Se demo

Betydningen av datasikkerhet i språkbransjen

Stig Jørgensen

Tekstforfatter: Stig Jørgensen
Chief Operations Officer, LanguageWire
LinkedIn

Illustrasjon av servere og sikkerhetskameraer

I alle deler av språkbransjen innebærer digital teknologi og datadrevne løsninger et større behov for å sikre at datasikkerhet og standardiseringssertifikasjoner er på plass.

Språkbransjen utvikles stadig for å møte moderne forretningsbehov. En stor del av denne utviklingen er den sårt tiltrengte digitale transformasjonen. I takt med at virksomheter blir mer digitaliserte, blir imidlertid datasikkerheten mer kompleks.

Som Chief Operation Officer i LanguageWire er datasikkerhet topprioritet for meg, og det er et område som har stor innvirkning på språkbransjen.

Den raske utvikingen innen digital teknologi og datadrevne løsninger gjør det nødvendig for selskaper å sikre at datasikkerhet og standardiseringssertifikasjoner er på plass.

De siste årene har forebygging av sikkerhetsbrudd og brukerdatalekkasjer vært et sentralt fokus for selskaper over hele verden. Nylige dataskandaler har påvirket etablerte varemerker som Marriot International, Quora, Facebook og Twitter, for å nevne noen. I denne bloggen vil jeg forklare hvorfor datasikkerhet er en prioritet i hele språkbransjen.

Datasikkerhet bør ha topprioritet blant språktjenesteleverandører (LSP-er)

LSP-er spiller en viktig rolle i forsyningskjeden, og håndterer store mengder sentiv kundedata, for eksempel finansiell informasjon, immaterielle rettigheter og informasjon om ansatte.

Det er språktjenesteleverandørens ansvar å utdanne medarbeidere i hele organisasjonen og bygge systemer som oppfyller kravene til kjente sikkerhetsstandarder som forhindrer at det inntreffer datasikkerhetshendelser.

Å oppfylle kravene til internasjonale standarder er ikke lenger bare et pluss i språkbransjen. Revisjon av sikkerhets- og risikovurdering er nå normen innen RFP og anbudsprosesser som gjelder oversettelse.

Et annet eksempel er datainnbruddet hos Translate.com, som ble kjent i 2017. Det ble oppdaget at den som benyttet den kostnadsfrie maskinoversettelsesløsningen på Translate.com fikk spredd sensitive data på nettet.

Fremveksten av internasjonale sikkerhetsstandarder

Ifølge McKinsey har "datainnbrudd som fører til spredning og forbrukernes krav om personvern og kontroll over sine egne data ført til at myndighetene vedtar nye forskrifter, for eksempel General Data Protection Regulation (GDPR) i Europa og California Consumer Privacy Act (CCPA) i California."

Disse forskriftene har spilt en betydelig rolle for hvordan virksomheter nå behandler data, og har ført til at datasikkerhet er blitt en viktig konkurransefaktor innen alle bransjer.

I språkbransjen er datasikkerhet og bransjesertifiseringer praktiske verktøy for å oppnå konkurransefortrinn og bygge tillit.

ISO er garanti for standardene i bransjen

The International Standards Organisation (ISO) "samler eksperter for å dele kunnskapog utvikle frivillige, konsensus-baserte, markedsrelevante internasjonale standarder som støtter innovasjon og bidrar med løsninger til globale utfordringer."

Siden LSP-er håndterer mye sensitiv informasjon, er samarbeid med en leverandør som oppfyller ISO-standarder når det gjelder kvalitet og sikkerhet ikke lenger bare et pluss, men helt nødvendig.

Hva er ISO 27001?

ISO 27001 er en internasjonal standard for sikker håndtering av informasjon. Det er en velkjent sertifisering som stiller krav til systemet som håndterer informasjonssikkerhet (ISMS) i en organisasjon. For øyeblikket finnes det bare 32 000 selskaper globalt som har en ISO 27001-sertifisering.

LanguageWire er et ISO 27001-sertifisert selskap, og våre sikkerhetsstandarder er dermed høyere enn hos de fleste lignende virksomheter i språkbransjen. Vi har beviselige, interne retningslinjer og prosedyrer som dekker en rekke emner angående informasjonssikkerhet.

Hva er ISO 17100?

ISO 17100 er en standard som krever bevis for "kjerneprosessen, ressurser og andre aspekter som er nødvendige for å kunne levere en oversettelsestjeneste som oppfyller gjeldende spesifikasjoner".

ISO 17100 krever at LSP-er leverer bevis på oversetternes kvalifikasjoner, oversetterkompetanse, kompetanse hos prosjektledere, faglig administrering av kjerneprosesser i tillegg til andre prosesser relatert til levering av oversettelsestjenester av høy kvalitet.

LanguageWire er en ISO 17100-sertifisert virksomhet. For LanguageWires brukere betyr en ISO 17100-sertifisering at oversettelsesprosjektene følger de aller beste prosessene.

Hva er ISO 9001?

ISO 9001-standarden er basert på spesifikke forhold for et kvalitetsstyringssystem, og "er basert på en rekke kvalitetsstyringsprinsipper, inkludert et sterkt kundefokus, motivasjon og konsekvens av toppledelse, prosesstilnærming og kontinuerlig forbedring".

ISO 9001-sertifiseringen er et tydelig signal om hvorvidt en LSP har det rette kvalitetsstyringssystemet på plass for å sikre enhetlig innhold av høy kvalitet.

LanguageWire er en ISO 9001-sertifisert virksomhet. Vi benytter oss av robuste kvalitetsstyringssystemer for å sikre at vi leverer globalt innhold av høy kvalitet til kundene våre.

Sikker maskinoversettelse

Maskinovesettelse (MT) omdefinerer språktjenestebransjen etter hvert som flere og flere selskaper tar i bruk MT for å optimalisere arbeidsflyten for innhold.

Det første mange tenker på når det gjelder maskinoversettelse er nettbaserte oversettelsestjenester som Google Translate. Denne typen oversettelse er imidlertid ikke egnet for profesjonelt bruk. Sikkerhetsproblemer og mangelen på kontroll over innholdet, spesielt når det gjelder oversettelsesløsninger med åpen kildekode, er risiko som oppveier kostnadsbesparingene.

Det mange ikke er klar over når de bruker en gratis MT-løsning som Google Translate er at de godkjenner Googles vilkår, og gir Google rettigheter til å kontrollere data som legges inn. Google Translate kan være praktisk til oversettelser i farten og til privat bruk, men er ikke utviklet for sikker, profesjonell oversettelse.

LanguageWire er en ISO 18587-sertifisert virksomhet, som viser at maskinoversettelse av høy kvalitet er drivkraften bak LanguageWires engasjerte maskinlæringsteam.

Fire spørsmål om datasikkerhet du bør stille din LSP

Her er fire spørsmål du bør stille når du skal velge en LSP, for å sikre at leverandøren følger internasjonale standarder og beste praksis.

Et LSP-diagram som uppfyller kravene

Velg en LSP som følger internasjonale standarder og beste praksis.

1. Følger språktjenesteleverandøren personvernlovgivningen?

Det er avgjørende at du velger en LSP som følger personvernlovgivningen i landet der du er virksom. I EU-land er det nødvendig å følge GDPR og i USA er det tilsvrende viktig å overholde CCPA.

2. Hvilke ISO-sertifiseringer innehar språktjenesteleverandøren?

Som nevnt, er ISO-standarder en enkel metode for å korte ned listen over LSP-er du bør vurdere å samarbeide med for å skape globalt innhold. ISO-sertifiseringer er en måte å få bekreftet at LSP-en du velger å samarbeide med både kan levere høy kvalitet og oppfyller krav til datasikkerhet.

3. Tilbyr LSP-en en sikker, skybasert infrastruktur?

For å sikre sikkerhet, pålitelighet, skalerbarhet og kostnadseffektivitet behandler fortrinnsvis LSP-en du velger kundedata via en privat skystruktur.

"En privat skystruktur består av dataressurser som utelukkende brukes av et selskap eller en virksomhet. Den private skystrukturen kan være fynsisk lokalisert til virksomhetens eget datasenter, eller kan driftes av en tredjeparts tjenesteleverandør.

- Microsoft, 2020.

4. Tilbyr språktjenesteleverandøren en sikker løsning for maskinoversettelse?

Unngå å bruke gratis, nettbaserte MT-løsninger i forretningssammenheng. Disse kan ikke garantere det nivået av datasikkerhet du behøver for forretningsmessige oversettelser. Du bør i stedet velge å samarbeide med en etablert LSP som tilbyr en sikker MT-løsning.

Konklusjon

Når du legger ut innholdsproduksjon og oversettelse til eksterne aktører, er det viktig å vurdere datasikkerheten. Samarbeid med en LSP krever derfor en dyp forståelse av teknologien og prosessen bak tjenestene som tilbys.

Hvis du kartlegger personvern- og sikkerhetstiltakene tjenesteleverandøren tilbyr, gir dette deg tryggheten som din virksomhet behøver for å skape globalt innhold. Overholdelse av personvernlovgivning, viktige ISO-sertifiseringer (ISO 27001, ISO 17100 , ISO 9001, og ISO 18587), og en privat sky-basert infrastruktur er viktige kriterier å se etter når du skal velge LSP.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Din reise til kraftig, sømløs språkstyring starter her! Fortell oss om behovene dine, så skreddersyr vi en perfekt løsning for bedriften din.