Se demo

Så kommer du igång med lokalisering av eLearning

Verity Hartley på LanguageWire

Verity Hartley
Marketing Specialist, LanguageWire
LinkedIn

Över 95 % av alla företag kommer att ha en eLearning-lösning implementerad i slutet av 2022.

När alltfler jobbar på distans och kan befinna sig var som helst i världen är behovet av att göra eLearning tillgängligt på olika språk viktigare än någonsin.

Plussidan har många fördelar.

Genom att lokalisera din eLearning-utbildning kan ditt budskap få större genomslag i hela företaget och nå ut till fler.

Det är bra för ditt varumärke och visar att du tar dig tid och anstränger dig för att värdesätta dina globala partners roller inom organisationen.

Utbildning på inlärarens lokala språk har också visat sig ge mer konsekventa resultat. En IBM-rapport (PDF) från 2013 visar på över 50 % ökad produktivitet.

Om du redan har skapat ett fantastiskt utbud av utbildnings- och utvecklingsverktyg till din primära språkmålgrupp är det nu dags att även översätta dem för den globala gruppen.

Låt oss titta på de viktigaste punkterna.

Identifiera dina målgrupper

Innan du översätter ditt innehåll till ett annat språk måste du veta vilken din målgrupp är. De är mycket mer än bara språket de talar, och du måste anpassa ditt innehåll så att det matchar olika kulturella behov.

Fråga dig själv: Vilka är de? Vilket språk talar de och var finns de?

Glöm inte bort variationer inom olika språk. Detta kommer att innebära ytterligare kulturella utmaningar. Språk brukar gå utanför territoriella gränser, och inom ditt företag kan flera tala samma språk men med väldigt stora olikheter. Detta måste du ta hänsyn till och bestämma om du ska tillhandahålla ditt innehåll i en språkversion eller lokalisera båda alternativen.

Vilket innehåll behöver lokaliseras?

Börja med att gå igenom alla dina befintliga eLearning-tjänster och ditt e-Learning-innehåll. Passar det din nya målgrupp? Kanske är en del av innehållet irrelevant där de befinner sig, eller så kan olika bestämmelser och juridiska krav skapa nya luckor i innehållet.

Vilka typer av innehåll behöver du lokalisera?

Du kan behöva tänka på:

  • Videor och undertexter
  • Interaktiva verktyg och spel
  • Webbsidor
  • Utbildningsmaterial
  • Presentationer
  • LMS (Learning Management Systems)

När du gör en fullständig analys kanske du blir förvånad över hur många olika typer av innehåll som är språkligt och behöver uppdateras för ytterligare målgrupper.

Så lokaliserar du ditt innehåll

När du har gjort en lista över olika ämnen i ditt utbildningsprogram som behöver översättas måste du titta närmare på deras beståndsdelar för att se till att du inte missar något i processen.

Små textavsnitt, metadata, inbäddat innehåll och bilder kan ofta förbises i ett översättningsprojekt. Analysera noggrant varje del av ditt utbildningsprogram och gör detaljerade anteckningar om varje del som behöver ändras.

Text

Det mesta av innehållet består av text på skärmen eller tryckt text. Detta måste översättas till målspråket i alla kanaler. Glöm inte text som är inbäddad i bilder och filmer.

Som vi har nämnt i en annan blogg skiljer sig ren översättning avsevärt från lokalisering. Du kan översätta texten i ditt utbildningsprogram till ditt målspråk och sedan låta det vara. Men du kommer snabbt att upptäcka att ditt eLearning-program inte passar in i olika kulturer lika bra som du hade hoppats.

Idiom och humor är svåra att översätta. Humor är extremt subjektivt, och kulturer tenderar att ha väldigt olika uppfattning om vad som är roligt och inte. Det bästa är att försöka hålla humorn på ett minimum och se till att alla idiom har en motsvarighet på ditt målspråk.

Om du är osäker, håll det enkelt genom att använda neutralt språk eller anlita en lokal expert.

Bilder

Det är viktigt att välja rätt bilder till ditt eLearning-projekt. Du vill att de ska skapa engagemang och väcka rätt känslor hos inlärarna. Som vi vet förmedlar bilder ofta språk mer kraftfullt än ord.

Men bilder kan i olika kulturer ha väldigt olika innebörd. Att använda bilder av kulturellt viktiga platser i Europa kommer till exempel inte att ge resonans på samma sätt hos människor på motsatta sidan av jordklotet.

Det som kan symbolisera hem och trygghet i din egen kultur kan representera något helt främmande för någon på andra sidan jordklotet.

Du måste också vara försiktig så att du inte kränker andra kulturer när du väljer bilder. Ett klassiskt exempel är "tummen upp"-gesten, som i många engelsktalande kulturer betyder ”bra jobbat” eller ”bra gjort”. Det är dock en gest som betraktas mycket kränkande i arabiska kulturer.

Var försiktig med att lägga till text direkt i en bild, eftersom du måste komma ihåg att översätta varje version manuellt. Inbäddad text kan lätt glömmas bort under lokaliseringen, särskilt på webbsidor.

Design och layout

Språk tar upp olika mycket utrymme på dina webbsidor, i dokument och utbildningsverktyg. Du måste anpassa designen när du översätter till ett annat språk för att få plats med den text som behövs.

Det kan handla om att göra om en lektion i ditt eLearning-verktyg så att den passar innehållet bättre eller hitta ett bättre sätt att uttrycka dig mer kortfattat på målspråket. Experter på Desktop Publishing behövs för att se till att allt ditt material har ett konsekvent utseende.

Färger har också olika betydelser i olika kulturer. Många människor över hela världen anser till exempel att blått är en symbol för maskulinitet.

I Kina är det dock en färg som associeras med kvinnor. Kineserna hade ingen kulturell referens till färgen rosa förrän utomstående introducerade den. Det kinesiska ordet för rosa betyder faktiskt "främmande färg".

Om du använde blått och rosa för att definiera binärt kön i Kina skulle det inte ha någon referensram och skulle inte automatiskt kännas igen av din publik.

Typsnitt

En annan designaspekt är de typsnitt du väljer. Specifika typsnitt fungerar bättre för vissa språk än andra på grund av deras storlek och placering.

Ett typsnitt kan ha en höjdinställning som gör accenter omöjliga att läsa. Vissa typsnitt kanske inte heller har stöd för olika alfabet. När du väljer typsnitt är det alltid bäst att välja ett som finns på många olika språk.

Beakta även textens riktning och flöde. Vissa typsnitt har bättre stöd för läsning från vänster till höger, medan andra är bättre utformade för det omvända.

Lokalisering av videor

När du lokaliserar videoinnehåll måste du ta hänsyn till allt som nämnts ovan. Design, layout, färgsättning och text kan behöva justeras för att möta behoven hos en global målgrupp.

Berättarrösten måste spelas in på målspråket i fråga. När du gör det måste du tänka på accenten hos den modersmålstalare som läser in manuset. Neutrala accenter är bäst och du bör hitta en voiceover/röstartist som kan förstås av alla. Detta är särskilt viktigt att tänka på när du har flera språkvarianter.

Undertexter är en viktig del av all videoproduktion, oavsett språk. Du måste ha undertexter i alla språkversioner, även på ditt primära språk.

Som en tillfällig lösning kan undertexter till befintligt innehåll få ut din eLearning på marknaden snabbare än ett fullskaligt lokaliseringsprojekt. Om din budget är begränsad kan det räcka med bra undertextning i dina videor för att dina målspråkskonsumenter ska få ett visst värde av ditt utbildningsprogram.

Håll det enkelt

För att lyckas med eLearning-lokaliseringsprojektet måste du fokusera på grunderna. Se till att du vet vem du riktar dig till (inte bara språket), vilket material du behöver uppdatera och hur du behöver anpassa det till den lokala kulturen.

Med en växande global arbetsstyrka och fler av oss som arbetar på distans är eLearning inte längre något som är "bra att ha" utan ett måste för ditt företag.

På LanguageWire är vi experter på lokalisering av eLearning. Kontakta oss idag om du vill veta mer om hur LanguageWire kan hjälpa dig att lokalisera ditt eLearning-material för en global målgrupp.

Hur kan vi hjälpa dig?

Din resa mot en kraftfull, sömlös och enkel lösning för att skapa flerspråkigt innehåll börjar här! Berätta om dina behov så skräddarsyr vi den perfekta lösningen för ditt företag.