Se demo

Informasjonssikkerhet

Sikkerhet på bedriftsnivå for å beskytte sensitiv informasjon. Omfattende beskyttelse av sensitiv informasjon med en bransjeledende, skybasert datasikkerhetsinfrastruktur.

Illustrasjon av sikkerhetsnivåer med hengelås

Les mer om hvordan bedriften din kan ha nytte av datasikkerhet på bedriftsnivå

LanguageWires skyinfrastruktur

Vi følger internasjonale sikkerhetsstandarder og beste praksis for kvalitetsstyring, og garanterer sikker tilkobling i hele vårt økosystem for språkhåndtering, for å sikre trygg behandling av dataene dine.

Sikkerhet og pålitelighet

Alle kundedata lagres og behandles via LanguageWires skyinfrastruktur. Alle data blir lagret i EU/EØS, og IT-utstyret vårt administreres i henhold til kravene i ISO 27001.

Illustrasjon av et nettverk i skyen

LanguageWires ISO-sertifiseringer

bilde av ISO 27001-merke

Som en av få aktører i bransjen har vi et ISO-27001-sertifisert informasjonssikkerhetssystem, som gjør oss i stand til å håndtere sensitiv informasjon og beskytte dataene dine.

bilde av ISO 17100-merke

ISO 17100-sertifisert arbeidsflyt i oversettelsesprosessen sikrer førsteklasses håndtering av oversettelsesprosjektene og garanterer for oversetternes kvalifikasjoner og kompetanse. Denne sertifiseringen gir også en garanti for prosjektledernes kompetanse og for profesjonell håndtering av kjerneprosesser og andre prosesser knyttet til levering av oversettelsestjenester av høy kvalitet.

bilde av ISO 9001-merke

ISO 9001-sertifiserte kvalitetsstyringssystemer sørger for at det brukes prosesser og standarder for kvalitetsstyring med et sterkt kundefokus, en profesjonell tilnærming og vektlegging av kontinuerlig forbedring.

bilde av ISO 18587-merke

Resultatene av våre etterredigerte maskinoversettelser samsvarer med ISO 18587, og viser at våre prosesser for etterredigering av maskinoversettelse følger strenge internasjonale kvalitetsstandarder. Denne sertifiseringen gir deg forsikringen du trenger for å vite at LanguageWires etterredigeringstjeneste leverer oversettelser av høy kvalitet, samtidig som du reduserer tiden til markedet.

ISO 13485-sertifisering for medisinsk utstyr

ISO 13485 gir en internasjonal standard for kvalitetsstyring innen produksjon av medisinsk utstyr og tilhørende tjenester. Standarden fokuserer på risikostyring og risikobasert beslutningstaking for både utstyrsprodusenter og eksterne supportressurser, slik som LanguageWire.

LanguageWire overholder personvernlover og respekterer brukernes rettigheter

Vi har kunder i ulike land over hele verden. For å sikre samsvar med regionale personvernlover følger vi selv en høy standard når vi håndterer brukerdata.

Vi overholder følgende personvernforordninger:

Personvern er grunnleggende for alt vi gjør. Vi verdsetter prinsippene for gyldig samtykke, åpenhet, brukernes rett til å få tilgang til opplysningene sine og retten til å bli glemt, i tillegg til andre tiltak som beskytter brukernes data. Les LanguageWires personvernpolicy for mer informasjon.

bilde av merke for overholdelse av GDPR
bilde av merke for overholdelse av CCPA

quote icon petroleum color

Vi har samarbeidet siden 2010 og LanguageWire støtter ASSA ABLOY Entrance Systems (AAES) med oversettelser til 24 forskjellige språk ved å bestille oversettelser fra andre europeiske land, USA og Kina. For å garantere presise oversettelser har LanguageWire valgt ut et team med oversettere basert på profesjonelle egenskaper og bransjekunnskap. Ved å bruke LanguageWires plattform blir samarbeidet enkelt mellom alle prosjektmedlemmer: prosjektleder, oversettere og AAES-validerere. Vi i AAES er veldig fornøyde med oversettelsene og den effektive måten LanguageWire håndterer alle prosjektene våre på.

Maeve Buis,
Assa Abloy

   
Assa Abloy image

Hva kan vi hjelpe deg med?

Din vei til en enkel måte å produsere flerspråklig innhold begynner her. Del dine frustrasjoner så hjelper vi deg å sette opp den perfekte innholdsløsningen for din merkevare.