Se demo


Konst och kultur

Kommunikation är också en konstform

Det krävs sinne för kreativitet för att översätta texter om konst och kultur. Annars kan målande beskrivningar och subtilt bildspråk lätt tappa finessen.

När vi översätter dina texter för webben eller till broschyrer och skyltar smakar vi på orden innan vi skriver dem. Om en text ska få önskad effekt räcker det nämligen inte att bara översätta den rakt av, utan den måste förmedlas på nytt – på ett nytt språk. Och det är just vad vi kan. Till och med så snabbt att du knappt tror att det är möjligt. På mer än 175 språk.