Se demo

Yamaha
Customer
Story

Ved hjelp av LanguageWires plattform har Yamaha Music Europa kunnet optimalisere arbeidsflyten for innhold og effektivisere prosessene.

Som en underavdeling i et stort, globalt varemerke, opplevde Yamaha Music Europe at det var vanskelig å skape enhetlig varemerkeinnhold. For å gjøre innholdet mer samkjørt, ble Yamaha kunde hos LanguageWire, og gikk bort fra å bruke frilansere og over til å implementere en effektivisert prosess for innholdsproduksjon. Yamaha bruker LanguageWire til å dekke behovet for oversettelse av juridiske dokumenter, oppdateringer i sosiale medier, nyhetsbrev og innhold til nettsteder – for å optimalisere arbeidsflyten i den europeiske underavdelingen.

Vi er en avdeling i et globalt selskap, og vi har ofte veldig korte tidsfrister når det gjelder lokal tilpassing av innhold for hvert av de europeiske markedene”.
Sebastian Helgesson
Markedsføringskoordinator, Yamaha Music Europe

Utfordringen

Før Yamaha ble kunde hos LanguageWire, brukte de frilansere til å oversette flerspråklige innholdsprosjekter. De mottok en engelsk tekst fra det japanske hovedkontoret, og tilpasset innholdet til sine plattformer og kanaler. Selv om de skandinaviske kontorene har mange ansatte med svensk, dansk og norsk som morsmål, anså Yamaha at det var behov for profesjonelle oversettere.

"For å være ærlig tror jeg ikke at teamene har den nødvendige kompetansen [innen tekstforfatting], og vi har definitivt ikke tid til å produsere alt det flerspråklige innholdet vi behøver."
– Sebastian Helgesson, markedskoordinator, Yamaha Music Europe

De opplevde også at det å jobbe med frilansere kan være en komplisert og anstrengende prosess – på grunn av knappe tidsfrister, varierende kvalitet og lange responstider. Yamaha trengte en pålitelig løsning, og noen som kunne levere tekster med høy kvalitet innen deadline.

 

Løsningen

Etter å ha innsett behovet for en mer effektiv og optimalisert prosess for flerspråklig innhold, bestemte Yamaha Music Europe seg for å bli kunde hos LanguageWire. Yamaha Music Europe klarer å holde tritt med innholdet som leveres fra hovedkontoret, ettersom teamet av foretrukne oversettere reagerer raskt, produserer oversettelser av høy kvalitet og er fleksible. Prosessen med håndtering av innholdet fra hovedkontoret ble mye smidigere, noe som minsker belastningen på Yamaha Music Europes markedsføringsteam. LanguageWires prosjektlederteam bidro ved å tilpasse plattformen på best mulig måte. Yamaha oversetter en rekke forskjellige typer innhold, inkludert juridiske dokumenter, videoer og innholdssider til sosiale medier.

“Prosjektlederteamet har vært svært proaktive og kommet med kommentarer, tips og forslag når de så behov for dette.”
– Sebastian Helgesson, markedskoordinator, Yamaha Music Europe

Etter å ha blitt kunde hos LanguageWire, kunne Yamaha Music Europe effektivisere prosessen, øke produktiviteten og levere flerspråklig innhold med mer enheltlig budskap.

Last ned PDF