Se demo

Tips vid undertextning – Tänk på det här:

Att tänka på vid undertextning

Verity Hartley på LanguageWireVerity Hartley, Marketing Specialist, LanguageWire ||  Lästid: 3 minuter

Om du har sett en film eller video med undertexter vet du instinktivt vad som skiljer en bra undertext från en dålig.

Bra undertextning förbättrar din förståelse för den handling som utspelar sig på skärmen.

Dålig undertextning kan faktiskt minska din förståelse för vad som händer genom att göra det oklart vem som talar, tillhandahålla en dålig översättning av vad som sägs eller helt enkelt vara svår att läsa.

Så för att hjälpa dig att optimera din undertextning kommer det här några praktiska tips för att ge dina tittare den bästa upplevelsen.

Tips vid undertextning:

1. Skapa korta och koncisa texter och använd klarspråk.

Om du undertextar en intervju måste du översätta det som säga ord för ord, men i andra situationer kan du omformulera ord och fraser för att öka förståelsen.

2. Kontrollera att undertexterna är synkroniserade med ljudet.

Osynkade undertexter är otroligt frustrerande för tittaren och tolereras bara om det handlar om livetextning. Kontrollera noga att dina undertexter matchar ljudet.

3. Använd lämplig teckenstorlek och färg och undvik komplicerade typsnitt.

Motstå frestelsen att använda pråliga färger eller typsnitt för att göra dina undertexter snygga. Välj ett enkelt sans-serif-typsnitt och använd antingen svart eller vit text mot svart bakgrund.

4. Använd skiljetecken och korrekt grammatik i undertexterna.

Bristfällig stavning och grammatik kan göra att tittarna får svårt att förstå texten. Kom också ihåg att olika språk har olika regler för användning av skiljetecken. Ta hjälp av en språkexpert för att vara säker på att det blir rätt.

5. Ange talarens id för att märka ut vem som talar.

Gör det enkelt för dina tittare att förstå vem som talar genom att ange talarens namn innan de talar. Detta görs ofta med hjälp av versaler och markeras ibland i hakparenteser.

6. Använd parenteser för att ange ljud eller handling som sker utanför bild.

Bildtexter hjälper personer som har svårt att höra ljud och händelser som förekommer utanför bild. Ljudet beskrivs och placeras inom parentes, oftast på en egen rad.

7. Använd ellipser för att ange pauser eller ofullständiga tankar.

Om en talare slutar prata innan hen avslutar sin tanke eller mening, se till att lägga till en ellips (...) för att visa att det är uttalandet som inte är komplett och inte din undertext.

8. Använd kursiv stil för att markera betoning eller främmande ord.

Om en talare använder mycket betoning i sitt tal för att understryka vissa poänger kan du lyfta fram dessa med kursiv stil för de ord som bär på betoningen. Även bra för att ange när ett ord avsiktligt lämnas oöversatt.

9. Använd en neutral ton och undvik att inkludera personliga åsikter.

Det är en undertextares jobb att på ett troget sätt fånga de ord som sägs. Om du har kreativ frihet att omformulera, var försiktig när du väljer ord och var medveten om hur de kan tolkas.

10. Redigera och korrekturläs dina undertexter noggrant för att undvika fel.

Se till att dina undertexter alltid korrekturläses för att fånga upp eventuella misstag eller för att lyfta fram meningar som kanske inte har ett logiskt sammanhang.

Att undvika vid undertextning:

1. Använd inte för många ord i undertexterna.

Det tar i genomsnitt fyra sekunder att läsa tolv ord. Försök därför att hålla dina undertexter under denna gräns i varje textblock. Om du har mer text riskerar du att många tittare missar slutet på meningarna. Detta gäller vanligtvis 2 rader med text.

1. Dela inte upp meningar i flera textblock.

Försök att avsluta meningarna i ett och samma textblock. Om du ska återge en talare ord för ord är det svårare, så i det här fallet måste du vara trogen ljudkällan och följa talarflödet.

2. Använd inte för många specialeffekter, som blinkande eller rullande text.

Precis som när du väljer typsnitt och färg som gör texten lätt att läsa ska du inte använda flashiga effekter på enskilda ord eller hela textblock. Målet är läsbarhet.

3. Använd inte slang, jargong eller otydlga uttryck.

Översätt texten i sin enklaste form. Alla förstår inte alla slangreferenser och om du försöker spara utrymme genom att använda en slangterm kan förståelsen gå förlorad.

4. Översätt inte språk eller kulturella referenser bokstavligt.

Precis som vid alla lokaliseringsuppdrag måste översättaren tala målgruppens språk, så att idiom och talspråk översätts rätt. Använd en översättare med målspråket som modersmål för att översätta dessa.

5. Ändra inte innebörden av den ursprungliga dialogen.

Trogen transkribering är målet för alla undertextare. Du kanske måste göra några kreativa val då och då, men försök att hålla dig så nära källtexten som möjligt.

6. Utelämna ingen viktig information.

Som undertextare avgör du inte om informationen är viktig eller inte. Inkludera all information som tittaren behöver för att kunna läsa och bestämma sig för vad som är viktigt.

7. Använd inte undertexter istället för dubbning.

Undertextning är viktigt och bör finnas i alla filmer för att nå en så stor publik som möjligt, men undertextning utesluter inte dubbade voice-overs. Prata med en expert för att avgöra vad du behöver.

8. Dölj inte viktiga bilder med undertexter.

Textning ska förstärka förståelsen av videon och inte skymma den. Så om handlingen sker på den nedre tredjedelen av skärmen flyttar du tillfälligt dina undertexter till den övre tredjedelen. Arbeta dock också med videoredigeraren för att säkerställa att den nedre tredjedelen är så ren som möjligt.

9. Använd inte text i endast versaler i undertexter, utom för betoning.

Precis som i andra kommunikationsmedier används text i endast versaler för att framhäva ett högt ljud eller när någon skriker. Versaler ska användas som i en vanlig mening i alla andra undertexter.

Ta hjälp av experter på undertextning

Förhoppningsvis har du med vår lista fått några bra tips på hur du kommer igång med ditt undertextningsprojekt. Om du vill arbeta med ett professionellt team av undertextare med erfarenhet av att lokalisera videoinnehåll, fyll i formuläret nedan så hör någon av sig inom kort.

Hur kan vi hjälpa dig?

Din resa mot en kraftfull, sömlös och enkel lösning för att skapa flerspråkigt innehåll börjar här! Berätta om dina behov så skräddarsyr vi den perfekta lösningen för ditt företag.