WWF:s
kundberättelse

Gör som WWF Danmark: effektivisera korrekturfasen och minska arbetsinsatsen med 30 procent.

Korrekturläsning är en tidskrävande och många gånger frustrerande process där ändringar skickas fram och tillbaka via e-post, skrivs på post it-lappar eller kommuniceras muntligen. Med LanguageWires lösning InLayout Editor kunde WWF Danmark effektivisera korrekturfasen för medlemstidningen som ges ut varje kvartal.

"Vi vill skapa en framtid där människor lever i harmoni med naturen."
Kommunikations- och insamlingschef,
WWF Danmark

Utmaningen

Varje kvartal ger WWF Danmark ut en medlemstidning som berättar om några av organisationens projekt runt om i världen genom reportage och fantastiska bilder. WWF Danmarks egna medarbetare står för både text och bild, men formgivningen sköts av en grupp frilansare.

Layouten görs i InDesign, och det kan göra korrekturfasen rätt frustrerande. Mängder av pdf:er och kommentarer skickas fram och tillbaka mellan formgivarna och WWF-teamet, och det är lätt hänt att ändringar tappas bort. 

 

Lösningen

WWF Danmark ville hitta ett sätt göra korrekturfasen mindre tungrodd och började använda LanguageWires verktyg InLayout Editor.

Ladda ner pdf