Se demo

Översättningsteknologi: Den optimala guiden (2020)

Michael Bosson

LanguageWire
The global content company
LinkedIn

Din guide till översättningsteknologi

Att använda den senaste översättningsteknologin kan sänka kostnaderna, korta tiden till marknaden och höja den språkliga kvaliteten. Den här artikeln ger en överblick av tillgängliga tekniklösningar för översättning.

Team som jobbar med marknadsföring, e-handel och produktutveckling runt om i världen behöver ständigt skapa mer innehåll på fler språk.

Den snabba digitaliseringen har lett till en intensifiering av innehållsproduktionen och ett ökat behov av att kommunicera på flera språk, samtidigt som man behöver spara på kostnader och resurser.

Lyckligtvis har nya förbättrade tekniklösningar effektiviserat arbetsflödena och gjort det enklare att skapa innehåll på flera språk.

Vilka är då lösningarna som förvandlar det tidigare komplicerade till något relativt enkelt?

Denna guide innehåller en översikt av tillgängliga översättningstekniklösningar för både oinvigda och proffs. Genom att läsa den kommer du att upptäcka hur du kan publicera innehåll på flera språk och nå en bredare publik.

Låt oss börja!

Översättningsplattformar

Översättningsplattformar är verktyg som, liksom Airbnb eller Uber, kopplar samman människor. I det här fallet kopplar en översättningsplattform, även kallad språk- eller innehållsplattform, samman kunder med olika språkexperter som översättare, korrekturläsare, textredigerare, copywriters med mera. 

För kunden utgör de ett intuitivt och lättanvänt verktyg för projekthantering och för att ha översikt över status och annat. Språkexperten, å andra sidan, får ett verktyg som underlättar översättning och kommunikation med kunden.

LanguageWire Content Platform

LanguageWire är ett exempel på en plattform för översättning och relaterade språktjänster.

Egenskaper hos en bra översättningsplattform:

 • Automatiserad projekthantering – Uppgifter som att tilldela översättare till projekt liksom fakturering är automatiserade, något som frigör tid och kortar tiden till publicering.
 • Öppenhet – En bra plattform är inte en svart låda. Du ska kunna se hur projekten fortskrider och snabbt få tillgång till information om kostnadsläget och hur ditt språkexpertteam är sammansatt.

Tiden när man skickade innehåll till en översättningsbyrå via mejl är sedan länge förbi. Moderna översättningsplattformar ger användarna en intuitiv upplevelse och integrerar smidigt system och processer. 

Datorstödda översättningsverktyg

CAT-verktyg (Computer Assisted Translation) hjälper översättarna att hålla jämna steg med efterfrågan och att förbättra översättningseffektiviteten. MemoQ och SDL Trados är de mest kända exemplen, men många leverantörer av språktjänster har utvecklat sina egna CAT-lösningar.

Här är några exempel på vad ett CAT-verktyg används till:

 • Extrahering av källtext (hämta text ur källdokument i flera format)
 • Textsegmentering (indelning av källtexten)
 • Ordanalys (kontroll av källtexten för att se om den redan har översatts så att eventuella tidigare översättningar kan återanvändas)
 • Automatisk översättning (översättning av upprepningar kopieras genom hela texten)
 • Maskinöversättning (automatisk översättning som efterredigeras eller godkänns av översättaren)
 • Generering av målfil (den översatta eller korrekturlästa texten återförs till i källformatet)
LanguageWire Smart Editor

Smart Editor är LanguageWires CAT-verktyg för översättning och validering.

Kvantiteten och kvaliteten på TM-matchningar (träffar i översättningsminnet) påverkar både priset och leveranstiden. Ju fler matchningar, desto mindre arbete behöver översättaren utföra, vilket innebär en tidsbesparing som gynnar företaget i form av en rabatt. I takt med att fler översättningar görs växer databasen och därmed de potentiella besparingarna.

Du kan ha tidigare översatt material som du vill lägga till i ett översättningsminne. Eller så kanske du behöver hjälp att ta bort översättningar som inte längre är aktuella. Uppdatering och underhåll av översättningsminnen är en standardtjänst i översättningsbranschen.

Översättningsminnen

Ett översättningsminne (TM) är en databas som automatiskt lagrar meningar parvis, med källtext och måltext, under översättningsprocessen. Ett TM gör att det går snabbare att översätta, det hjälper företag att spara pengar och att upprätthålla en enhetlig varumärkeskommunikation. Det är vanligt att företag har flera olika översättningsminnen för olika varumärken, avdelningar eller arbetsområden. 

Vid översättning av en ny mening kan ett CAT-verktyg hämta översättningsförslag för meningen från TM-databasen.. Översättaren kan även se information om kvaliteten på översättningsmatchningen. Till exempel innebär en 100-procentig matchning en exakt träff: källtexten har tidigare översatts och den lagrade översättningen visas för översättaren. En närliggande träff (t.ex. 75–99 %) innebär däremot att den lagrade översättningen inte exakt matchar källtexten och antagligen kräver redigering.

Smart Editor: närliggande matchning kontra kontextmatchning

Du kan använda träffar från översättningsminnet som visas under “Suggestions”. 
För att säkerställa att godkänd terminologi används markeras denna i texten. 

Kvantiteten och kvaliteten på TM-matchningar (träffar i översättningsminnet) påverkar både priset och leveranstiden. Ju fler matchningar, desto mindre behöver översättaren arbeta med texten. Det innebär en tidsbesparing som i sin tur gynnar företaget i form av en rabatt. När fler översättningsjobb görs växer databasen och därmed även de potentiella besparingarna. 

Du kanske har tidigare översatt material som du vill lägga till i ett översättningsminne. Eller behöver hjälp att ta bort översättningar som inte längre är aktuella. Att uppdatera och underhålla översättningsminnen är en standardtjänst i översättningsbranschen.

Terminologidatabasen

En terminologidatabas (termbas) är en samling fördefinierade termer som är relaterade till ett visst varumärke. De underlättar i hög grad för översättare och korrekturläsare. Vid översättning av en ny källmening får översättaren automatiskt förslag på översättning av de enskilda termer som förekommer i meningen från termbasen. 

Ett exempel på vad som kan ingå i en termbas är om ett företag till exempel använder bindestreck i frasen "time-to-market" eller inte. Automatiska påminnelser som dessa hjälper företagen att upprätthålla konsekvensen och att snabba upp leveranstiderna.

Exempel på termbas

En termbas ger en översikt över din terminologi.

Termbaser ger vanligtvis extra information om termer, till exempel godkännande och användningsstatus, anteckningar, datum för skapande och senaste redigeringsdatum. Det är ofta en regel att förslag från termbasen ska användas. Även om en träff i översättningsminnet innehåller en annan term, är det termbasen som gäller.

Maskinöversättning

Maskinöversättning har utvecklats mycket under de senaste åren

På 1990-talet började statistiska tekniker för maskinöversättning utvecklas. Runt 2016 hade betydande framsteg inom maskinöversättning skett, något som möjliggjorde att en ny era med neural maskinöversättning växte fram (NMT).

Neural maskinöversättning (NMT) är den MT-lösning som dominerar i dag. Det som gör NMT så populärt är att översättningsmotorn lär sig med tiden, vilket gör översättningarna allt mer träffsäkra. NMT producerar de mest exakta översättningarna jämfört med all annan MT-teknik som finns idag.

Det nätverk som används för maskinöversättning består av mer än hundra miljoner virtuella nervceller – alla inspirerade av den mänskliga hjärnan. Ju mer motorn tränas, desto bättre översättningar producerar den. Motorn kan också tränas med kundspecifika data från en terminologidatabas eller ett översättningsminne.

Gratis white paper: Effektivisera arbetet med maskinöversättning.

Kämpar du med att skapa mer innehåll, på fler språk, på kortare tid och till lägre kostnad? Läs den här praktiska guiden om hur du kan effektivisera dina arbetsflöden genom att använda neural maskinöversättning.

MT är ett snabbt föränderligt område för forskning och utveckling. LanguageWires datavetare och tekniker använder NMT-teknik som är baserad på lösningar med öppen källkod, och utvärderar kontinuerligt den snabba utvecklingen av ramverken och korsutvärderar utdatakvaliteten.

I takt med att översättningsbranschen utvecklas och allt fler företag utnyttjar ny teknologi används anpassade MT-lösningar i allt högre grad för att optimera arbetsflöden.

Connectorer

Inom översättningsbranschen är connectorer en metod för att integrera digitala plattformar som CMS, PIM eller DAM  med en översättningsplattform. Genom att integrera plattformar med en connector kan användarna skicka och importera översättningar direkt från det system de använder. 

Fördelarna med att integrera system är välkända för yrkesfolk. För översättning finns följande viktiga fördelar:

 • Korta tiden till marknaden
 • Undvika kopieringsfel
 • Frigöra resurser och minska kostnaderna genom automatisering av tidigare manuella processer
 • Centraliseringen av översättning i innehållsdatabaser gör det lättare att ha översikt
 • Säkerhet med HTTPS-krypterad dataöverföring i motsats till osäker e-post eller andra fildelningsmetoder

Håll utkik efter fler nyheter

Översättningsteknologi är ett snabbt föränderligt område för forskning och utveckling. Vi menar att leverantörer av språktjänster som inte digitalt omvandlar sin affärsmodell är dömda att gå under.

På LanguageWire satsar vi mycket tid och kraft på att utveckla nya lösningar och att förbättra befintliga lösningar. Efterfrågan på flerspråkigt innehåll är nästan obegränsad, och det enda sättet att möta en del av denna efterfrågan är att utvecklas och tillhandahålla nya verktyg som dramatiskt effektiviserar översättningsprocessen.

Hur kan vi hjälpa dig?

Din resa mot en kraftfull, sömlös och enkel lösning för att skapa flerspråkigt innehåll börjar här! Berätta om dina behov så skräddarsyr vi den perfekta lösningen för ditt företag.