Se demo


Konsult 
 -verksamhet

Goda råd kräver de rätta orden

Professionell, trovärdig och kunnig ...
Den skriftliga kommunikationen ska understryka din kompetens och stärka ditt varumärke och din relation till kunden.
Oavsett vilket språk du kommunicerar på.

Oavsett om vi arbetar med dina presentationer, kursmaterial, analyser eller rapporter strävar vi inte bara efter att översätta texten. Vi strävar efter att förmedla den – på ett nytt språk, på en ny marknad och i en ny kulturell kontext. Därför är det inte bara språkkunskaperna som är viktiga när vi väljer översättare till dina uppdrag. Lika viktigt är det att de kan ämnet – för vi lägger ribban precis lika högt som du.