Se demo

Översättningsminne

Få fördelarna av ett innovativt verktyg som automatiskt hittar och återanvänder ord, meningar eller hela textstycken som redan har översatts. Med ett översättningsminne sparar du både tid och pengar, samtidigt som kommunikationen blir enhetligare och mer konsekvent.

Konsekventare språkbruk

Samma uttryck används även om det är flera översättare som jobbar med dina texter.

Spara pengar

Betala mindre om ett ord, en mening eller ett helt stycke redan har översatts i en viss språkkombination.

Snabbare arbetsgång

Gör översättningsarbetet effektivare genom att återanvända ord, meningar och hela texter.

Har vi den senaste versionen av vår företagsbeskrivning på kinesiska? Jag är säker på att vi redan har översatt den här produktbeskrivningen! Det mesta av det här är ju redan översatt, så då ska det väl bli billigare? Med LanguageWires översättningsminne behöver du inte längre ställa dig den här typen av frågor. Alla dina översättningar sparas nämligen och kan återanvändas i framtida projekt. På så sätt blir det enkelt att ”återvinna” ord, meningar eller hela texter som redan har översatts av någon av LanguageWires språkexperter.

Ett kraftfullt verktyg

Vårt översättningsminne har utvecklats med hjälp av kunskaper som vi samlat på oss under mer än ett decennium och är ett av de viktigaste inslagen på LanguageWires samarbetsplattform. När en text översätts i LanguageWires Smart Editor skannas källtexten av och översättaren meddelas automatiskt om någon del av texten redan har översatts i ett tidigare projekt. Verktyget blir extra kraftfullt genom att den nya och gamla texten inte behöver stämma överens till 100 procent, utan texter som delvis matchar hittas också.

Ju mer du översätter, desto mer sparar du

Nu behöver du inte längre gräva i arkiven efter gamla översättningar som du kan skicka ut som referensmaterial. Om en mening eller fras kan återanvändas direkt betalar du mindre för översättningen. Och i takt med att LanguageWire översätter fler texter åt dig, blir översättningsminnet större och större. Det betyder att du kan göra ännu större besparingar och ibland förmodligen inte ens behöver beställa en översättning eftersom du kan hitta precis den text du behöver i minnet. Det här arbetssättet sparar inte bara tid och pengar, utan gör även att språket blir enhetligare och mer konsekvent.

Flera översättningsminnen

Sammanhanget är A och O i kommunikation av hög kvalitet. Därför kan du ha flera översättningsminnen hos oss för olika varumärken eller avdelningar. Kanske har du också stora mängder redan översatt material som du vill lägga in i ett översättningsminne. Eller kanske behöver du hjälp att ta bort översättningar som inte längre är aktuella. Arbetet med att skapa, uppdatera och underhålla översättningsminnen kallar vi underhåll av översättningsminne. Den tjänsten har vi utvecklat för att du ska kunna få största möjliga utbyte av dina översättningar.

I korthet

  • Alla översättningar du låter göra sparas elektroniskt och kan återanvändas i framtida projekt.
  • Spara tid och pengar på meningar som helt eller delvis har översatts tidigare.
  • Översättarna kan enkelt se tidigare översättningar och lättare hålla språkbruket konsekvent.

PDF