Se demonstration


Digital
transformation

Sådan får du succes med digital transformation

Digitaliseringen af samfundet har slået sømmet i ligkisten for den traditionelle strategiplan. I den nye kontekst bliver vi nødt til at gentænke strategien, sådan at vi ud fra et kundesynspunkt er i stand til at slå igennem over for den moderne forbruger. Men integration af digitale teknologier og transformation af din forretningsmodel er en af de største udfordringer i dag.

For at få succes med digital transformation skal du være en stærk leder og tilpasse dig nye måder at tænke på. Heldigvis betaler det sig i sidste ende. De brands, der hurtigt forstår nye modeller og bliver digitalt modne, har en fordel i forhold til deres konkurrenter.

I dette blogindlæg præsenterer vi en håndfuld strategier, der kan hjælpe dig med at få succes med digital transformation. Der er er tale om insights fra Jens Harsaae, der jævnligt holder foredrag om bestyrelsens rolle i udrulningen af digital transformation. Så lad os se nærmere på, hvordan du kan få succes med digital transformation ved først at kigge øverst i virksomheden: nemlig på ledelsen.

I spidsen for den digitale transformation

En stærk ledelse er helt afgørende for at få en vellykket digital transformation. MIT Sloan Management Review konkluderer, at "evnen til at genopfinde virksomheden digitalt i høj grad afgøres af en tydelig digital strategi med støtte fra ledere, der evner at skabe en kultur, der fremmer forandring og innovation".

Som det fremgår af ovenstående graf, er det typisk marketingchefen, der står i spidsen for digital transformation i en virksomhed. Det giver mening, da marketingchefen kender kunderne, og marketing er samtidig et område, som i forvejen har taget digitaliseringen til sig. Når du er i stand til at forme kundens rejse fra start til slut, så klæder du dit brand på til succes. Og marketingcheferne bør se digital transformation som en mulighed for at gå skridtet videre.

Sådan håndterer du digital transformation

Er du træt af at høre om disruption? Bare rolig. Vi mener ikke, at disruption, som ofte bare er fancy konsulentsnak, er nødvendig for at få succes. Det er vigtigt at huske på, at "one size fits all" langt fra altid er sandheden. Der findes ikke et entydigt forløb for digital transformation. Det er vigtigt at kunne tilpasse sig, så man kan planlægge, handle, lære af sine fejltagelser og justere derefter.

Udsyn, beslutning, udførelse og evaluering. Oprindeligt udgivet i The Digital Transformation People – See through the hype; chart your digital course now

På vores seneste webinar præsenterede Jens Harsaae en fleksibel tilgang i fire trin til implementering af digital transformation. Det er metode, som ledere i etablerede virksomheder kan bruge til at arbejde med digital transformation. Den lægger afstand til forestillingen om langsigtet strategisk planlægning og fokuserer i stedet på kortere sprint og hurtigere evaluering af initiativer. Lad os se nærmere på de enkelte trin.

Udsyn

Du skal indsamle så mange oplysninger som muligt om, hvad der foregår omkring dig. Vær f.eks. opmærksom på dine konkurrenter. Derudover overser mange virksomheder nye modeller eller glemmer at holde øje med nystartede virksomheder. Og det er farligt.

Det er også vigtigt at være tæt på kunderne og at være opmærksom på deres udfordringer. Opskriften på succes handler om at tage udgangspunkt i dine kunders udfordringer, når du gerne vil gøre dem interesseret i dine løsninger. Sidst men ikke mindst skal du være ærlig om dine evner. Jo mere objektivt du kan vurdere, hvad du er i stand til, jo bedre beslutninger foretager du.

Beslutning

Når du har fået overblik over, hvad der foregår i din branche, er det tid til at træffe beslutninger. I første omgang skal du lave en portefølje med initiativer. Og det er vigtigt, at du beslutter, hvad du vil gøre, og hvad du IKKE vil gøre. Du kan ikke gøre det hele.

Tiden er også inde til at vælge markører for din rejse. Markører fortæller nemlig virksomheden, hvor den er på vej hen. Og her er det endnu engang vigtigt at understrege, at lederskabet er altafgørende. Udpeg eventuelt en til at stå i spidsen for den digitale transformation. Ellers kan der opstå usikkerhed, og det kan påvirke både motivation og arbejdsindsats negativt.

Udførelse

Nu er du klar til at implementere dine udvalgte initiativer. Prioriter test og tilpasning, mens I arbejder jer henimod bestemte KPI'er og milepæle. Det kan være en god idé at arbejde sammen med eksterne partnere. Måske endda nystartede virksomheder. De er typisk ivrige efter at få nye kunder og feedback på deres strategi.

Der er meget snak frem og tilbage om den rigtige struktur for en sådan eksperimenteren. Det er dog vigtigt, at du finder en måde at kombinere eksisterende og eksterne parter på. Ellers ender det med, at uhomogene grupper arbejder på den digitale transformation i en form for tomrum, og din virksomhed modnes ikke digitalt.

Evaluering

Endeligt bør du danne dig et overblik over de erfaringer, I har gjort jer. Tiden er nu kommet til at evaluere de initiativer, I har implementeret, og finjustere jeres strategi. Ifølge Jens Harsaae "bør din tankegang være tunet ind på, at I mislykkes hurtigt og mislykkes billigt, så kan I evaluere og omstrukturere jeres portefølje med initiativer."

Med den viden, I har indsamlet, kan I nu starte processen igen. Kontinuerlig iterering hjælper jer med at klemme mere værdi ud af jeres digitale initiativer. Og virksomheden vil takke dig for, at den digitale transformation er en succes i form af større effektivitet og bedre indtjening.