Se demo

Varför den nuvarande LSP-modellen är föråldrad (och hur man löser det)

Henrik Lottrup

Författare: Henrik Lottrup
LanguageWire Co-founder and former CEO
LinkedIn

Språkbranschen behöver snarast anpassa sig till moderna affärsbehov. Henrik Lottrup, LanguageWires CEO och grundare, förklarar varför förändring krävs och hur man uppgraderar LSP:er.

Språket finns i hjärtat av all verksamhet. För att kunna sälja en produkt eller en tjänst behöver du kunna beskriva den. För att dra till dig kunder behöver du framföra ett budskap. För att engagera människor måste du tala deras språk.

Men uppfyller språkbranschen, som omsätter 50 miljarder dollar, verkligen sitt syfte 2020 och framåt? Kan dagens språktjänstleverantörer (LSP:er) och översättningsbyråer uppfylla alltmer ökande förväntningar på kvalitet, kvantitet, snabbhet och kostnad.

Det enkla svaret är nej.

Språkbranschen är inte immun mot digital omvandling, skiftande användarbeteenden och förändrade förväntningar. Vi behöver kunna leverera mer, till avsevärt lägre priser, snabbare och på nya digitalt utformade sätt.


Föränderliga modeller

Innan jag börjar undersöka förändringarna i LSP-landskapet, skulle jag vilja ta en titt på utvecklingen av en annan bransch: webbutveckling.

Att bygga en webbplats tillhörde en gång området IT-tjänster. Ett företag samarbetade med en webbyrå för att bygga sin webbplats och fortsatte sedan att arbeta med dem när förändringar gjordes på webbplatsen.

Men någon gång i slutet av 90-talet började utvecklare automatisera den repetitiva uppgiften att utveckla webbplatser och integrera system. Denna automatiska process för att skapa webbplatser är det som kommit att kallas CMS (Content Management System).

Dagens CMS:er är något helt annat än de som togs i drift för 20 år sedan. De fokuserar på ett uppkopplat sätt att hantera och analysera upplevelser. Moderna CMS:er, ofta kallade "upplevelseplattformar", ger nu företagen möjlighet att anpassa användarupplevelser i realtid och via flera kanaler.

Nu kanske du frågar dig hur framväxten av CMS-system är en relevant jämförelse med LSP:er och översättningsbyråer.

Det är en intressant fråga, eftersom vi i vår bransch måste gå från att vara tjänsteleverantörer till att bli förmedlare av ny teknik och rådgivare, mycket av det som CMS-utvecklarna själva genomgick.

"Det är inte hållbart att fungera som ett callcenter eller e-postcenter som sammanför företag med översättare på ett manuellt och omodernt sätt."

Det är inte hållbart att fungera som ett callcenter eller e-postcenter som sammanför företag med översättare på ett manuellt och omodernt sätt. Det är därför jag varje vecka hör av små översättningsbyråer som vill sälja. De kan inte längre hålla jämna steg med kundernas förväntningar och har inte kapital att köpa eller utveckla sig ut ur situationen.

Därför är språkbranschen i behov av drastisk förändring och konsolidering. Här följer en mer djupgående förklaring av vad jag ser som de primära drivkrafterna bakom en förändring av språkbranschen.

Mer innehåll.

Internet och den ständiga tillgången till information har dramatiskt ändrat efterfrågan av språktjänster.

Företag behöver plötsligt kommunicera på 20 språk.

Det är inte bara produktinformation och marknadsföringsinnehåll som behöver finnas på flera språk. Utbildningsguider, kundsupportdokumentation, tekniska manualer, regulatorisk dokumentation och mycket annat behöver tas fram och bli tillgängliga för alla.

Så hur kan vi förena det begränsade antalet översättare och språkexperter med en nästan oändlig efterfrågan på flerspråkigt innehåll?

CAT-verktyg, översättningsminnen, terminologidatabaser och molnbaserade plattformar har hjälpt oss att effektivisera arbetsflödena. Ändå måste vi i ännu högre grad utnyttja framstegen inom neural maskinöversättning, automatiserade arbetsflöden och integration mellan globala innehållsplattformar och innehållslager.

"Dessa anpassade NMT-motorer hjälper översättarna och effektiviserar översättningsprocessen."

NMT (neural maskinöversättning) är i synnerhet spännande för oss. Vi har anlitat ett team av datavetare och ingenjörer i Köpenhamn för att utveckla vår egen NMT-lösning som vi tränar på kundinnehåll. Dessa anpassade NMT-motorer hjälper översättarna och effektiviserar översättningsprocessen, vilket ökar antalet översatta ord per dag.

Enkelhet och öppenhet

Att avlägsna flera skikt av komplexitet och ge användarna ökad insyn är själva kärnan i god design. Det här är dock något som språkbranschen kämpar med.

Att via e-post skicka wordfiler till en projektledare, som sedan kontaktar översättarna och vidarebefordrar kommentarer och feedback mellan de olika inblandade parterna, är ett klumpigt sätt att arbeta.

"Alla vill ha en sömlös upplevelse människa-till-människa."

Alla vill ha en sömlös upplevelse. Man vill också ha direkta svar på frågor om projekten, t.ex. status, kostnader, kvalitet och resultat. Flera skikt av manuella förfaranden och komplexitet står i vägen för oss.

Om en innehållsskapare har en fråga till korrekturläsaren för svenska till engelska så ska de kunna kontakta denna direkt. Och det ska vara lika enkelt som att skriva ett meddelande på WhatsApp. 

Om du vill veta kostnaden för översättning hittills under månaden, så ska du kunna se den genom att klicka på en knapp. Dessutom bör du snabbt kunna få detaljerad analys av dina utgifter för att kunna prognostisera framtida kostnader.

Finns det en snäv deadline för ett mer komplext projekt som involverar flera processer? Låt säga att du översätter ett white paper till åtta språk och deadline närmar sig. Du vill kunna se exakt i vilket skede var och en av dessa översättningar befinner sig. Har en översättning fastnat i valideringsstadiet hos en kollega? Utgör DTP-steget en flaskhals? Tar svenskan lite längre tid än de andra språken? Jag vill att den här information ska vara lättillgänglig.

Kortare leveranstider, högre kvalitet och lägre kostnader

Slutligen vill köpare av språktjänster få bättre innehåll, med kortare leveranstider och till lägre kostnad.

Företagen inser det svåra i ekvationen. De vet att högkvalitativa språktjänster kräver erfarna översättare, korrekturläsare, copywriters, DTP-tekniker och voice-over-inläsare. De förstår också att ju mer du arbetar ihop med någon, desto bättre blir de, men kostnaderna ökar genom att använda dem. Ska de använda mindre erfarna människor som kan vara billigare men ger längre leveranstider och lägre kvalitet?

De ökande kraven på snabbhet, kvalitet och kostnad är något LSP:er bara kan lösa med teknik.

Vi behöver eliminera manuella uppgifter, ge kunderna mer kontroll, bygga uppkopplade plattformar och ompröva prissättningsmodeller för att optimera hur vi levererar värde till företagen. Denna förändring påminner för övrigt mycket om CMS-exemplet i början av det här blogginlägget.

Lyckligtvis är vi på god väg att uppnå dessa mål.

Som tidigare nämnts hjälper NMT oss att översätta mer än vad som tidigare var möjligt. Efterredigering av specialtränad NMT minskar också kostnaden för att översätta innehåll, samtidigt som kvaliteten bibehålls. NMT utgör en enorm innovation för vår bransch och kommer snart att införlivas i alla språkarbetsflöden. Specialträning av NMT, där maskininlärningsalgoritmen utgår från befintliga översättningar för att förstå ett visst varumärkes tonfall har lett till en skifte när det gäller maskinöversättningskvaliteten.

Gratis white paper: Effektivisera arbetet med maskinöversättning.

Kämpar du med att skapa mer innehåll, på fler språk, på kortare tid och till lägre kostnad? Läs den här praktiska guiden om hur du kan effektivisera dina arbetsflöden genom att använda neural maskinöversättning.

En annan viktig förbättring är integrationen av system som gör att användare kan beställa översättning och lokalisering från sin egen digitala plattform. Integreringen av översättning med CMS-, DAM- och PIM-plattformar minskar dramatiskt komplexiteten och tiden det tar att skapa flerspråkigt innehåll. Om du fortfarande skickar produktinformation i excelfiler för översättning via e-post, bör du verkligen satsa på att hitta integreringar för ditt PIM eftersom avkastningen på detta är betydande.

Vi behöver också bli bättre på att överlämna de automatiserade verktyg vi har utvecklat till företag. Globala varumärken vill sköta hanteringen av språkarbetsflöden internt, och med hjälp av globala innehållsplattformar, till exempel LanguageWire, kan de göra just det.

"Du vill inte arbeta med pris-per-ord-fokuserade leverantörer. Vår bransch måste hjälpa dig att maximera avkastningen på språktjänster."

Du vill inte arbeta med pris-per-ord-fokuserade leverantörer. Vår bransch behöver hjälpa dig att maximera avkastningen på språktjänster. Var ska du investera din begränsade budget? Hur kan du skapa en strategi för smart innehåll som uppfyller dina kunders behov?

Du bör enkelt kunna skapa en ny språkversion själv, fokusera på var du skapar värde, göra bra innehåll för din målgrupp, analysera och optimera.

I stället för att bara vara en LSP eller en översättningsbyrå har vi blivit något som mer liknar ett SaaS-företag som ger dig råd om hur du ska optimera dina språkarbetsflöden.

(R)evolution

Och det berör den viktigaste poängen med denna artikel. Vi behöver fortsätta utvecklas och tänka i nya banor för att ge våra kunder mer värde.

När vi lanserade LanguageWire år 2000 var vårt mål att hjälpa företag att kommunicera lättare på flera språk. Det är otroligt vart det enkla målet har lett oss, och de förändringar vi har sett i språkbranschen under denna korta period är häpnadsväckande.

Fortfarande finns det dock många företag i vår bransch som gör saker på ungefär samma sätt som de gjorde för 20 år sedan.

Men förändringstakten kommer bara att accelerera och branschen kommer att se exponentiellt annorlunda ut om ytterligare 20 år.

Hur kan vi hjälpa dig?

Din resa mot en kraftfull, sömlös och enkel lösning för att skapa flerspråkigt innehåll börjar här! Berätta om dina behov så skräddarsyr vi den perfekta lösningen för ditt företag.