Se demonstration


Freelanceøkonomi

Oversættelse og gig-økonomien: Sådan ændrer teknologi spillets regler

Freelanceoversætterens værktøjer har udviklet sig takket være banebrydende teknologiske fremskridt. Internettets udvikling har gjort, at en oversætter ikke længere primært betjener sig af støvede ordbøger og leksika.

Samtidig har hele beskæftigelsesmodellen ændret sig. Sprogspecialister som oversættere, korrekturlæsere, voiceover-talenter og teksteditorer nyder større fleksibilitet og har bedre mulighed for at styre deres arbejdsliv, end de nogensinde har haft før. Ændringerne kan tilskrives nye teknologier og den voksende freelanceøkonomi. Men hvilke fordele og faldgruber ligger der egentlig i den nye måde at arbejde på, hvis man er en uafhængig sprogspecialist?

Hvad er freelanceøkonomi?

Freelanceøkonomien er baseret på kortsigtede ad hoc-opgaver på freelancebasis. På engelsk kalder man den type opgaver for 'gigs', og det engelske udtryk for freelanceøkonomien er 'gig economy'. Der kan være tale om gigs for alt lige fra blikkenslagere, elektrikere, udlejere, taxichauffører og kurerer til oversættere. Alt afhængig af, hvordan man stiller sig til freelanceøkonomi, og hvilken erfaring man har, rimer freelanceøkonomi enten på større fleksibilitet og indflydelse over eget liv eller på ustalibilitet og manglende rettigheder.

Oversættelsesanimation

Sprogspecialisterne henter deres jobs fra digitale platforme.

Oversætterne kan i dag hente jobs fra digitale platforme, der sætter dem i forbindelse med mulige kunder. Normalt foregår det med et oversættelsesbureau som mellemmand. Dog kan oversætterne styre deres online-profiler og kalendere og på den måde holde hånd i hanke med deres arbejdsdag og de typer jobs, de påtager sig. Sprogplatforme som fx LanguageWire sparer oversætterne for både tid og penge, fordi de ikke længere skal ud og opdyrke direkte kunder. Samtidig stiller platformene værktøjer til rådighed, som gør det lettere at levere et godt stykke arbejde. På den måde understøtter platformene overgangen til freelanceøkonomi for en lang række brancher.

Freelancere er mere tilfredse med deres arbejdsliv

Der er forskellige årsager til, at man går hen og bliver en del af freelanceøkonomien. Alt efter indkomsttype (primær eller supplerende) og baggrund (eget valg eller som nødløsning) kan man inddele freelancerne i fire kategorier:

Uafhængige arbejdstagersegmenter

McKinsey undersøgte for nylig den uafhængige arbejdsstyrke og inddelte uafhængige arbejdstagere i fire kategorier: frie agenter, fritidsarbejdere, modstridende og endelig økonomisk pressede. Oversættere falder normalt inden for kategorien frie agenter. De tjener typisk hovedparten af deres indkomst på freelancearbejde i modsætning til andre, der måske bruger freelancearbejde som et supplement til deres primære indtægtskilde.

Der er fordele forbundet med at ligge i denne kategori. Frie agenter melder om større tilfredshed og højere produktivitet uanset branche, lokation og alder. Alene i Europa og USA har op mod 162 millioner mennesker sagt farvel til den traditionelle ansættelse og valgt at blive freelancere. Udsigten til at kunne tjene mere end i en traditionel ansættelse virker tillokkende på mange, og samtidig er der andre faktorer, som ikke har med penge at gøre, der gør sig gældende.

Match af kompetencer

En af de største fordele ved freelanceøkonomien for oversættelsesbureauer og slutkunder ligger i brugen af digitale platforme, der giver mulighed for hurtigt at matche en opgave med den rigtige leverandør. En oversætterprofil kan sættes op med specialer, priser og kompetenceniveau, så det bliver let at finde frem til den rigtige oversætter i en fart. Virksomheder som Uber, TaskRabbit og Airbnb anvender allesammen lignende metoder til match af kompetencer, når de skal sætte kunder og leverandører i forbindelse med hinanden. Gjort på den rigtige måde kan match af kompetencer i real time forbedre både outsourcing-processen og kvaliteten, og det er noget, kunderne mærker i deres oplevelse af det generelle serviceniveau.

Misbrug

Teknologiske fremskridt kan føre lige så mange problemer med sig, som de løser, ikke mindst når der er mange interessenter i værdikæden. Udfordringerne går både i retning af at beskytte imod falske profiler og online-svindel og i retning af implementering af relevant lovgivning og diverse sikkerhedsforanstaltninger. Desuden skal man sikre en rimelig aflønning af freelancerne – der er nok at tage fat på for freelanceøkonomiens vogtere, alt imens teknologien udvikler sig.

Det ligger dog ikke altid lige for, hvornår et kortvarigt kontraktligt forhold ender, og en ansættelse begynder, og nogle virksomheder befinder sig pludselig i en juridisk gråzone. I oktober 2017 tabte Uber i England en appelsag, hvor de udfordrede en arbejdsretlig afgørelse om, at deres chauffører skal anses som værende ansatte frem for selvstændige leverandører. Det gav pludselig chaufførerne ret til feriepenge, betalte pauser og minimumsløn.

Modstandsdygtighed over for automatisering

De professioner, der er modstandsdygtige over for automatisering, kommer til at klare sig godt i freelanceøkonomien. Mens man diskuterer om, eller hvornår en maskine kan gøre det ud for en menneskelig oversætter, så handler det for oversætterne og alle andre, der nyder godt af fordelene ved freelanceøkonomien, om hele tiden at være et skridt foran automatiseringskurven – dvs. at fastholde og udvikle kompetencer, der ikke kan automatiseres. De oversættere, der vil være klar til fremtiden og undgå at blive erstattet af maskiner, sørger for at opkvalificere sig eller sprede sig til andre områder så de fortsat er i front på den digitale bølge.

Konklusion

Freelanceøkonomien er et naturligt udkomme af digitalt opbrud – noget uundgåeligt, der byder på både et væld af muligheder og betydelige udfordringer. Freelanceøkonomien befinder sig lige nu halvvejs imellem 'Påviselig' og 'Klar' på McKinseys digitale opbrudsmodel.

Opbruddet udstikker en helt ny kurs

Standardisering af lovgivningsmæssig praksis er en forudsætning for, at freelanceøkonomien kan blive en anerkendt forretningsmodel. Vi har stadig til gode at se, om tilstrækkelig mange tager modellen til sig, og om den modnes i nødvendig grad. Freelancemodellen kommer til at udvikle sig i forskellige tempi inden for forskellige brancher; for oversættere og LSP'er er den allerede godt på vej til at blive den nye normal.