Johanna

"Jag har jobbat med LanguageWire sedan 2003 och några av projektledarna jag har kontakt med i dag var med redan då, så de har en väldigt bra bild av hur jag skriver och vilka områden jag kan. Det gör att de flesta uppdrag jag blir erbjuden passar min kompetens och mina intressen. Jag uppskattar verkligen den personliga kontakten och känslan att jag inte bara är ett namn i en databas.

LanguageWires plattform har också massor av fördelar för mig som översättare. Till exempel att jag alltid får se hela källtexten direkt när förfrågan kommer, att jag kan kontakta slutkunden under arbetets gång med frågor om termer eller oklarheter i källtexten och att jag inte behöver lägga tid på administration för att fakturera."

Är du redo att nå ut till dina målgrupper i alla länder?

Det är dags att börja tala rätt språk genom att samarbeta med experter över hela världen och stöd från kraftfull teknik. Kontakta LanguageWire-teamet eller kom igång direkt.