Se demo

Effektivisert arbeidsflyt for bil- og mobilitetsinnhold.

Utfordringer som er blitt en naturlig del av bil- og mobilitetsbransjen, er at alt er i konstant bevegelse, raskere enn tidligere, og i en stadig mer digital sammenheng. LanguageWires innovative plattform effektiviserer arbeidsflyten, slik at du bruker mindre tid på manuelle oppgaver, skaper bedre innhold og holder oversikten.

Effektiv teknologi og et globalt nettverk av språkeksperter

LanguageWire har en grundig forståelse av bil- og mobilitetsbransjen. Vi vet hvor viktig det er å levere teknisk nøyaktig og konsekvent dokumentasjon av høy kvalitet for hvert trinn i produktets livssyklus.

Våre bransjeeksperter har en inngående kunnskap om temaene som opptar deg: fra EURO 6 til nye og bærekraftige transportmidler og e-mobilitet.

Gjør som andre bedrifter i bransjen

Automotive industry logos

Vi håndterer alle typer innhold for bil- og mobilitetsbransjen

Produktkataloger

Delekataloger

Service- og reparasjonsmanualer

Programvare for diagnose av kjøretøy

Instruksjonsbøker

Markedsføringsbrosjyrer

Konfidensialitet, kontrollpaneler og integrert valideringsprosess

LanguageWire er transparent og garanterer at du til enhver tid har oversikt over prosjektene dine. Vår skybaserte språkplattform er utviklet for sømløs og brukervennlig fremstilling av innhold.

Terminologi for bil- og mobilitetsbransjen

Dra nytte av oversettelses- og innholdseksperter som har inngående kjennskap til bil- og mobilitetsterminologi og som kan håndtere forskjellige former for teknisk innhold.

  • Smarte, nettbaserte terminologiverktøy sikrer konsekvent bruk av foretrukken terminologi
  • Oversettelsesminner for effektiv oversettelse
  • Et nettverk av språkeksperter med kompetanse fra bransjen
Bilterminologi

Oversettelse for hele produktets livssyklus

Hold deg oppdatert med konstant tilgang til pålitelige oversettelsestjenester på mer enn 250 språk. LanguageWire er en kraftig plattform for alle innholdstyper – fra servicelitteratur til håndbøker til markedsføringsmateriell.

  • Kreativ oversettelse er mer fleksibelt enn standard oversettelse, og kan tilpasse innholdet til dine lokale markeder.
  • Tekstforfattertjenester for markedsføringstekst
  • Stemmelegging på målspråk for videoinnholdet ditt
  • Desktop publishing for brosjyrene og manualene dine
  • ISEO lett tilgjengelig
  • En plattform for alt innholdet ditt: teknisk dokumentasjon, delestyring, e-læring, bedriftskommunikasjon
Kreative oversettelser

Hva kan vi hjelpe deg med?

Din reise til kraftig, sømløs språkstyring starter her! Fortell oss om behovene dine, så skreddersyr vi en perfekt løsning for bedriften din.