Se demo

LanguageWire förvärvar Xplanation och blir en av de globalt ledande inom tjänster för flerspråkigt innehåll

Köpenhamn, onsdag den 31 oktober 2018: Det danska språktjänsteföretaget LanguageWire har förvärvat Xplanation, en världsledande belgisk leverantör av språktjänster. Tillsammans blir de båda företagen en teknikdriven global aktör med optimala förutsättningar att möta den växande efterfrågan på världsmarknaden för språktjänster. Ambitionen är att bli världens ledande leverantör av flerspråkigt innehåll.

”Vi ser en ökad efterfrågan på översättningar från globala företag som vänder sig till såväl konsumenter som företagskunder. De har en stor utmaning i att nå ut med innehåll på flera språk och i alla kanaler samtidigt”, säger LanguageWires vd och grundare Henrik Lottrup, som fortsätter som vd. ”Genom att slå samman våra resurser med Xplanations kan vi erbjuda en ännu bredare uppsättning innovativa och användarvänliga lösningar som låter globala företag kommunicera effektivt med sina kunder.”

LanguageWire expanderar till USA och Asien
LanguageWire har hittills haft fokus på den europeiska marknaden, men genom köpet av Xplanation ökar man nu sin globala närvaro med kontor i USA och Asien. Efter förvärvet uppgår antalet medarbetare till cirka 350, fördelade på 19 kontor i 13 länder. Nätverket av frilansöversättare och språkexperter växer samtidigt från 5 000 till 7 000.

LanguageWires och Xplanations kärnmarknader och expertis kompletterar varandra väl, vilket skapar ett ännu bättre utbud för befintliga och potentiella kunder. De totalt över 3 000 kunderna i den sammanslagna portföljen kommer att kunna välja bland fler produkter och tjänster. Verksamheten fortsätter under LanguageWires namn, och utvecklingen av unika tekniska lösningar är en grundpelare även i fortsättningen.

”Vi passar bra ihop och jag ser fram emot att utveckla nya lösningar i nära samarbete med våra kunder, som bland annat omfattar några av världens största företag. Vår vision är enkel: Vi vill skapa en värld där språkbarriärer inte hindrar företag från att nå sin fulla globala potential”, säger Véronique Özkaya, vd på Xplanation.

Den digitala explosionen skapar enorm efterfrågan på översättningar
LanguageWire och Xplanation grundades 2000 respektive 2001. Båda företagen har upplevt hur globaliseringen och den snabba ökningen av antalet digitala kanaler och användare har skapat ett enormt behov av översättningar. Samtidigt efterfrågar allt fler internationella företag råd om hur innehållsproduktionen kan effektiviseras.

”Ett globalt företag som ska lansera en ny produkt har idag en webbplats, tre–fyra kanaler i sociala medier och mängder av försäljningsmaterial som ska vara klart samtidigt på 20 olika språk. LanguageWire har en marknadsledande plattform som gör att vi kan ta emot beställningar, översätta och leverera flertalet typer av innehåll direkt i kundernas innehållssystem. Automatiseringen frigör resurser och förbättrar kvaliteten eftersom risken för fel minskar. Vi har med andra ord strömlinjeformat hela processen för att skapa innehåll”, säger Henrik Lottrup.

För mer information, kontakta:
Henrik Lottrup, vd
Tel: +45 2687 0200
@: hl@languagewire.com

Om LanguageWire
LanguageWire har sedan år 2000 byggt upp ett gott rykte om att alltid leverera kvalitetsöversättningar och överlägsna tekniklösningar, något som har gjort oss till ett av de ledande översättningsföretagen i världen. Kunder som använder LanguageWires webbaserade plattform har tillgång till ett globalt nätverk med över 5 000 språkexperter – översättare, korrekturläsare, copywriters, DTP-experter, röstartister med mera. LanguageWire hjälper företag att nå sina målgrupper i hela världen genom att tala deras språk.

Om Xplanation
Xplanation är en global översättningsleverantör som tror på att förenkla lokaliseringsprocessen för att erbjuda skräddarsydda lösningar för globala företag inom en rad olika branscher. I nästan 20 års tid har företaget investerat i innovativ teknik och nya talanger för att multinationella företag och institutioner ska kunna kommunicera enkelt med kunder och medarbetare, oavsett språk och kultur. Företaget har sitt huvudkontor i Belgien och kontor i elva länder.