Se demo

Kom i gang med lokaltilpassing av e-læring

Verity Hartley hos LanguageWire

Verity Hartley
Marketing Specialist hos LanguageWire
LinkedIn

Over 95 % av alle bedrifter vil ha implementert en e-lærings-løsning innen utgangen av 2022.

Med en voksende fjernarbeidsstyrke som kan befinne seg hvor som helst i verden, er det nå nødvendig å gjøre e-læring tilgjengelig på forskjellige språk enn før.

Dette har mange fordeler.

Lokaltilpassing av e-læring gjør at budskapet kan påvirke bredere på tvers av selskapet og dermed kan du nå ut til flere.

Det gir også et godt inntrykk av merkevaren din, og viser at du tar deg tid til og bruker krefter på å anerkjenne de globale partnernes roller i organisasjonen.

Opplæring på det lokale språket til en kursdeltaker har også vist seg å gi mer konsekvente resultater blant deltakerne, med en IBM-rapport (PDF) i 2013 som viser over 50 % økt produktivitet.

Hvis du allerede har laget et fantastisk utvalg av lærings- og utviklingsverktøy på hovedspråket, er tiden inne for å oversette det for et globalt publikum.

La oss se på det viktigste du må gjøre.

Identifiser målgruppene dine

Før du oversetter innholdet til et annet språk, må du forstå hvem målgruppen er. Den handler om mye mer enn bare språket, og du må justere innholdet for å matche kulturelle behov.

Spør deg selv: Hvem er de? Hvilke språk snakker de, og hvor befinner de seg?

Ikke overse variasjoner innenfor de enkelte språkene. Slike variasjoner innebærer ytterligere kulturelle utfordringer. Språk følger ikke alltid territoriale grenser, så selv om de snakker det samme språket på to steder, kan kulturen disse stedene være veldig forskjellig. Dette må du ta hensyn til og du må avgjøre om innholdet skal leveres i én språkversjon eller lokaliseres for begge stedene.

Hvilket innhold trenger lokal tilpassing?

Begynn med å gjennomgå alle dine eksisterende e-lærings-tjenester og -innhold. Passer det til ditt nye publikum? Kanskje er noe av det irrelevant, eller det kan hende at andre forskrifter og juridiske krav gjør at innholdet mangler noe.

Hva slags innhold trenger du å lokaltilpasse?

Du må kanskje vurdere følgende:

  • Videoer og undertekster
  • Interaktive verktøy og spill
  • Nettsider
  • Opplæringsdokumentasjon
  • Presentasjoner
  • Læringsstyringssystemer (LMS)

Ved å gjennomføre en full analyse, kan du bli overrasket over hvor mange forskjellige typer innhold som brukes i språket og som må oppdateres for flere målgrupper.

Slik lokaliserer du innholdet

Når du har en liste over innholdselementer i opplæringsprogrammet som du trenger å oversette, må du se nærmere på de aktuelle elementene for å sikre at du ikke overser noe i prosessen.

Små deler av teksten, metadata, innebygd innhold og bilder kan ofte glemmes i et oversettelsesprosjekt. Analyser hver del av læringsprogrammet nøye, og skriv detaljerte notater om det som må endres.

Tekst

Skjermtekst eller trykt tekst vil utgjøre det meste av innholdet i læringsreisen. Det må oversettes til målspråket i alle formater. Ikke glem tekst som er lagt inn i bilder og videoer.

Som vi har vært inne på i et annet innlegg, er det store forskjeller mellom ren oversettelse og lokaltilpassing av innhold. Du kan oversette teksten i opplæringsprogrammet til ønsket språk og la det være med det. Men du vil oppleve at e-læringsprogrammet ikke appellere like godt til forskjellige kulturer som du hadde håpet på.

Idiomer og humor vil ikke kunne oversettes godt nok mellom språk. Humor er ekstremt subjektivt, og ulike kulturer har ulik oppfattelse av hva som er morsomt og ikke. Det er best å holde humoren på et lavt nivå, og sørge for å bruke tilsvarende idiomer på målspråket.

Hvis du er i tvil, kan du gjøre det enkelt ved å bruke et nøytralt språk eller en lokal ekspert.

Bilder

Det er viktig å velge de riktige bildene til et e-læring-prosjekt. Du vil gjerne engasjere deltakerne og fremkalle bestemte følelser. Bilder kan være mer effektive enn ord.

Men på tvers av ulike kulturer kan bilder også ha veldig forskjellig betydning. For eksempel vil bruk av bilder av kulturelt viktige steder i Europa ikke gjenkjennes på samme måte blant folk som lever på den andre siden av jordkloden.

Det som kan symbolisere hjem og komfort for deg, kan representere eksotiske land langt borte for folk som lever helt andre steder.

Du må også være forsiktig med å fornærme andre kulturer når du velger bilder. Et klassisk eksempel er bevegelsen «tommel opp», som i mange steder betyr «bra» eller «godt jobbet». Men i arabiske kulturer er det en gest som har til hensikt å fornærme.

Vær forsiktig med å legge til tekst direkte på et bilde, for det kan bli nødvendig med oversatte versjoner. Det er lett å glemme innebygd tekst ved oppdatering av lokalisert innhold, spesielt på nettsider.

Design og layout

De enkelte språkene tar ulik plass, det være seg på nettsider, dokumenter eller læringsverktøy. Det betyr at du noen ganger må justere designet i forhold til den oversatte teksten, fordi den enten tar større eller mindre plass enn kildeteksten.

Derfor kan det bli nødvendig å designe en leksjon i elæringsverktøyet på nytt for å tilpasse innholdet, eller kanskje teksten som skal oversettes må justeres. Eksperter på desktop publishing har til oppgave å skape et enhetlig utseende på tvers av alt materiale.

Farger kan også ha ulik betydning i forskjellige kulturer. For eksempel symboliserer fargen blå maskulinitet mange steder i verden.

Men i Kina forbinder man fargen blå med kvinner. Kineserne hadde ingen kulturell referanse for fargen rosa før den ble introdusert i Kina av utlendinger. Det kinesiske ordet for rosa betyr faktisk «utenlandsk farge».

Hvis du brukte blått og rosa for å definere binært kjønn i Kina, ville det ikke ha noen referanseramme og ville ikke bli automatisk gjenkjent av publikum.

Skrifttyper

Et annet designhensyn er skrifttypene. Spesifikke skrifttyper fungerer bedre for noen språk enn andre på grunn av størrelse og tilpasning.

En skrifttype kan f.eks. ha en høydeinnstilling som gjør aksenter umulig å lese. Noen typer tilbyr kanskje ikke lokal støtte for alfabetvarianter. Når du skal velge skrifttype, er det alltid best å velge en som kan tilby mange alternativer.

Vurder også tekstretningen og flyten. Noen skrifttyper kan gi bedre støtte for lesing fra venstre mot høyre, mens andre er bedre utformet for omvendt lesing.

Lokaltilpassing av video

Du må ta hensyn til alt som er nevnt ovenfor når du lokaltilpasser videoinnhold. Design, layout, fargevalg og tekst må justeres for å møte behovene til et globalt publikum.

Det må snakkes på det lokale språket i videoen. Her er det viktig å vurdere aksenter og dialekter i forhold til manuset. Nøytrale aksenter er best, og du bør finne en stemmelegger som kan forstås av alle. Dette er spesielt viktig når du har flere språkvarianter.

Undertekster er en viktig del av enhver videoproduksjon, uansett språk. Du må ha undertekster på alle språkversjoner, inkludert ditt primære språk.

Som en midlertidig løsning, kan du lage undertekster til eksisterende innhold, og på den måten kan du markedsføre e-læringsløsningen raskere uten å gjennomføre et helt lokaltilpassingsprosjekt. Hvis budsjettet er begrenset, kan en god presentasjon av videoene dine være nok til å hjelpe målspråk-brukere med å få noe ut av læringsprogrammet.

Gjør det enkelt

For et vellykket e-læring-lokaltilpassingsprosjekt må du fokusere på det grunnleggende. Sørg for at du vet hvem du henvender deg til (ikke bare språket deres), hvilket materiale du må oppdatere og hvordan du må tilpasse det til den lokale kulturen.

Med en voksende global arbeidsstyrke og flere som arbeider eksternt, er ikke lokaltilpasset e-læring lenger bare kjekt å ha, men noe som er helt nødvendig for bedriften.

LanguageWire er eksperter på lokaltilpassing av e-læringstjenester. Kontakt oss hvis du vil vite mer om hvordan LanguageWire kan hjelpe deg med å lokalisere e-læring-materiellet for et globalt publikum.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Din reise til kraftig, sømløs språkstyring starter her! Fortell oss om behovene dine, så skreddersyr vi en perfekt løsning for bedriften din.