Se demo
 
 
Karriere
 

En attraktiv arbeidsplass

I LanguageWire har vi et eksplisitt mål om å være blant de beste arbeidsplassene. Vi vil være en virksomhet som alle er stolte av å være en del av – og som man har lyst til å komme til hver dag.

Samtidig har vi også et uttrykt mål om å kunne tiltrekke oss og holde fast ved de beste kollegaene. Derfor investerer vi mye ressurser i å sikre at LanguageWire er en attraktiv arbeidsplass.

Ledige stillinger i LanguageWire

Klikk under for å søke på våre ledige stillinger. Vennligst send henvendelser eller uoppfordrede søknader til job@languagewire.com.

Hvordan er det å jobbe i LanguageWire?

Vi i LanguageWire er opptatt av å ha en åpen, uformell og vennlig kommunikasjon. Når vi respekterer hverandre både personlig og profesjonelt bidrar det til å fremme samarbeid og et positivt, sosialt arbeidsmiljø. Vi vil at medarbeiderne skal glede seg til å komme på jobb, og ansattundersøkelsene våre viser at vi trives med å jobbe sammen og er stolte av å jobbe i LanguageWire.

Vi fokuserer på prestasjoner. Vi har en ambisiøs strategi som belønner de som presterer godt og er villige til å yte det lille ekstra. Når vi lykkes, feirer vi det, og det å gi og motta ros og anerkjennelse er en naturlig del av bedriftskulturen vår. Siden vi er et innovativt varemerke, har hele teamet en entusiastisk holdning til endringer og når det gjelder å utvikle LanguageWire.

LanguageWire tilbyr et dynamisk miljø, og veien fra idé til implementering er kort. Vi har skapt en kultur der teammedlemmene spiller en viktig rolle for LanguageWires kontinuerlige vekst og utvikling.

Mangfold

Å ha team preget av mangfold er ikke bare en strategisk nødvendighet for LanguageWire, det er også en konkurransemessig fordel. En arbeidsstyrke som består av flere kulturer, ulike kjønn, aldre og språk gir verdifullt perspektiv. Fokus på mangfold er avgjørende for kreativitet, evne til tilpassing, konkurransekraft og – som resultat av dette – suksess.

LanguageWire forplikter seg til å ansette de beste tilgjengelige medarbeiderne for å gjøre jobben på best mulig måte. Men først og fremst er vi opptatt av å behandle alle mennesker med verdighet og respekt. Dette oppnår vi ved å skape et støttende arbeidsmiljø der alle har mulighet til å realisere sitt potensial. Vi er spesielt opptatt av å følge opp kjønnsfordelingen på de forskjellige avdelingene og på ulike nivåer i organisasjonen. I tillegg synes vi det er viktig at mangfoldet blant kundene og markedene våre gjenspeiles i arbeidsstyrken.