Se demo


Gig
-ekonomi

Översättning i gig-ekonomin: Så ändrar tekniken spelreglerna

Den tekniska utvecklingen har förändrat frilansöversättarnas arbete i grunden. Internet har gjort att den tid då ordböcker och uppslagsverk var översättarens viktigaste arbetsredskap nu känns avlägsen.

Men det är inte bara verktygen som förändras, utan hela arbetsmarknaden. Översättare, korrekturläsare, röstartister och språkkonsulter har idag större flexibilitet och mer kontroll över sin arbetssituation än tidigare. Förändringen beror på ny teknik och gig-ekonomins framväxt. Men vilka fördelar och risker innebär det nya arbetssättet för frilansande språkexperter?

Vad är gig-ekonomin?

Gig-ekonmin bygger på tillfälligare korta frilansuppdrag, så kallade gig. Den omfattar en lång rad branscher, från rörmokare, elektriker och fastighetsförvaltare till taxichaufförer, bud och översättare. Beroende på synvinkel och kanske även förutsättningar innebär gig-ekonomins flexibilitet antingen större frihet och kontroll eller brist på trygghet och stabilitet.

Översättningsanimering

Språkexperter får uppdrag via digitala plattformar.

Idag kan översättare få uppdrag via digitala plattformar som sätter dem i kontakt med potentiella köpare. Oftast sker det med hjälp av ett språkföretag som fungerar som mellanhand. Men översättarna kan själva hantera sina kalendrar och profiler på nätet för att styra sin planering och vilka typer av uppdrag de får. Språkplattformar som LanguageWire gör det enklare och billigare att hitta uppdrag och erbjuder samtidigt nya verktyg som underlättar samarbetet med köparna. Den ökade sammanlänkningen, med bättre kontroll och lägre kostnader, bidrar till övergången till en gig-baserad arbetsmarknad i många branscher.

Oberoende konsulter är mer nöjda med arbetet

Det finns stora skillnader i synen på gig-ekonomin, precis som i drivkrafterna för att delta i den. De som arbetar i gig-ekonomin kan delas in i fyra grupper utifrån om gig-arbetet är huvudinkomst eller bi-inkomst och om man sökt sig till det frivilligt eller för att man varit tvungen:

Segment av oberoende arbetstagare

McKinsey gjorde nyligen en granskning av den oberoende arbetskraften och delade in arbetstagarna i fyra grupper: fristående konsulter, tillfälligt anställda, de som inte har något annat val och de som behöver ett extrajobb för att kunna försörja sig. Översättare tillhör normalt gruppen fria konsulter. De får oftast sin huvudsakliga försörjning genom gig-arbetet, till skillnad från andra grupper som behöver det som komplement till grundinkomsten

Att ingå i den här kategorin har sina fördelar. Konsulter i alla branscher, regioner och åldrar uppger högre tillfredsställelse och produktivitet. Hela 162 miljoner människor bara i Europa och USA har övergett den traditionella arbetsmarknaden för att istället satsa på en karriär i gig-ekonomin. Möjligheten att tjäna bättre än i många fasta anställningar är en viktig drivkraft, men andra fördelar väger också tungt.

Rätt kompetens bara en knapptryckning bort

En av de främsta fördelarna med gig-ekonomin för språkföretag och deras slutkunder är att det går snabbt att hitta rätt kompetens med hjälp av digitala plattformar. Översättarnas profiler innehåller uppgift om specialisering, priser och tjänster så att köparna kan hitta rätt översättare till rätt uppdrag direkt. Företag som Uber, TipTapp och Airbnb tillämpar liknande metoder för att hjälpa kunder och leverantörer att hitta varandra smidigt och effektivt. Om matchningen mellan uppdrag och leverantör sköts på ett bra sätt kan det kraftigt höja kvaliteten på arbetet och innebära bättre service för kunderna.

Risk för missbruk

Tekniska framsteg kan skapa lika många problem som de löser, i synnerhet om det är många parter som är inblandade i (den digitala) värdekedjan. Utmaningar som att förhindra falska profiler och nätbedragare, tillämpa gällande lagstiftning och se till att alla arbetstagare får rättvis ersättning kommer att hålla gig-ekonomins förespråkare sysselsatta medan tekniken fortsätter att utvecklas.

Det finns inte alltid någon knivskarp gräns mellan uppdrag och anställning, och vissa företag rör sig i en gråzon. I oktober 2017 förlorade Uber ett mål i arbetsdomstolen i Storbritannien. Domstolen slog fast att de som kör åt Uber är anställda och inte egenföretagare, och att de således har rätt till semesterersättning, betalda raster och minimilön.

Motstånd mot automatisering

Yrken som inte låter sig automatiseras kommer att kunna finnas kvar länge i gig-ekonomin. Om och när maskinöversättning kommer att slå ut riktiga översättare är en fråga som diskuteras flitigt. Utmaningen för översättare och alla andra som skördar frukterna av gig-ekonomin är att bibehålla och finslipa färdigheter som inte kan automatiseras. De översättare som vill kunna fortsätta i yrket måste fördjupa eller bredda sin kompetens för att kunna fortsätta surfa på den digitala vågen.

Slutsats

Gig-ekonomin är en oundviklig logisk följd av digitaliseringen. Den för med sig många möjligheter men också ett stort antal utmaningar. Just nu befinner sig gig-ekonomin någonstans mellan ”märkbar” och ”tydlig” i McKinseys modell för den digitala omvälvningen.

Disruption Introduces an Incumbernt New Journey

För att gig-ekonomins arbetsmodell ska bli etablerad måste hanteringen standardiseras genom lagstiftning, och idag vet vi inte om den affärsmodellen kan nå tillräcklig mognad och storlek. Gig-modellen kommer att utvecklas i olika takt i olika branscher, men för översättare och språkföretag är den på god väg att bli det ”nya normala”.