Se demo

Vikten av språklig kvalitetssäkring vid översättning

En kvinna som granskar den språkliga kvaliteten i en översättning

Verity Hartley på LanguageWire Verity Hartley , Marketing Specialist, LanguageWire ||  Lästid: 3 minutes

Vad är det egentliga priset på språklig kvalitet?

På dagens globala marknad blir det allt viktigare för företag att kunna kommunicera med kunder, partner och anställda i hela världen.

Översättningar av dålig kvalitet kan kosta företaget intäkter, tillgång till globala marknader, anseende och i värsta fall leda till fysiska skador eller dödsfall.

Språklig kvalitetssäkring (Linguistic Quality Assurance, LQA) är en viktig del i varje steg av översättningsprocessen. Den spelar en viktig roll när det gäller att göra språklig kvalitet till ett mätbart och genomförbart mål genom att se till att översättningarna alltid uppfyller de fastställda standarder som krävs för att skydda dig, dina kunder och din verksamhet.

I den här artikeln tittar vi närmare på hur språklig kvalitetssäkring (LQA) kan hjälpa ditt företag att ta din översättningskvalitet till nästa nivå.

Vad är språklig kvalitetssäkring (LQA)?

Språklig kvalitetssäkring (LQA) är ett system som används för att utvärdera och kontrollera kvaliteten på översättningar i ett projekt. Det säkerställer att översättningarna är korrekta, tydliga och förmedlar det avsedda budskapet. LQA ska alltid utföras av professionella språkexperter som också är specialister på ämnet. De måste vara experter på målspråk och kulturer. Detta inkluderar flera språkvarianter, till exempel franska som talas i Frankrike och kanadensisk franska.

Det sker oftast i slutskedet av ett översättnings- eller lokaliseringsprojekt med målet att hitta och rätta till alla misstag, felöversättningar och inkonsekvent bruk av riktlinjer som kan ha förbisetts i tidigare skeden. LQA är en ofta förbisedd fas i ett projekt, men det kan göra hela skillnaden när det gäller att förvandla översatt innehåll från utmärkt till enastående.

Vad är syftet med en LQA-granskning?

Genom att lägga till en kvalitetssäkring i dina översättningsprojekt kan du vara säker på att slutprodukterna håller högsta kvalitet.

Vissa anser att redigering och korrekturläsning är tillräckligt för att fånga upp de flesta fel som uppstår i översättningsprocessen. Många misstag upptäcks definitivt under dessa steg i processen medan andra däremot smiter igenom oupptäckta. Det beror ofta på olika uppfattning om subjektiva översättningsfel och avsaknaden av standardiserade regler. Därför är fasta riktlinjer för översättningskriterier en oumbärlig del av ett kvalitetssäkringssystem.

Hur skiljer sig kvalitetssäkring från kvalitetsutvärdering?

Kvalitetssäkring och kvalitetsutvärdering är besläktat men inte samma sak. Med kvalitetssäkring (Quality Assurance, QA) avses vanligtvis det system eller den process som hjälper till att optimera kvaliteten som helhet i ett projekt, t.ex. översättning av en app, en produkt eller ett stort dokument.

En kvalitetsutvärdering är ett steg som läggs till för att utvärdera kvaliteten på en översättning i förhållande till en fördefinierad uppsättning standarder. En kvalitetsutvärdering kan till exempel göras av en tredje part som utvärderar och bedömer översättningen för att kontrollera att den är komplett och korrekt.

När en översättning har slutförts adderas ytterligare ett steg, granskningen, för att säkerställa den övergripande språkliga kvaliteten i ett projekt. En granskning kan också göras av enskilda delar av det översatta innehållet, till exempel bara vissa specifika delar av översättningen, men den gör att du kan ta ett steg tillbaka och titta på den slutliga produkten som helhet.

Granskningen bör genomföras av språkexperter som hittills inte har varit involverade i processen för att uppnå största möjliga objektivitet. Detta säkerställer att innehållet uppnår högsta standard avseende språklig kvalitet och kulturell enhetlighet.

Utöver ovanstående är det också viktigt med en kvalitetssäkring av det lokaliserade innehållet. Den handlar inte bara om det översatta innehållet utan även om att se till att de nödvändiga verktygen finns som layout, formatering, bildspråk och till och med användarupplevelser när det gäller webbplatser, videospel, dokument och mjukvaruprogram. Den kan också användas för att utvärdera hela processen från början till slut och förbättra arbetsflödet.

Alla dessa system och processer arbetar dock mot samma mål: att erbjuda högkvalitativa översättningar och lokaliserat innehåll till dina målgrupper.

Språklig kvalitetssäkring: Ett viktigt steg i översättningsprocessen

I vissa branscher, där bristande kvalitet på översättningen kan leda till rättsliga följder eller till och med potentiella skador för slutanvändaren, kan man inte kosta på sig att avstå från kvalitetssäkring i översättningsarbetsflödena.

Översättningar av dålig kvalitet minskar företagets trovärdighet och anseende och kan vara ett kostsamt misstag att åtgärda. De kan fördröja eller till och med sätta stopp för lanseringen av en produkt på världsmarknaden, vilket kan leda till att intäkterna istället går till konkurrenter.

På LanguageWire står kvaliteten i centrum för allt vi gör för våra kunder och i våra interna processer. Läs mer om vår kvalitetspolicy här. Om du föredrar att prata med oss om hur du kan införa kvalitetssäkring i dina egna projekt, fyll i kontaktformuläret nedan så kontaktar vi dig.