Se demo

API-integration

Använd LanguageWire API:s klientbibliotek för att effektivisera översättningen i din .NET-, Java- eller PHP-baserade plattform. Dessa kraftfulla verktyg inkluderar omfattande dokumentation för optimal integrering.

Öka produktiviteten

Slipp tidskrävande manuell hantering när du arbetar med innehåll på flera språk.

Nå fler kunder

Få tillgång till ett nätverk med över 8 000 språkexperter som arbetar med mer än 175 språk.

Få bättre överblick

Samordna översättningsarbetet centralt och få full överblick via din digitala plattform.

Ta bort alla språkbarriärer

När du vill expandera ditt varumärke till nya marknader är det dags att lokalisera innehållet - en komplex utmaning. Tiden till marknad ökar, det blir allt svårare att publicera och uppdatera innehållet och dina resurser blir allt mer ansträngda. Många underskattar dessa svårigheter men fördelarna med att ta bort språkbarriärer och nå en global marknad väger tyngre än kostnaderna.

Effektivisera översättningsprocessen

Det har blivit allt viktigare att effektivisera översättningsprocessen i en tid då kraven på innehåll är skyhöga. Därför erbjuder vi integrationslösningar för att förenkla produktionen av högkvalitativt, flerspråkigt innehåll. När din digitala plattform är ansluten till LanguageWire via en connector, får du omedelbar tillgång till ett globalt nätverk av språkexperter som talar målgruppens språk.

I de fall där vi inte stödjer din plattform erbjuder LanguageWire en alternativ integrationslösning. Utnyttja vårt API för att översätta ditt digitala innehåll via LanguageWire. Alla våra dedikerade anslutningar använder samma API - en stabil lösning som används av stora välkända varumärken över hela världen.

Klientbibliotek

Vi vet att API-integrering inte alltid görs över en natt. Dock innebär en integration med LanguageWire API inte de vanliga API-problemen. För att underlätta för dig har vi utvecklat tre klientbibliotek: .NET, Java och PHP baserat på REST API.

Våra klientbibliotek hanterar några av de komplexa delarna av integrationen. De minskar den tid det tar för att bygga en robust integration mellan LanguageWire och ditt system. Här är några av de viktigaste anledningarna till att det är smart att integrera med LanguageWire:

 1. Klientbiblioteket hanterar lågnivådetaljer i REST API, vilket innebär att du inte behöver implementera protokollet själv.
 2. Alla klasser är skyddade med villkor, och du kan inte instantiera eller använda dem felaktigt.
 3. Vi har gjort alla nätverksåtgärder asynkrona så du inte kontinuerligt behöver kontrollera dem för slutförda översättningar. Biblioteket meddelar istället ditt program när översättningen är klar.
 4. Biblioteket hanterar effektivt flera pågående översättningar utan att påverka prestandan. Tänk på att PHP innebär att denna del lite blir annorlunda i PHP-klientbiblioteket.
 5. Klientbiblioteket levereras med grundlig dokumentation. Alla kodexempel fungerar, så med bara en licensnyckel och lite kopiering, kan du enkelt göra ett fullständigt test.
 6. API erbjuder ett automatiskt demoöversättningsläge, så du kan säkert bygga och testa din integration med LanguageWire utan att involvera kostnader för översättare.
 7. Alla API-anrop går från din integration till LanguageWire REST API via klientbiblioteket. Det finns inga anrop från LanguageWire till ditt program, något som förenklar installation och konfiguration, och eliminerar många potentiella problem.

Utveckling

LanguageWire tillhandahåller API och klientbiblioteken. Sista steget i integrationen är att ditt företag (eller en teknisk partner) utvecklar LanguageWire-connectorns användargränssnitt och dess datahantering.

Tidsåtgången för att utveckla din connector varierar beroende på dina behov. Vissa plattformar är lätta och flexibla att anpassa, medan andra är svårare att utvidga med nya funktioner. Den tid som behövs beror också på hur mycket användargränssnitt du vill utveckla inom din connector. Vissa LanguageWire-kunder har lagt ner så lite som 100 timmar på att utveckla en integration som automatiserar arbetsflödet.

Implementering

När du väljer att integrera din plattform med LanguageWire påbörjas en nära samarbetsprocess. Förutom omfattande dokumentation erbjuder vi sakkunnig rådgivning. Du får tillgång till API-integrationen och utvecklarna bakom det.

En typisk integrationsprocess ser ut så här:

 1. Förväntansavstämning, då vi presenterar våra program och tjänster, och du visar oss den plattform som ska integreras med LanguageWire.
 2. Vi tillhandahåller dokumentation som du får läsa igenom.
 3. Proof of Concept-utveckling (PoC) där du använder kodexempel för att göra demoöversättningar som du kan testa i din plattform.
 4. PoC-presentation för LanguageWire där LanguageWires utvecklare tittar på lösningen och kan ställa frågor.
 5. En andra utvecklingsomgång för att förbereda integrationen för produktionsmiljön.
 6. Produktionsfärdig integration presenteras för LanguageWire inför den slutliga frågegenomgången. 
 7. Lansering i produktionsmiljö.

I korthet

 • Översättning av webbinnehåll för flera marknader kan vara komplext.
 • Integration eliminerar manuella uppgifter och förkortar tiden fram till publicering.
 • LanguageWire erbjuder connectorer för ledande digitala plattformar.
 • Vi erbjuder API-integration i de fall det inte finns en dedikerad connector.
 • Klientbibliotek för NET, Java och PHP.
 • Enkel implementering

PDF