Se demo

Underhåll av översättningsminne

Specialister håller ditt översättningsminne uppdaterat, vilket minskar tidsåtgången och kostnaden för översättning och gör kommunikationen enhetligare och mer konsekvent.

Kortare tid till marknaden

Gör översättningsarbetet effektivare genom att återanvända ord, meningar och hela texter.

Spara pengar

Betala mindre om ett ord, en mening eller ett helt stycke redan har översatts i en viss språkkombination.

Konsekventare språkbruk

Samma uttryck används även om det är flera översättare som jobbar med dina texter.

Om underhåll av översättningsminne

Att återanvända tidigare översättningar med hjälp av ett översättningsminne är ett bra sätt att spara tid och pengar och göra er kommunikation mer enhetlig. Därför sparas alla översättningar vi gör åt din organisation i särskilda databaser, sorterade efter källspråk, målspråk och ibland även ämnesområde. Men för att översättningsminnet ska fungera optimalt behöver det ibland trimmas av en skicklig tekniker. När du låter oss ta hand om underhållet av dina översättningsminnen hanteras de av specialister.

Teknikerna som sköter om ditt översättningsminne

Om du precis har börjat samarbeta med LanguageWire kan vi skapa ett översättningsminne av översättningar du redan har. Ibland kan du också behöva "fylla på" ett minne. Du kanske har hittat några tidigare översättningar som innehåller text du vill att vi ska återanvända i ett översättningsprojekt. Eller kanske vill du tvärtom att vi tar bort vissa översättningar ur minnet eftersom organisationens språk har förändrats. Det här är bara några av de uppgifter våra tekniker hjälper företag med varje dag.

Alignment

Tänk dig att du har två dokument i Word eller InDesign, det ena på engelska och det andra på svenska. Nu skulle du vilja lägga till dem i ditt översättningsminne för språkkombinationen engelska-svenska. Med hjälp av en språkexpert och avancerad programvara kan vi matcha texterna mening för mening och lägga till hela innehållet i ditt översättningsminne. Sedan är det enkelt att hitta den svenska versionen nästa gång liknande meningar ska översättas från engelska. I takt med att översättningsminnet växer sjunker kostnaden för översättning, samtidigt som språket i din kommunikation blir mer konsekvent.

Uppdateringar

Kanske har ni just beslutat att det engelska ordet "employees" i fortsättningen inte ska översättas med "anställda". Istället ska ni använda "medarbetare". Genom att ordet läggs in i termbasen får översättarna veta vad som gäller från och med nu. Men du kan också uppdatera översättningsminnet. Då ser du till att minnet hålls så aktuellt som möjligt. Samtidigt underlättar du för översättaren som inte behöver ändra ordet varje gång det dyker upp.

I korthet

  • Låt en expert bygga upp dina översättningsminnen
  • Spara tid och pengar genom att återanvända tidigare översättningar
  • Gör aligments på gamla och nya texter
  • Optimera ditt befintliga översättningsminne
Translation Memory Management