Se demo


Konsulent- 
 tjenester

Det riktige rådet krever de rette ordene

Profesjonell, troverdig, innsiktsfull ...
Den skriftlig kommunikasjon skal understreke ekspertisen samt styrke varemerket og relasjonen til kunden. Og det gjelder uansett hvilket språk du kommuniserer på.

Uansett om vi arbeider med en presentasjon, kursmateriell, analyse, strategi eller rapport har vi ikke bare fokus på å oversette selve teksten. Vårt fokus er å formidle den – på et nytt språk, til et nytt marked og i en ny kulturell kontekst. Derfor er det ikke bare språkkunnskapene som er avgjørende når vi velger oversetter til oppdraget. Det er i like stor grad forståelse for og erfaring på området – for vi er like ambisiøse som deg.