Se demo

Den kompletta guiden till internationell SEO (2020)

Elisabeth De Cannière

Författare: Elisabeth De Cannière
Strategic Solution Consultant, LanguageWire
LinkedIn

Internationell SEO: Komplett guide för 2020

Denna guide avslöjar hemligheten med framgångsrik internationell SEO.

Sökmotoroptimering (SEO) innefattar olika tekniker för att få webbplatser att rankas högre i sökmotorer, som Google, Bing och Baidu.

Bra SEO är oumbärlig för all verksamhet på nätet – ju högre rankning, desto mer trafik. Med bra SEO på fler än ett språk får du ännu mer trafik.

Den här guiden visar hur viktigt det är med internationell SEO och hur översättning av SEO går till.

Först går jag igenom några allmänna råd om hur man skapar en SEO-optimerad webbplats. Sedan tar jag en närmare titt på SEO-översättning – en av våra specialiteter.

Den gyllene regeln för SEO är att vara relevant!

SEO-tekniken kretsar runt denna gyllene regel: om din webbplats är relevant för dina webbplatsbesökare, rankas den högre i sökmotorn. Det handlar om att erbjuda besökarna en kvalitetsupplevelse.

Relevans Sökmotorerna letar igenom webbplatsen efter ämnen för att se om innehållet matchar sökfrågorna. Ju större relevans, desto högre rankning får innehållet i relaterade sökresultat.

Gör webbplatsen lättnavigerad

Du vill väl inte att dina besökare lämnar sajten för att de inte klarar av en massa röriga flikar, länkar, ändlösa sidor, bilder och pratigt innehåll? Sådan borttappad trafik ökar avvisningsfrekvensen och gör att webbplatsen verkar mindre användbar också för sökmotorerna.

Visa besökarna tydligt vägen du vill att de ska ta och hur de kommer dit (t.ex. din kassa- eller registreringssida).

Steve Krugs enkla råd om användbarhet är relevant här: ‘Don’t make me think!’ Om din webbplats har en tydlig struktur med få oklarheter kommer folk att stanna längre. På så vis förbättras din SEO-rankning.

Och kom ihåg att många människor söker på sina små mobilskärmar. Anpassa därför din webbplats och sidstruktur därefter. Detta är mycket viktigt sedan Google 2019 tillkännagav mobile-first indexing – att mobilversionen i stället för datorversionen i första hand indexeras av sökmotorn.

Skriv med läsaren i åtanke

Skriv för din besökare. Ta reda på vilka besökarna är och vilka ord de använt för att komma till din webbplats. Använd sedan dessa sökord i texterna.

Se också till att du håller dig till ett ämne per sida med några få tydliga och koncisa rubriker.

Visa kvalitet

Länka och hänvisa till andra webbplatser. Du kan till exempel länka till ämnen i Googles Analytics hjälpavsnitt för att lägga till extra bakgrundsinformation om tekniska termer när du skriver innehåll om SEO.

Lägg till korta textavsnitt (t.ex. anvisningar på kartor, bilder eller företagsinformation) och se till att metadata (den faktiska informationen du hittar på sökmotorns söksida om en webbplats) – metatitel, URL och beskrivning – är korrekta och informativa.

Gör det mänskligt, gör det roligt

Uppmana dina besökare att stanna och vidta någon åtgärd, till exempel handla på en e-handelswebbplats eller registrera sig för en demo på en SaaS-webbplats. Ge dem den information de behöver, hänvisa till bloggar, tweetar eller innehåll på sociala medier för att hålla uppe intresset. Lägg till relevanta bilder, citat eller annan väsentlig information som kan fånga och upprätthålla besökarnas uppmärksamhet.

Kom ihåg att det inte bara handlar om Google

I länder som Ryssland och Kina använder människor inte nödvändigtvis Google som primär sökmotor. Många använder Yandex eller Baidu. Dessa sökmotorer har olika regler och fungerar på ett annat sätt. Din webbplats måste anpassas även till dessa sökmotorer om du vill attrahera besökare från dessa länder. Du hittar några tips för andra sökmotorer än Google i detta användbara blogginlägg från Botify –International Search Engines: SEO For Baidu, Yandex, & Naver.

Internationell SEO och SEO-översättning

För att din webbplats ska vara relevant för läsarna måste den finnas på rätt språk.

Att lokalisera webbplatsen med internationell SEO (ISEO) i åtanke förbättrar dramatiskt sökrankningarna och ökar trafiken. För att uppnå optimala ISEO-resultat tillämpas en process som kallas SEO-översättning på webbplatsens innehåll.

Genom SEO-översättning genereras webbplatsens innehåll, inklusive sökord och metataggar, på nya språk samtidigt som man tar hänsyn bästa SEO-praxis för alla språk.

Tänk på att SEO-översättning inte är samma sak som standardöversättning. Den tar hänsyn till bästa praxis för SEO, som omfattar sökordsforskning, användning av lokalt lämpliga exempel, strukturering av texten på olika sätt och optimering av metataggar.

Här är de viktigaste saker att tänka på när man lokaliserar en webbplats och tillämpar SEO-översättning.

Sökord

I allt högre grad förmedlar Google budskapet att det är avgörande att fokusera på ett naturligt språk. Att överfylla webbplatsen med sökord är inte rätt sätt. 

Sökord är dock ändå mycket relevanta. Om du till exempel har skrivit en blogg om hur Google Translate kan påverka din sökrankning negativt är det klokt att återanvända den frasen i metatiteln, beskrivningen och i hela inlägget. Tonvikten ligger på att göra det naturligt.

Att översätta en befintlig webbplats till nya språk, definiera sökord och införliva dem i naturligt flerspråkigt innehåll är en stor del av det vi gör på LanguageWire. Här följer en kort översikt om sökordslokalisering för nya språkversioner:

  1. Framtagning och godkännande av sökord för att skapa en källista
  2. Sökorden lokaliseras av språkexperter
  3. Forskning om vilka sökord den lokala målgruppen använder
  4. Redigering av innehållet på varje språk för att inkludera lokaliserade sökord
  5. Korrekturläsning, intern granskning och införande av eventuella slutliga ändringar
  6. Publicering av internationellt SEO-optimerat innehåll

Metatitel

Metatiteltaggen visas som rubrik för sidan i sökmotorresultatet. 

Exempel på metatitel på Google

Exempel på metatitel för sökmotorresultat.

Metatitlar ska vara så iögonfallande och relevanta som möjligt, samtidigt som de ska hållas inom teckengränsen (cirka 60 tecken för Google).

Metabeskrivning:

Metabeskrivningstexten visas under metatiteln i sökmotorresultatet.

Exempel på metabeskrivning på Google

Exempel på metabeskrivning för sökmotorresultat.

Liksom med metatiteln ska metabeskrivningen vara så iögonfallande och relevant som möjligt, samtidigt som den ska hållas inom teckengränsen (vanligtvis 155-160 tecken för Google).

Lokaliserade metatitlar och -beskrivningar

Metatitlar och -beskrivningar kan genereras från lokaliserade sökord. Översättaren får en länk, tillsammans med ett eller flera sökord, och blir ombedd att skapa en beskrivning från grunden.

Det här är en mycket kreativt arbetsuppgift och inte samma sak som en standardöversättning. Du bör endast arbeta med specialiserade språkexperter som har tillgång till SEO-verktyg, som Ahrefs, för SEO-översättningar.

URL:er

En URL är den grundläggande nätverksidentifieringen för alla resurser som är anslutna till webben (t.ex. hypertextsidor, bilder och ljudfiler).

URL:en hjälper också till att beskriva en webbplats eller en sida för besökare och sökmotorer. Att se till att de är relevanta, tilltalande och korrekta är nyckeln till god rankning.

En webbsidas URL ska, på alla språk, vara så beskrivande och kort som möjligt. Om till exempel webbplatsens struktur består av flera nivåer av filer och navigering, bör URL:en återspegla detta med mappar och undermappar. 

Tänk på:

  • Det är vettigt att URL:erna innehåller nyckelord och att lokaliseringen ingår i översättningsprocessen för annan metainformation
  • URL:er bör inte innehålla några specialtecken (t.ex. · ? + . : &) eller accenter (t.ex. é, å, etc.). Det finns olika metoder för olika språk att komma runt detta. I till exempel tyska skrivs dubbel-s, "ß", som "ss" i webbadresser
  • Den optimala längden för en URL är cirka 75 tecken

Gör internationell SEO till en del av er innehållsstrategi

Internationell SEO fungerar bäst om man tar höjd för den redan från början. Du får bäst resultat genom att inkludera SEO-översättning i arbetsflödet redan från början.

Många som jobbar med webbsidorna uppfattar ISEO som en utmaning. Men i moderna språkplattformar, som LanguageWire, kan SEO-översättning införlivas i standardarbetsflöden för lokalisering. I och med automatiseringen försvinner mycket av den potentiella komplexiteten.

Dessutom effektiviserar integreringen av översättning direkt i din digitala plattform produktionen av flerspråkigt innehåll ännu mer. Genom att manuella uppgifter som att lokalisera innehåll på olika språk och sedan klippa och klistra in de olika språken på rätt ställe elimineras och SEO-översättning införlivas i arbetsflödet, blir internationell SEO en enorm avkastningsmöjlighet istället för en kostnad eller en flaskhals.

Hur kan vi hjälpa dig?

Din resa mot en kraftfull, sömlös och enkel lösning för att skapa flerspråkigt innehåll börjar här! Berätta om dina behov så skräddarsyr vi den perfekta lösningen för ditt företag.