Se demo

Termbas

Känns det svårt att hålla rätt terminologi på alla språk? Vässa din kommunikation och gör språket enhetligare med en termbas. Din dynamiska databas med godkända termer är alltid tillgänglig för alla språkexperter som jobbar med dina texter.

Konsekventare språkbruk

Höj kvaliteten på din flerspråkiga kommunikation genom konsekventare termanvändning.

Kortare tid till marknaden

Dina språkexperter hittar genast de ord du vill använda i din kommunikation.

Så här går det till

Alla företag och branscher har sitt eget språk. Är ditt företag ”innovativt” eller ”nytänkande”? Hur ska ”editor” översättas till svenska i er marknadsföring eller tekniska dokumentation? All kommunikation påverkar ditt varumärke. Därför gäller det att de som jobbar med ditt material kan få fram det du vill säga på rätt sätt på alla språk. Då behövs ett verktyg som är enkelt att använda, och det är precis vad en termbas är.

Din terminologidatabas

Termbas är en kortform av terminologidatabas. Verktyget hjälper dig att se till att din organisation använder en konsekvent terminologi, vilket förbättrar kvaliteten på er kommunikation. Med termbasen får dina språkexperter tillgång till en sammanställning av alla dina termer. De kan också se status för godkännande och användning, kommentarer, datum då termposten skapades och datum för senaste ändring.

Öppen termbas och flera termbaser

Din termbas växer i takt med att du lägger till nya termer och rensar bort dubbletter. Behövs din termbas någon annanstans? Exportera den till vanliga filformat som Excel, SDL MultiTerm eller CSV. Sammanhanget är A och O i kommunikation av hög kvalitet. Därför kan du ha flera termbaser hos oss för olika varumärken eller avdelningar.

Fullständig integration

Via LanguageWire kommer översättare, korrekturläsare och validerare enkelt åt relevant terminologi direkt. Termbasen inkluderas i alla projektpaket som laddas ner från plattformen. Alltså har dina översättare alltid tillgång till rätt termer. Om du inte har den kapacitet som behövs för att underhålla termbasen internt kan våra experter hjälpa dig med det. De hjälper dig att utveckla din termbas och se till att rätt termer används i din tekniska dokumentation, din marknadsföring eller företagets allmänna kommunikation.

I korthet

  • Ett webbaserat verktyg som underlättar konsekvent bruk av företagsspecifika termer
  • Se status för godkännande och användning, kommentarer, datum då termposten skapades och datum för senaste ändring.
  • Dina språkexperter ser dina termer när de använder LanguageWire
  • Du kan exportera din termbas och använda den i andra program

PDF