Se demo

Bli frilanser

Bli en del av LanguageWire

Vi forplikter oss til å levere kundene produkter av høy kvalitet til rett tid ved hjelp av kunnskapsrike oversettere. Både kundene og oversetterne vet at LanguageWire jobber med nyskapende teknologiske løsninger og har dyktige og profesjonelle medarbeidere – noe som gjør at vi er enkle å samarbeide med. 

Til de fleste kundene våre har vi satt sammen spesielle team med foretrukne oversettere. Dermed det alltid det samme teamet som leverer oversettelser til denne kunden. På denne måten blir oversetterne eksperter på kundens område og kvaliteten på oversettelsene forbedres ved hjelp av konsekvent terminologi. I tillegg skaper dette en mer åpen dialog mellom oss på LanguageWire, oversetterne og kundene våre.