Se demo

Layoutgranskning

När dina filer har hanterats grafiskt skickar vi dem till din interna granskare eller någon av våra professionella översättare som får kontrollera att texten ser ut som den ska.

Förbättra kvaliteten

Undvik risken för pinsamma misstag i din internationella marknadsföring

Om Layoutgranskning

Det är alltid bra att låta ett extra par ögon granska en översättning. Och när man håller på med desktop publishing (DTP) är det helt nödvändigt. Även om källfilerna är grafiska arbetar språkexperterna nämligen i ett råformat med lite eller ingen formatering. De har förstås originaldokumentet som referens, men de har ingen möjlighet att veta hur översättningen kommer att se ut när grafikerna har gjort sitt.

Granska grafiska filer

Det är här layoutgranskningen kommer in i bilden. Vi skickar en slutlig version av din grafiska fil som en InDesign-fil (.indd), en pdf eller i något annat format till din interna granskare eller någon av våra professionella översättare, som kontrollerar att texten ser ut som den ska på målspråket. Han eller hon jämför måldokumentet med originalet och kontrollerar textflöde, radbrytningar och att all text är synlig.

Samarbetsverktyg för InDesign

Om layouten ska granskas internt rekommenderar vi att det görs i InLayout Editor, vårt webbaserade samarbetsverktyg för InDesign Där kan granskaren göra ändringar direkt i filen utan att behöva använda sticky notes, färgmarkering eller ha InDesign installerat.

I korthet

  • Se till att den översatta texten hamnar rätt i layouten
  • Kontrollera textflöde, radbrytningar och att all text är synlig
  • InDesign (CS4, CS5, CS5.5, CS6, CC) & PDF:er
  • Granska texten internt i den färdiga layouten med InLayout Editor 
Layout Check