LanguageWire
EPiServer
Connector

Kommunisér, publisér og lansér raskere på alle språk og markeder

Med LanguageWire Episerver Connector får du en "one-click" automatisert oversettelsesløsning som raskt og problemfritt hjelper deg med å få budskapet ut på mange språk og markeder.

Alt foregår i EPiServer CMS.

Med LanguageWire EPiServer Connector slipper du å veksle mellom forskjellige systemer og plattformer. Alt foregår på samme sted, der du jobber med innholdet: i EPiServer CMS. 

Løsningen er en automatisk lenke mellom EPiServer CMS og oversettelsesplattformen vår. 

Når lenken er etablert, kan du sende tekster direkte til oversettelse fra EPiServer CMS og motta dem automatisk når oversettelsene er klare. Alle språk implementeres automatisk i de forskjellige språkversjonene, og du kan deretter publisere innholdet når det passer inn i planleggingen. 

Du jobber altså utelukkende i EPiServer CMS gjennom hele prosessen og slipper eksport og import av filer og tidkrevende "klipp og lim" av tekster.

Referanse: EPiServer

Bli (enda) klokere
Last ned brosjyren

Få innblikk i

1) hvorfor en integrasjonsløsning skal stå øverst på agendaen din.

2) hvordan du kan gjennomføre flere initiativer, publisere mer innhold og skape større fremdrift og målbare resultater på den digitale plattformen.

3) hvordan en integrasjonsløsning vil virke positivt på kapasiteten, ressursene og initiativene dine, bidra til at du lykkes og styrke bunnlinjen.Spar tid

Med en LanguageWire Connector kan du eliminere alle manuelle tidstyver i oversettelsesprosessen. Du får en automatisert og kostnadseffektiv løsning som gjør at du kan publisere mer innhold på tvers av språk og markeder.
Med en LanguageWire Connector får du en topptrent motor som gjør deg i stand til å oversette, lokalisere og publisere innhold raskere på den digitale plattformen.

Sett opp farten

Få overblikk

Med en LanguageWire Connector får du en profesjonell og sentralisert styring av den digitale språkversjoneringen – med full transparens.

Et komplett og innovativt verktøy bygget på et solid fundament

LanguageWire EPiServer Connector er bygget på et solid fundament som består av mange års erfaring fra utvikling av tekniske oversettelsesløsninger, mange års innsikt i kunders behov og mange års ekspertise som rådgivere for en rekke av verdens ledende selskaper. 

Løsningen inneholder derfor de beste tilgjengelige funksjonene, og tilbyr enkel og rask håndtering av innhold på mange språk.

Robust og åpen arkitektur

Anders Bondorf
Anders Bondorf Teknologidirektør, programvarearkitektur og interne systemer, LanguageWire
I tett samarbeid med EPiServer har LanguageWire utviklet den nyeste generasjonen oversettelse-connectorer. Vår løsning støtter EPiServer versjon 9.7 t.o.m. 10.
1
Kildeinnhold
I det øyeblikket du plasserer innholdet i handlekurven i connectoren, sender connectoren materialet til forhåndsvalidering på LanguageWire-serveren. Når du senere oppretter et oversettelsesprosjekt fra handlekurven, garanterer connectoren at alt innholdet er validert. Det sikrer at vi i LanguageWire ikke leverer innhold til oversetterne våre som de ikke kan åpne eller lese. Vi kan derfor ta 100 % ansvar for at innholdet håndteres og returneres til EPiServer-installasjonen din.
2
Oversatt innhold
Oversetterne jobber i spesialverktøy som sikrer at elementer og layout bevares. Derfor kan LanguageWire garantere at connectoren automatisk er i stand til å importere det oversatte innholdet når oversetterne avslutter oppgavene.
3
Robust arkitektur
Basert på våre erfaringene med API-løsninger har vi under utviklingen av denne løsningen lagt stor vekt på stabilitet og feilhåndtering. Vi benytter en robust arkitektur basert på asynkron kommunikasjon og et køsystem som sørger for at oversettelser og kommunikasjon mellom EPiServer-installasjonen og LanguageWire ikke forsvinner, f.eks. i forbindelse med avbrudd eller ustabil nettforbindelse.
4
Åpen arkitektur
Connectoren installeres som en plugin (en modul/gadget) til EPiServer, og connectoren kommuniserer med LanguageWire-serveren via vår nyutviklede REST-API. Alle forespørsler går fra connectoren til LanguageWire-serveren, så vi stiller ingen spesielle krav til konfigurering av brannmuren på EPiServer-serveren. Vårt REST-API er åpent, slik at andre connectorer og integrasjoner kan utvikles.
5 Five
Sikkerhet
LanguageWire-serverens REST-API autentiserer forespørsler fra connectoren ut fra en kundespesifikk nøkkelverdi som i forbindelse med connector-installasjonen må lagres manuelt i EPiServer. Denne nøkkelen kan ikke (mis)brukes til innlogging på LanguageWires plattform. Kommunikasjon mellom connectoren og LanguageWire-serveren er alltid kryptert (https).

Mulighetene er mange

Dette er de viktigste:

  • Du kan legge til enkeltelementer og sider eller arbeide med større tekstmengder og hele nettsteder. Connectoren fungerer som en handlekurv der du kan legge til akkurat det innholdet du ønsker å få oversatt. Når kurven er klar, fullfører du bestillingen med noen få klikk. 
  • Du har full oversikt over både pågående og avsluttede prosjekter.
  • Du kan angi språk, tilgjengelige maler for oversettelse osv. som er tilpasset virksomhetens behov og preferanser. 

Det fungerer!

De første internasjonale virksomhetene har allerede tatt i bruk løsningen.

De har valgt en LanguageWire Connector fordi de behøver en innovativ og sikker løsning som kan hjelpe dem med å lykkes med sine ambisiøse, digitale strategier.

Vi hjelper gjerne også deg.

Er du klar til å møte ditt globale publikum?

Velg riktig språk ved å bruke effektiv teknologi og samarbeid med eksperter fra hele verden. Ta kontakt med LanguageWire-teamet eller begynn med en gang.