Se demo

Nissan
Case
Raskere
ut på markedet
 

Slik skaper vi verdi for Nissan

Nissan Motor Corporation har nesten 150 000 ansatte på verdensbasis, og produserer årlig omkring 5 000 000 biler. I Norden og Baltikum har Nissan Nordic Europe ca. 180 medarbeidere fordelt på hovedkontoret i Finland og de lokale landskontorene. Nissan Nordic Europe har dermed et omfattende og løpende behov for oversettelser.

Rundt 30 av de ansatte hos Nissan Nordic Europe har tilgang til og benytter seg av LanguageWires plattform. Herfra bestiller de oversettelser og andre tjenester, og har også direkte dialog med projektlederen i LanguageWire og det håndplukkede og spesialiserte oversetterteamet som er tilknyttet Nissans konto.

I tillegg til å gjøre det enkelt å bestille og hente oversettelser, gir plattformen Nissan full oversikt over forbruk og fakturering samt tilgang til ytterligere språkteknologiske verktøy som sikrer kvaliteten og optimaliserer prosessen.

Nissan Logo


”LanguageWire har laget et system der Nissan Nordic Europe får alt innhold oversatt til respektive språk i løpet av mindre enn 24 timer.”
Maarit Liimatta, Nissan Nordic Europe

Utfordringen

”Nyhetsbrevet er en viktig kommunikasjonskanal i dialogen med forhandlerne våre i de nordiske landene,” forteller Maarit Liimatta, som er ansvarlig for Nissan Nordic Europes månedlige nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet inneholder hver gang mellom 5 og 10 artikler som er tilpasset de forskjellige markedene, både når det gjelder innhold og språk. Alt innhold produseres vanligvis over en periode på 2 uker fra start til publisering, så det er viktig at tiden brukes effektivt. Det betyr selvfølgelig også at oversettelsene må leveres raskt.


”LanguageWire har laget et system der Nissan Nordic Europe får alt innhold oversatt til respektive språk i løpet av mindre enn 24 timer.”
Maarit Liimatta, Nissan Nordic Europe

Løsningen

LanguageWire har laget et system der Nissan Nordic Europe får alt innhold oversatt til respektive språk i løpet av mindre enn 24 timer.”

”LanguageWires plattform er veldig enkel og rask å bruke. Det gjør at det er enkelt for meg å bestille oversettelser, og dermed håndtere innhold på flere språk. Samtidig får jeg automatisk beskjed hvis det kommer spørsmål angående oppgaven underveis – dermed oppstår det ikke unødvendige flaskehalser. LanguageWire er en rask og enkel løsning,” sier Maarit Liimatta.

Bilbransjen er preget av et teknologisk språk, og hvert bilmerke har ofte sin egen, unike terminologi. Oversettelsene krever derfor både teknisk kunnskap og innsikt i bransjen, men også kjennskap til selskapets spesifikke ord og uttrykk. LanguageWire gjør det enkelt å velge rett ord ved å tilby språkteknologiske verktøy, f.eks. TermBase – en onlinebasert terminologidatabase som inneholder alle selskaps- og bransjespesifikke ord og uttrykk både på kildespråket og språkene teksten skal oversettes til – rett og slett en slags ordbok. Den hjelper til med å sikre konsekvent språkbruk i alle tekster fra selskapet og optimaliserer kommunikasjonen på alle språk.

”Jeg opplever ofte at LanguageWire leverer før avtalt deadline. Rask levering er et viktig parameter for oss. Når nyhetsbrevet er ferdig på engelsk, vil vi gjerne få det oversatt og publisert slik at det gjør nytte for seg så raskt som mulig,” avslutter Maarit Limatta.

Last ned PDF