Se demo

Vikten av datasäkerhet inom språkbranschen

Stig Jørgensen

Författare: Stig Jørgensen
Chief Operations Officer, LanguageWire
LinkedIn

Illustration av servrar och övervakningskameror

Inom hela språkbranschen pekar digital teknik och datadrivna lösningar på ett ökat behov av att säkerställa att åtgärder för datasäkerhet och regelefterlevnad finns på plats.

Språkbranschen är under utveckling för att möta moderna affärsbehov. En stor del av denna utveckling utgörs av den välbehövliga digitala omvandlingen. Men i takt med att företagen blir alltmer digitala blir datasäkerheten alltmer komplicerad.

Som Chief Operations Officer på LanguageWire är datasäkerheten högsta prioritet för mig och ett ämne som påverkar språkindustrin i grunden.

Den snabba utvecklingen av digital teknik och datadrivna lösningar gör det livsviktigt för företagen att säkerställa att åtgärder för datasäkerhet och regelefterlevnad finns på plats.

Under de senaste åren har förebyggandet av säkerhetsincidenter och läckage av användardata blivit ett viktigt fokus för företag över hela världen. De senaste skandalerna har påverkat etablerade varumärken som Marriot International, Quora, Facebook, och Twitter, för att bara nämna några. I den här bloggen kommer jag att förklara varför datasäkerhet är en prioritet i hela språkbranschen.

Datasäkerhet bör ha högsta prioritet hos leverantörer av språktjänster (LSP:er)

LSP:erna har en väsentlig roll i leveranskedjan och hanterar en stor mängd känsliga kunduppgifter, till exempel finansiell information, immateriell egendom och information om anställda.

Det är LSP:s ansvar att utbilda anställda i hela organisationen och bygga system som följer erkända säkerhetsstandarder och förhindrar att datasäkerhetsincidenter inträffar.

I hela språkbranschen är efterlevnaden av internationella standarder inte längre bara ett mervärde när det gäller att vinna nya affärer. Säkerhets- och riskbedömningsrevisioner är nu norm vid anbudsprocesser för översättning.

Ett annat exempel är intrånget hos Translate.com som avslöjades 2017. Det uppdagades då att användning av en gratislösning för maskinöversättning på nätet användes på Translate.com, vilket resulterade i att känsliga data exponerades på internet.

Framväxten av internationella säkerhetsstandarder

Enligt McKinsey har "spridningsöverträdelser och konsumenternas efterfrågan på integritet och kontroll av sina personuppgifter lett till att regeringar antagit nya förordningar, såsom den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) i Europa och California Consumer Privacy Act (CCPA) i denna stat i USA."

Dessa förordningar har spelat en viktig roll för hur företag för närvarande behandlar data, och har lett till att datasäkerhet blivit en viktig skiljelinje inom alla branscher.

Inom språkbranschen är datasäkerhet och branschstandarder för efterlevnad nu ett värdefullt sätt att erhålla en konkurrensfördel och bygga förtroende.

ISO – branschens grindvakt för standarder

Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) "samlar experter för att dela kunskap och utveckla frivilliga, konsensusbaserade, marknadsrelevanta internationella standarder som stöder innovation och tillhandahåller lösningar på globala utmaningar."

Eftersom LSP:er hanterar stora mängder känsliga data, är det numera inte bara en fördel att man uppfyller ISO-standarderna för kvalitet och säkerhet, det är ett måste.

Vad är ISO 27001?

ISO 27001 är en internationell standard för informationssäkerhet. Det är en välkänd certifiering som specificerar krav på ett informationssäkerhetssystem inom en organisation. För närvarande är det bara 32 000 företag globalt som har en ISO 27001-certifiering.

LanguageWire är ett ISO 27001-certifierat företag, som sätter säkerheten högre de flesta av våra kollegor i språkbranschen. Vi har påvisbara interna riktlinjer och förfaranden som omfattar en rad informationssäkerhetsfrågor.

Vad är ISO 17100?

ISO 17100 är en standard som kräver belägg för "de grundläggande processer, resurser och andra aspekter som är nödvändiga för leverans av en tjänst för kvalitetsöversättning som uppfyller tillämpliga specifikationer".

ISO 17100 är en rigorös standard som kräver belägg för översättarens kvalifikationer och kompetens, projektledarens kompetens, professionell hantering av kärnprocesser liksom övriga processer relaterade till leverans av högkvalitativa översättningstjänster.

LanguageWire är ett ISO 17100-certifierat företag. För LanguageWires användare säkerställer ISO 17100-certifieringen att bästa möjliga procedurer för översättningsprojekt följs.

Vad är ISO 9001?

ISO 9001-standarden bygger på särskilda villkor för ett kvalitetsledningssystem, och "baseras på ett antal principer för kvalitetsledning, inklusive ett starkt kundfokus, motivation och delaktighet från högsta ledningen, processtrategi och kontinuerlig förbättring".

ISO 9001-certifieringen visar att en LSP har ett ändamålsenligt kvalitetsledningssystem på plats för att säkerställa högkvalitativt och enhetligt innehåll.

LanguageWire är ett ISO 9001-certifierat företag. Vi har implementerat robusta kvalitetsledningssystem för att säkerställa att vi levererar globalt innehåll av hög kvalitet till våra kunder.

Säker maskinöversättning

Maskinöversättning (MT) omdefinierar nu språkbranschen när fler och fler företag går över till MT för att optimera sina arbetsflöden.

När man först överväger maskinöversättning, är det gratis online-motorer som Google Translate man kommer att tänka på. Denna typ av översättning lämpar sig dock inte för arbetsplatser. Kostnadsbesparingarna uppväger inte på långt när säkerhetsriskerna och bristen på kontroll över innehållet, i synnerhet när det gäller översättningslösningar som baseras på öppen källkod.

Vad många inte inser när de använder en gratis MT-lösning som Google Translate är att de samtycker till Googles villkor och därigenom ger Google rätt att ta kontroll över företagets data. Google Translate kan vara användbart för snabböversättningar för personligt bruk, men är inte utformat för säker översättning på företagsnivå.

LanguageWire är ett ISO 18587-certifierat företag, något som visar att högkvalitativ maskinöversättning är drivkraften bakom LanguageWires dedikerade maskininlärningsteam.

Fyra frågor om datasäkerhet du ska ställa till din LSP

Här är fyra frågor du bör ställa när du väljer LSP för att säkerställa att internationella standarder och bästa praxis följs.

Diagram över en LSP som uppfyller efterlevnad

Välj en LSP som följer internationella standarder och bästa praxis.

1. Följer LSP sekretesslagstiftningen?

Det är av stor vikt att välja en LSP som efterlever sekretesslagarna i det land där du är verksam. I EU:s medlemsstater är GDPR-efterlevnad helt nödvändigt, och i USA är CCPA-efterlevnad lika viktigt.

2. Vilka ISO-certifieringar innehar LSP?

Som diskuterat är ISO-standarder ett enkelt sätt att avgränsa listan över LSP:er du bör överväga att samarbeta med. ISO-certifieringar är det bästa sättet att med säkerhet fastställa att den LSP du väljer att samarbeta med uppfyller kvalitets- och datasäkerhetskriterier.

3. Erbjuder LSP en säker molnbaserad infrastruktur?

För att garantera säkerhet, tillförlitlighet, skalbarhet och kostnadseffektivitet ska din LSP i idealfallet hantera kunddata via en privat molninfrastruktur.

"Ett privat moln består av databeartbetningsresurser som används uteslutande av ett företag eller organisation. Det privata molnet kan fysiskt placeras i din organisations eget datacenter på plats, eller så kan det läggas hos en tredjepartstjänstleverantör"

- Microsoft, 2020.

4. Erbjuder LSP en säker maskinöversättningslösning?

Undvik gratis nätbaserade MT-lösningar i ett affärssammanhang. De kan inte garantera de datasäkerhetsåtgärder du behöver för översättningar på företagsnivå. Du bör i stället samarbeta med en etablerad LSP som erbjuder en säker MT-lösning.

Slutsats

När du anlitar en leverantör för innehållsproduktion och översättning är det viktigt att du säkrar dina data. Att samarbeta med en LSP kräver därför en djup förståelse för tekniken och processen bakom de tjänster som erbjuds.

Att kartlägga de sekretess- och säkerhetsåtgärder leverantören har på plats kommer att ge dig den sinnesfrid du behöver för att skapa globalt innehåll åt ditt företag. Efterlevnad av sekretesslagstiftning, de viktiga ISO-certifieringarna (ISO 27001, ISO 17100, ISO 9001 och ISO 18587), samt en molnbaserad infrastruktur är viktiga kriterier att ha i åtanke när du väljer LSP.

Hur kan vi hjälpa dig?

Din resa mot en kraftfull, sömlös och enkel lösning för att skapa flerspråkigt innehåll börjar här! Berätta om dina behov så skräddarsyr vi den perfekta lösningen för ditt företag.