Validering

Ditt eget team gjennomgår og godkjenner innhold og kontrollerer samsvar med varemerke og budskap. Validering inkludert i arbeidsflyten sikrer at prosjekter blir fullført i tide og i tråd med varemerket.

Bedre kvalitet og effekt

Sikrer at kunnskap om varemerket brukes av de som kjenner det best: teamet ditt.

Øk produktiviteten

Legg til tekstredigering som en del av en automatisert arbeidsflyt og utnytt tiden bedre.

Om validering

Å sørge for presis og varemerketilpasset kommunikasjon, er noe fagfolk er opptatt av i en rekke forskjellige organisasjoner. Og jo mer jobb du velger å få utført eksternt, desto større blir bekymringen for at kommunikasjonen ikke samsvarer 100 %. Dette gjelder også ved oversettelse, flerspråklig desktop publishing, tekstforfatting, stemmelegging og andre former for flerspråklig innholdsproduksjon. Ideelt sett bør de som kjenner varemerket og produktene best vurdere og godkjenne alt som skrives. Store mengder innhold gjør imidlertid dette vanskelig å håndtere.

Inkluder validering i arbeidsflyten

Vi i LanguageWire vet at de som kjenner varemerket best, er bedriftens eget team. Derfor det er ideelt at disse har siste hånd på innholdet som skapes via vår språksamarbeidsplattform, før det publiseres. Takket være vår innovative oversettelsesteknologi, er denne prosessen så enkel som mulig. Vi gjør validatorene (eller leserne) dine til en del av prosjektets arbeidsflyt. Validatorene får automatisk beskjed når de kan kontrollere innholdet, og de kan gå direkte inn og vurdere arbeidet som er gjort. De gjennomgår arbeidet i et intuitivt grensesnitt som oppdaterer oversettelsesminner og terminologidatabaser, slik at de ikke trenger å rette samme feil flere ganger.

Ekstern kvalitetskontroll

Det er ikke alltid at bedriften har en person som kan lese korrektur av nye produktbeskrivelser og kontrollere stil og tone på det aktuelle målspråket. I slike situasjoner er det en god løsning å samarbeide med en av våre dyktige korrekturlesere eller tekstredigerere. Når du arbeider over tid med et team av språkeksperter, lærer de å forstå varemerket og kan oppfylle de høye kravene du stiller til kommunikasjon.

Kort oppsummert

  • Gjennomgå og godkjenne innhold internt
  • Problemfritt oppsett
  • Automatisert som en del av arbeidsflyten
  • Minimal e-posttrafikk
  • Intuitivt grensesnitt for tekstgjennomgang
  • Kommuniser direkte med språkeksperter
  • Rask implementering av endringer
Validering

PDF

Er du klar til å møte ditt globale publikum?

Velg riktig språk ved å bruke effektiv teknologi og samarbeid med eksperter fra hele verden. Ta kontakt med LanguageWire-teamet eller begynn med en gang.