Se demo


Bygg och 
 anläggning

Vi bygger meningar med unika lösningar

Vi lägger den språkliga grunden för bygg- och anläggningsprojekt. I ett entreprenörsprojekt är översättningar bara en liten byggsten. Men om de inte görs tillräckligt snabbt och tillräckligt bra riskerar de att kasta grus i resten av maskineriet. Därför är vi redo att både ge dig råd och sätta igång direkt när du skickar ett dokument till oss.

Oavsett om du behöver översätta upphandlingsmaterial, byggtekniska dokument eller manualen till en anläggningsmaskin har vi kunskaperna som behövs för att ge dig hög kvalitet i rätt tid. Hos oss landar dina texter nämligen alltid hos översättare som har god kompetens inom och erfarenhet av att översätta åt bygg- och anläggningsbranschen. För vi handplockar dem till varje enskilt uppdrag.

Referenser

Bosch logo

Simons Voss logo