Se demo

Skillnaden mellan en termdatabas och ett översättningsminne

Verity Hartley på LanguageWireVerity Hartley, Marketing Specialist, LanguageWire ||  Lästid: 3 minuter

Om ditt företag ofta behöver översättningar på flera språk kanske du redan har stött på termerna ”termdatabas” och ”översättningsminne”. Båda är viktiga verktyg för översättare, men de har olika syften. I den här guiden beskriver vi grunderna i termdatabaser och översättningsminnen, skillnaderna mellan de två och hur de kan hjälpa dig att förbättra dina översättningar.

Vad är en termdatabas?

En termdatabas (TB) är en samling specifika ord och uttryck som används inom ett visst ämnesområde, bransch eller företag. En termpost kan innehålla definitioner, exempel och tillhörande översättningar av dessa ord och uttryck på andra språk. Det främsta syftet med en termdatabas är att säkerställa att översättningarna är konsekventa och korrekta, och den är ett hjälpmedel för översättaren.

När man till exempel översätter ett juridiskt dokument kan den aktuella termdatabasen innehålla termer som ”domstols behörighet”, ”skadeståndsansvar” eller ”skadestånd”. När man översätter marknadsinformation för ett teknologiföretag kan det däremot handla om begrepp som ”molntjänster”, ”cybersäkerhet” eller ”digital omvandling”.

Vad är ett översättningsminne?

Ett översättningsminne (TM) är en databas som lagrar översatt innehåll på käll- och målspråket. Innehållet lagras som tvåspråkiga segment – eller översättningsenheter – i databasen för framtida användning. När en översättare stöter på samma eller en liknande mening eller segment i en ny översättning tillhandahåller översättningsminnet den tidigare översatta versionen som översättningsförslag, vilket sparar tid och gör översättningen mer konsekvent.

Om till exempel meningen ”Tryck på den röda knappen för att starta maskinen” redan har översatts under översättningen av en användarhandbok för en produkt kommer översättningsminnet att föreslå den sparade översättningen för en ny mening som ”Tryck på den gröna knappen för att starta maskinen”.

Vad finns det för skillnader?

Både termdatabaser och översättningsminnen används i översättningar, men de har olika syften. En termdatabas är ett referensverktyg som används för att säkerställa konsekvens i terminologin i olika översättningar, medan syftet med ett översättningsminne är att återanvända tidigare översättningar och på så sätt spara tid.

Hur samverkar de?

Termdatabaser och översättningsminnen samverkar för att förbättra kvaliteten och effektiviteten i översättningarna. En termdatabas kan till exempel läggas in i datorstödd översättningsprogramvara för att säkerställa en enhetlig terminologi i de olika översättningarna, vilket gör översättningsminnenas förslag mer korrekta.

På vilket sätt är de bra för dit företag?

Att använda en termdatabas och översättningsminnen kan vara fördelaktigt för ditt företag på flera olika sätt. Genom att använda konsekvent terminologi ser du till att översättningarna blir mer korrekta, så att ditt innehåll blir lättare att förstå för målgruppen. Genom att återanvända tidigare översättningar sparar du dessutom tid och minskar dina kostnader för översättning.

Dessa verktyg hjälper dig också att upprätthålla konsekvens för varumärket på alla språk, förstärka företagets röst och se till att ditt budskap är tydligt och effektivt på alla språk. Detta kan förbättra kundnöjdheten.

Vill du veta mer om våra avancerade lösningar för hantering av termdatabaser och översättningsminnen? Kontakta oss via kontaktformuläret nedan så återkommer vi inom kort.

Hur kan vi hjälpa dig?

Din resa mot en kraftfull, sömlös och enkel lösning för att skapa flerspråkigt innehåll börjar här! Berätta om dina behov så skräddarsyr vi den perfekta lösningen för ditt företag.