alla företags cybersäkerhet.

Men vad är skillnaden mellan cybersäkerhet och informationssäkerhet? Är det inte samma sak?

Cybersäkerhet och informationssäkerhet överlappar varandra på vissa områden, men de utgör två vitt skilda system som hjälper dig att både analysera och säkra din verksamhets digitala miljöer och konfidentiella data. Låt oss titta närmare på detta och ta reda på hur de två systemen skiljer sig åt.

Vad är cybersäkerhet?

Cybersäkerhet är ett ramverk av processer som är utformade för att skydda dina digitala tillgångar mot hot och cyberattacker.

Cyberbrottslingar genomför attacker mot ditt företag med hjälp av till exempel ransomware och spionprogram för att leta efter svagheter i din IT-infrastruktur. Syftet är att komma åt dina system via fysiska enheter i dina nätverk för att kunna stjäla företagets data.

Alla enheter som är anslutna till ditt nätverk kan vara sårbara. Cyberbrottslingar riktar in sig på fysiska enheter som datorer, mobila enheter, servrar, molnbaserade onlinesystem och program.

Ditt företags cybersäkerhetssystem måste vara tillräckligt starkt för att kunna identifiera och neutralisera eventuella hot. Svaga punkter kan uppstå både externt och internt och ditt system måste kunna stå emot båda delar.

Ett brott mot ditt IT-nätverk kan potentiellt leda till förlust av strängt konfidentiell information, vilket kan påverka både företagets ekonomi och anseende.

Ett cybersäkerhetsystem omfattar:

  • Verktyg för att förhindra obehörig åtkomst av eller störningar i företagets nätverk.
  • Regelbundna programuppdateringar för att undvika sårbarhet i programmen.
  • Åtkomstkontroll och rutiner för att hålla företagets molnmiljöer säkra.
  • Viktiga säkerhetsverktyg som antivirusprogram för att skydda företaget mot cyberhot.
  • Uppdateringar om cybertrender i en snabbt föränderlig digital värld.

Vad är informationssäkerhet?

Informationssäkerhet handlar om att skydda data inom ett företag. Syftet med ett företags informationssäkerhetspolicy är att identifiera vilken information som är viktig för företaget och upprätta protokoll för att säkerställa att den är säker i händelse av ett dataintrång.

Data finns i väldigt många olika former, vilket kan göra det svårare att skydda dem. Idag är en stor del av all information digital och lagras på hårddiskar eller i molnet. Det förekommer dock fortfarande konfidentiella uppgifter också i pappersform, inlåsta i arkivskåp och på externa lagringsplatser.

Alla dessa informationskällor utgör en potentiell sårbarhet inom ett företag. En informationssäkerhetspolicy måste exponera dessa risker och säkerställa att lämpliga skyddsåtgärder har implementerats. Det kan vara allt från ett säkert hänglås på ett arkivskåp till att säkerställa att viktiga dokument inte lagras på en bärbar dator.

En informationssäkerhetspolicy bör innehålla:

  • Åtkomstkontroll och rutiner för hur data inhämtas och hanteras. Detta kan inkludera personalutbildningar om hur man hanterar data på ett säkert sätt.
  • System för regelefterlevnad för att säkerställa att företaget uppfyller standarder och integritetslagar som har fastställts av relevant myndighet.
  • Tekniska kontroller som multifaktorautentisering (MFA) för inloggning samt brandväggar och antivirusverktyg.

Cybersäkerhet kontra informationssäkerhet: Vikten av värdefull information

Informationssäkerhet och cybersäkerhet överlappar varandra när det gäller att skydda dina värdefulla data eftersom båda områdena ingår i ett företags policy avseende riskhantering av information (Information Risk Management, IRM).

Företag producerar mycket data och den största delen av denna information är inte intressant för personer utanför organisationen. Det är därför viktigt att definiera vad som är viktigt för att försäkra dig om att du lägger din säkerhetsbudget på rätt system. Cyberbrottslingar är mer intresserade av dina ekonomiska data än av det du har bokat in i din webbkalender.

Data som ett företag anser vara värdefulla kan variera från ett företag till ett annat. Det kan omfatta ekonomiska data, immateriella rättigheter, juridiska avtal, lösenord eller något annat som ditt företag uppfattar som sårbart om det går förlorat eller läcks.

Att identifiera vad som är värdefulla data är något som måste hanteras av en expert på informationssäkerhet. En sådan person har den kompetens som krävs för att ta fram en gedigen datasäkerhetspolicy som cybersäkerhetsexperterna kan använda för att bygga ett säkert digitalt nätverk.

Lokalisering och datasäkerhet

Vi har lärt oss mycket om cybersäkerhet kontra informationssäkerhet och hur båda områden fungerar för att skydda dina data. Men hur ser det ut inom lokaliseringsbranschen?

När innehåll lokaliseras kan det utsättas för många olika typer cyberhot. Varje gång dina data överförs från en enhet till en annan, till exempel mellan en leverantör av språktjänster, en översättare och en kund, får externa krafter möjlighet att äventyra dina data.

För det första kan varje enhet ha olika datalagar och regler som styr hur de ska hantera dina data. Dessutom kan du omedvetet skicka din värdefulla dokumentation okrypterad genom flera osäkra enheter, nätverk eller kanaler.

På LanguageWire arbetar vi annorlunda. Alla våra kunders data och innehåll förblir säkra inom vårt ekosystem för språkhantering, vilket säkerställer att ingen utanför arbetsflödet har möjlighet att se eller komma åt dina data eller ditt innehåll.

Säkerheten i vårt ekosystem verifieras externt genom rigorösa tester som utförs med hjälp av interna och externa cybersäkerhetsexperter. Vi har också en gedigen informationssäkerhetspolicy som uppfyller säkerhetsstandarderna ISO27001 och TISAX.

Vill du veta mer om LanguageWires plattform, vårt ekosystem och hur vi kan hjälpa dig att anpassa ditt innehåll till en global marknad i ett arbetsflöde som alltid hanterar dina data på ett säkert sätt?