Se demo

Volkswagen
Kund- 
berättelse

Volkswagen om samarbetet med språkexperter för att tillhandahålla högkvalitativa översättningar av produkthandböcker på nya språk

Volkswagen är en välkänd global fordonstillverkare med stark närvaro på olika marknader världen över. Som ett ledande varumärke prioriterar Volkswagen att ge kunderna heltäckande support, inklusive tydliga instruktionsböcker för bilar.

LanguageWire har under flera år hjälpt Volkswagen att uppfylla de ständigt föränderliga behoven och säkerställa enastående kvalitetsstandarder för företagets produkter och produkthandböcker. Ett framgångsrikt samarbete eftersom LanguageWires fokus på kvalitet ligger helt i linje med Volkswagens starka engagemang när det gäller att förse sina förare med tillförlitlig information.

Platsikon

1937

grundades företaget i Tyskland

gruppikon

600,000+

Antal medarbetare i världen

jordglob

153

länder

ikon för mer innehåll

4,6 miljoner

Sålda fordon (2022)

Utmaningen: Skapa instruktionsböcker för bilar på katalanska

Vid Volkswagen marknadsexpansion till nya regioner eller nya språk, har företaget ställts inför utmaningen att skapa instruktionsböcker på målgruppens lokala språk.

Vikten av instruktionsböcker kan inte överskattas eftersom dessa är en viktig resurs för Volkswagen-förarna. En viktig del i att skapa en smidig användarupplevelse är att det finns korrekta och lokaliserade instruktionsböcker som ökar förarens trygghet och nöjdhet.

I det här specifika fallet handlade det om att erbjuda instruktionsböcker på katalanska, ett språk som talas av miljontals människor, bland annat i den spanska regionen Katalonien.

Givet Volkswagens erfarenhet av framgångsrikt samarbete med LanguageWire blev det för Volkswagen ett självklart val att anförtro dem även detta projekt. Som långvarig partner har LanguageWire hjälpt Volkswagen med översättningar av instruktionsböcker på en mängd andra språk genom åren.

Resultatet: Utnyttja fördelarna med språkexperter som förstår din verksamhet

Samarbetet mellan Volkswagen och LanguageWire blev mycket framgångsrikt och resulterade i högkvalitativa översättningar av Volkswagens instruktionsböcker till katalanska.

Volkswagens samarbete med LanguageWire-teamet illustrerar värdet av att samarbeta med språkexperter som har djupgående kunskaper om företagets specifika behov och aktuella branschkrav. Genom att utnyttja LanguageWires expertis kunde Volkswagen framgångsrikt utöka sitt språkutbud.

Volkswagen och LanguageWire har samarbetat nära för att säkerställa att det översatta innehållet på ett korrekt sätt återspeglar de tekniska detaljerna och innehållet i originalhandböckerna. De lokaliserade översättningarna gav katalansktalande Volkswagen-förare en bättre användarupplevelse.

Denna nivå av noggrannhet och engagemang när det gäller att tillhandahålla lokaliserat innehåll främjar kundernas förtroende för och lojalitet till Volkswagen vilket stärker varumärkets rykte som ett kundorienterat företag.

Volkswagens erfarenhet understryker vikten av att samarbeta med språktjänsteleverantörer som inte bara förfogar över en stark språklig kompetens utan även förstår nyanserna i ett företags verksamhet, terminologi och varumärke. Tack vare sådana samarbeten kan företag effektivt överbrygga språkklyftor, erbjuda enastående kundupplevelser och stärka sin globala närvaro.

Lösning: Tillhandahålla högkvalitativa katalanska översättningar till förare

Volkswagen litade på LanguageWire-teamets kompetens att lösa uppgiften och gav dem uppdraget. Den smidiga koordineringen mellan Volkswagen och LanguageWire säkerställde att den nya språköversättningen uppfyllde samma höga standarder som tidigare projekt, vilket stärkte både det ömsesidiga förtroendet och samarbetet.

Uppdraget innebar ett nära samarbete mellan LanguageWire-teamet, Volkswagens produkt- och projektledare, och VW:s engagerade terminologiexperter, för att diskutera projektdetaljer och i detta syfte etableras en särskild kommunikationskanal.

Därefter överförde översättarna skickligt både själva essensen och de tekniska detaljerna i instruktionsböckerna till katalanska. Samtidigt som den spanska stilguiden fungerade som en referens ägnade översättarna stor uppmärksamhet åt fånga upp språkliga nyanser och olikheter mellan de två språken. Detta noggranna tillvägagångssätt säkerställde att det översatta innehållet följde Volkswagens önskemål om ton, terminologi och stil på katalanska.

Ett nära samarbete med Volkswagens it-avdelning säkerställde säker systemåtkomst för LanguageWire, vilket underlättade en smidig integrering. Samarbetet ledde till att översättningsprojektet kunde genomföras på ett både effektivt och tillförlitligt sätt.

Ingen bransch är den andra lik

Exakthet och konsekvens är avgörande inom alla branscher, i synnerhet vid produktion av tekniska texter på olika språk och i olika länder. Läs mer om våra tekniska skribenter och branschexperter.

Hur kan vi hjälpa dig?

Din resa mot en kraftfull, sömlös och enkel lösning för att skapa flerspråkigt innehåll börjar här! Berätta om dina behov så skräddarsyr vi den perfekta lösningen för ditt företag.