Se demo

Tips til underteksting: Hva du skal gjøre og ikke gjøre

Hva du bør og ikke bør gjøre ved underteksting

Verity Hartley hos LanguageWire Verity Hartley , Marketing Specialist, LanguageWire ||  Lesetid: 3 minutter

Hvis du har sett en film eller video med undertekster, er det en god mulighet for at du instinktivt vet hva som skiller en god undertekst fra en dårlig.

God underteksting krever ferdigheter og øvelse, og øker din forståelse av hva som skjer på skjermen.

Dårlig underteksting kan faktisk redusere forståelsen av hva som skjer ved å skape forvirring om hvem som snakker, oversette det som blir sagt på en dårlig måte, eller rett og slett ved å være vanskelig å lese.

For å hjelpe deg med å få mest mulig ut av undertekstene dine, gir vi deg her noen tips om hva du bør og ikke bør gjøre for å gi seerne dine en best mulig opplevelse.

Underteksting – dette bør du gjøre:

1. Gjør undertekstene så kortfattede og enkle å forstå som mulig.

Hvis du undertekster et intervju, må du oversette intervjuobjektet ord for ord, men i andre situasjoner kan du omskrive ord og uttrykk for bedre forståelse.

2. Kontroller at undertekstene er synkronisert med lyden.

Undertekster som ikke er synkroniserte oppleves som svært frustrerende for seeren og kan egentlig bare tolereres ved oversettelse i sanntid. Ta deg tid til å kontrollere at undertekstene er synkronisert med lyden.

3. Bruk egnet skriftstørrelse og farge, og unngå å bruke fancy skrifttyper.

Motstå trangen til å gjøre undertekstene visuelt fancy med glorete farger eller skrifttyper. Velg en enkel sans-serif-skrifttype og bruk enten svart tekst eller hvit tekst på svart bakgrunn.

4. Bruk riktig tegnsetting og grammatikk i undertekstene.

Grammatiske feil og stavefeil kan føre til dårligere forståelse for seerne. Husk også at ulike språk har ulik tegnsetting. Snakk med en språkekspert for å være sikker.

5. Bruk tale-ID-er til å indikere hvem som snakker.

Gjør det enklere for seerne å forstå hvem som snakker ved å presentere navnet til den som snakker i forkant. Dette gjøres ofte ved hjelp av store bokstaver og noen ganger er navnet plassert i hakeparenteser.

6. Bruk parenteser til å informere om lyder eller handlinger utenfor skjermen.

Bildetekster bidrar til at personer med nedsatt hørsel forstår handlinger og lyder som foregår utenfor skjermen. Lyden beskrives og plasseres i parenteser, vanligvis på en egen linje.

7. Bruk ellipser til å angi pauser eller tanker som ikke fullføres.

Hvis en person slutter å snakke før han eller hun har fullført tanken eller setningen, må du legge til en ellipse (...) for å vise at det er tanken/setningen som er ufullstendig og ikke underteksten.

8. Bruk kursiv for å understreke noe eller når det brukes fremmedord.

Hvis den som snakker tydelig ønsker å understreke visse punkter, kan du fremheve disse ordene i kursiv. Også nyttig for å indikere når et ord bevisst ikke oversettes.

9. Bruk en nøytral tone og unngå å sette ditt eget preg på teksten.

Jobben til en undertekster er å være lojal til ordene som uttales. Hvis du har fått kreativ frihet til å omformulere, må du være forsiktig med valg av ord og hvordan de kan tolkes.

10. Du bør redigere og korrekturlese undertekstene nøye for å unngå feil.

Sørg for at du alltid lar en korrekturleser lese undertekstene slik at eventuelle feil blir fanget opp eller for å finne ut om det er setninger som kan være vanskelige å forstå.

Undertekster – dette bør du ikke gjøre:

1. Ikke bruk for mange ord i én undertekst.

Det tar gjennomsnittlig 4 sekunder å lese 12 ord. Så prøv å holde antall ord under denne grensen per undertekst. I motsatt fall risikerer du at seerne går glipp av slutten av setningene. Dette er mest vanlig når det er to tekstlinjer.

1. Ikke del opp setninger over flere undertekster.

Prøv å avslutte setningene i én undertekst. Hvis du skriver ned det som sies ord for ord, kan dette være vanskeligere, og her må du forholde deg til lyden og følge flyten til den som snakker.

2. Ikke bruk for mange spesialeffekter, for eksempel blinkende eller rullende tekst.

På samme måte som du velger en god skrifttype og en farge som gjør teksten enkel å lese, bør du ikke bruke prangende effekter på enkeltord eller underteksten som helhet. Målet er god lesbarhet.

3. Ikke bruk slang, sjargong eller uklare uttrykk.

Oversett teksten slik at den er enkel å forstå. Ikke alle forstår alle slangreferanser, og hvis du prøver å spare plass ved å bruke et slanguttrykk, kan det gå utover forståelsen.

4. Ikke oversett faste uttrykk eller kulturelle referanser bokstavelig.

Som med alle lokaliseringsoppgaver bør du sørge for å snakke samme språk som publikummet ditt, inkludert å kjenne til eventuelle faste uttrykk eller samtalespråk. Bruk en oversetter med målspråket som morsmål for å få en mest mulig naturlig oversettelse.

5. Ikke endre betydningen av den opprinnelige dialogen.

Transkripsjon som er tro mot kilden er målet til alle undertekstere. Det kan hende du må ta noen kreative valg av og til, men prøv å holde deg så tro som mulig til kildeteksten.

6. Ikke utelat viktig informasjon.

Som undertekster er det ikke du som avgjør om informasjonen er viktig eller ikke. Inkluder all informasjon slik at seeren selv kan lese og bestemme hva som er viktig.

7. Ikke bruk undertekster som erstatning for dubbing.

Undertekster er essensielt og bør gjøres tilgjengelig i alle videoer for å nå ut til et størst mulig publikum, men det finnes også et sted for fullstendig dubbede videoer med stemmelegging. Snakk med en ekspert for å finne ut hva du trenger.

8. Ikke dekk over viktige bilder med undertekster.

Undertekster skal forbedre forståelsen av videoen og ikke gjøre innholdet mer uklart. Så hvis det skjer noe i den nederste tredjedelen av skjermen, kan du midlertidig flytte undertekstene til den øverste tredjedelen. Men du bør også samarbeide med videoredigereren for å sikre at den nederste tredjedelen av bildet er så tydelig som mulig.

9. Ikke bruk store bokstaver i undertekster, bortsett fra når du vil understreke noe.

På samme måte som i andre medier brukes store bokstaver til å understreke en høy lyd eller noen som roper. I alle andre undertekster skal store bokstaver bare brukes i starten av en setning.

Få hjelp fra eksperter på underteksting

Forhåpentligvis har listen vår gitt deg noen gode tips til hvordan du kommer i gang med undertekstingsprosjektet. Hvis du ønsker å samarbeide med et profesjonelt team av undertekstere som har erfaring med lokal tilpassing av videoinnhold, kan du fylle ut skjemaet nedenfor, så vil noen ta kontakt med deg.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Din reise til kraftig, sømløs språkstyring starter her! Fortell oss om behovene dine, så skreddersyr vi en perfekt løsning for bedriften din.