Produksjon

Optimaliser processen og språket = forbedret resultat

En optimalisert produksjonslinje Uten å gå på kompromiss med produktet - Høres dette ut som en løsning du kan tenke deg? Vi produserer ordene dine. På over 175 språk.
De fleste oversettere vet en del om ord. Våre oversettere vet i tillegg masse om prosesstyringssystemer, stykklister, installasjoner, ventiler, kompressorer, skiftenøkler og andre produksjonstekniske elementer. I tillegg kan vi mye om prosesser, og vi er verdensmestre i å optimalisere dem. Slik at du sparer tid. Mye tid! Derfor kan vi levere kvalifiserte, raske og presise oversettelser.

Teknisk oversettelse er et helt eget område. Du skal ikke bare ha inngående kjennskap til tekniske termer, du skal kunne dem på flere språk. Hvis ikke, risikerer resultatet å bli like uforståelig som de automatisk oversatte bruksanvisningene de fleste av oss har truffet på. Hos oss blir tekstene dine derfor alltid oversatt av tekniske oversettere med spesialområde innen nettopp det du arbeider med – uansett om det gjelder treskere, laserprintere eller programvare.

Referanser

Nilpeter logo

Simons Voss logo

Er du klar til å møte ditt globale publikum?

Velg riktig språk ved å bruke effektiv teknologi og samarbeid med eksperter fra hele verden. Ta kontakt med LanguageWire-teamet eller begynn med en gang.