Korrekturlesing

Ikke la skrivefeil, dårlig grammatikk eller stavefeil forstyrre leseren. La en korrekturleser med målspråket som morsmål sikre at den holder høy kvalitet.

Bedre kvalitet og effekt

Fire øyne-prinsippet gir deg et ekstra par øyne på teksten og forbedrer kvaliteten.

Øk produktiviteten

Legg til korrektur som en del av en automatisert arbeidsflyt og utnytt tiden bedre.

Om korrekturlesing

Uansett om du skriver på ditt eget morsmål eller et annet språk, vil du alltid ha nytte av at en ekspert kvalitetssikrer teksten. Uansett hvor mange ganger du leser gjennom teksten selv, er det lett å overse feil. Konseptet er enkelt: to par øyne ser bedre enn ett. Dette er kjent som fire-øye-prinsippet i språkbransjen.

Fire øyne er bedre enn to

Våre profesjonelle korrekturlesere kan bistå med det ekstra paret med øyne på over 175 språk. De fjerner rettskrivingsfeil, tegnsettingsfeil og grammatiske feil og gir deg et dokument der du kan se og vurdere endringene. Det betyr at resten av teamet ditt kan fokusere på sine kjerneroller, og unngå tidkrevende korrekturlesing.

Legg til korrektur som en del av en automatisert arbeidsflyt

Korrektur er ofte det som blir neglisjert i innholdsprosessen. I LanguageWires skybaserte samarbeidsplattform kan du derimot automatisere arbeidsflyten og minimere tiden til publisering. Du samarbeider med våre profesjonelle korrekturlesere i sanntid og øker kvaliteten og effektiviteten i prosessen ytterligere.

Korrekturlesing vs. korrekturlesing av oversettelse

Det er forskjell på korrekturlesing av en oversettelse og en vanlig korrekturlesing. En vanlig korrekturleser gjennomgår teksten på ett språk, men ved en korrekturlesing av en oversettelse blir også kildeteksten tatt med i betraktningen. En annen viktig forskjell er at det vanligvis ikke er korrekturleserens rolle å komme med forslag angående tydelighet eller tekststil. For en enda grundigere kontroll av innholdet, anbefaler vi en tekstredigering.

Brifingen er viktig

For å få mest mulig ut av korrekturleseren, er det viktig at du stiller alt relevant referansemateriale til rådighet. Det kan være en veiledning om språkstil, offisielle tekster, godkjente oversettelser eller en terminologidatabase. Jo tydeligere du forklarer korrekturleserne bestillingen din, desto mer sannsynlig er det at de oppfyller forventningene dine.

Kort oppsummert

  • Kontroll av rettskriving, grammatikk og tegnsetting i enspråklige dokumenter
  • Over 175 språk
  • Endringer registreres oversiktlig, slik at du kan akseptere eller avvise dem
  • Korrekturlesing av oversettelse er tospråklig, en korrekturlesing er enspråklig
Proofreading

PDF

Er du klar til å nå ditt
globale publikum?

Vi lar deg snakke kundens eget språk ved hjelp av vår ekspertise og effektive teknologi. Kontakt LanguageWires team, eller les mer om hvordan vi kan fjerne kompleksiteten og hjelpe deg med å utvikle virksomheten din.