Se demo

Oversettelsesteknologi: Den komplette guiden (2020)

Michael Bosson

LanguageWire
The global content company
LinkedIn

Den komplette guiden til oversettelsesteknologi

Ved hjelp av den nyeste oversettelsesteknologien kan du redusere kostnader, korte ned tid til markedet og forbedre den språklige kvaliteten. Denne artikkelen gir en oversikt over aktuell oversettelsesteknologi.

Markedsføring, e-handel og produktteam over hele verden møter krav om å skape mer innhold på flere språk.

Rask digitaliseringen for mange virksomheter har resultert i en opptrapping av innholdsproduksjon og et behov for å kommunisere på flere språk – samtidig som kostnader og ressursbruk må holdes nede.

Heldigvis har forbedringer i oversettelsesteknologien effektivisert arbeidsflyten for flerspråklig innhold, og gjort det enklere å skape innhold til flere markeder.

Men på hvilken måte kan dagens teknologi gjøre det som en gang var komplisert, relativt enkelt?

Denne guiden er en oversikt over aktuell oversettelsesteknologi, og den henvender seg både til profesjonelle og deg som er ny på området. Leser du den, kommer du til å oppdage metoder for å publisere innhold på flere språk og nå ut til et bredere publikum.

Da setter vi i gang!

Oversettelsesplattformer

Oversettelsesplattformer er verktøy som setter mennesker i kontakt med hverandre, og kan dermed sammenlignes med selskaper som Airbnb eller Uber. I dette tilfellet snakker vi om en oversettelsesplattform, også kalt språk- eller innholdsplattform, som setter virksomheter i kontakt med oversettere, korrekturlesere, tekstredigerere, tekstforfattere og andre språkeksperter. 

For kunden representerer dette et intuitivt og brukervennlig verktøy for å sette i gang et prosjekt eller ha oversikt over hva som er på gang. For språkeksperten tilbyr plattformen verktøy som hjelper til med oversettelsen og kommunikasjonen med kunden.

LanguageWires innholdsplattform

LanguageWire er et eksempel på en plattform for oversettelse og relaterte språktjenester.

Utvalgte kvaliteter for en god oversettelsesplattform:

 • Minimerer behovet for prosjektledelse – opgaver som tildeling av oversettere til et prosjekt og fakturering er automatisert, noe som frigjør tid og forkorter publiseringstiden for varemerkene.
 • Åpenhet – en god plattform har lett tilgjengelig informasjon. Du skal kunne se fremdriften i prosjektene og raskt få tilgang til informasjon om kostnader og sammensetningen av ditt eget team av språkeksperter.

Tiden da du sendte innholdet til oversettelsesbyrået som et vedlegg til en e-post er forbi. Moderne oversettelsesplattformer innebærer en intuitiv opplevelse for brukerne, med sømløst integrerte systemer og prosesser. 

Dataassistert oversettelsesverktøy

Dataassistert oversettelsesverktøy (CAT) er en stor del av det som hjelper oversettere med å holde tritt med etterspørselen og forbedre effektiviteten ved oversettelser. MemoQ og SDL Trados er de mest velkjente eksemplene, men mange språktjenesteleverandører har utviklet sine egne CAT-løsninger.

Her er noen eksempler på hva et CAT-verktøy kan utføre:

 • Ekstrahering av kildetekst (henter ut tekst fra kildedokmenter i en rekke ulike formater)
 • Segmentering av tekst (deler opp og presenterer kildetekst til bruk for språkeksperter)
 • Ordanalyse (kontrollerer om kildeteksten allerede er oversatt, slik at tidligere oversettelse kan gjenbrukes)
 • Automatisk overføring (legger inn oversettelser i hele dokumentet umiddelbart dersom det registreres repetisjoner)
 • Maskinoversettelse (automatisk oversettelse som er etterredigert eller godkjent av oversetter)
 • Generering av målfil (overfører oversatt eller korrekturlest tekst tilbake til kildeformatet)
LanguageWire Smart Editor

Smart Editor er LanguageWires CAT-verktøy for oversettelse og validering av innhold.

Mengden og kvaliteten på matcher i TM, oversettelsesminnet, påvirker prisen på prosjektet og leveringstiden. Jo flere matcher, desto mindre jobb behøver oversetteren å legge ned. Tiden som spares, kommer virksomheten til gode i form av rabatt. I takt med antallet oversettelser, vokser oversettelsesminnet og den potensielle rabatten.

Du har kanskje tidligere oversatte tekster som du ønsker å integrere i oversettelsesminnet. Eller kanskje du trenger å fjerne noen utdaterte oversettelser. Prosessen med å oppdatere og vedlikeholde oversettelsesminnet kalles håndtering av oversettelsesminne, og er en standardtjeneste i oversettelsesbransjen.

Oversettelsesminner

Et oversettelsesminne (TM) er en database med språkpar som automatisk lagrer oversatte setninger sammen med kildeteksten i løpet av oversettelsesprosessen. Et TM øker hastigheten på oversettelsen, sparer penger og hjelper varemerker med å opprettholde enhetlig ordvalg i innholdet. Det er vanlig for varemerker å ha flere oversettelsesminner for ulike deler av varemerket, avdelinger eller arbeidsområder. 

Når en ny kildesetning skal oversettes, presenterer CAT-verktøyet forslag til oversettelse av setningen fra TM-databasen. Oversetteren får også informasjon om kvaliteten på oversettelsesmatchen. For eksempel betyr 100 % match at den stemmer helt overens: nøyaktig denne kildeteksten er blitt oversatt tidligere, og denne oversettelsen vises for oversetteren. Fuzzy-match (f.eks. 75–99 %) innebærer at den lagrede oversettelsen bare delvis stemmer overens med kildeteksten og sannsynligvis krever redigering.

Smart Editor: Fuzzy-match versus kontekst-match

Du kan se matcher fra oversettelsesminnet under "Forslag". 
For å sikre at du bruker godkjent terminologi, er dette uthevet. 

Mengden og kvaliteten på matcher i TM (oversettelsesminnet) påvirker prisen på prosjektet samt leveringstiden. Jo flere matcher, desto mindre jobb behøver oversetteren å legge ned. Tiden som spares, kommer virksomheten til gode i form av rabatt. I takt med antallet oversettelser, vokser oversettelsesminnet og den potensielle rabatten. 

Du har muligens tidligere oversatte tekster som du ønsker å integrere i oversettelsesminnet. Eller kanskje må noen utdaterte oversettelser lukes ut. Prosessen med å oppdatere og vedlikeholde oversettelsesminnet kalles håndtering av oversettelsesminne, og er en standardtjeneste i oversettelsesbransjen.

Termonologidatabase

En terminologidatabase (termbase) er en samling forhåndsdefinerte termer knyttet til et bestemt varemerke. Disse forenkler mye for oversettere og korrekturlesere. Når de oversetter en ny setning fra kildeteksten, får oversetterne automatisk forslag til oversettelse av termer som forekommer i termbasen. 

Et eksempel på hva som kan være inkludert i termbasen er om et varemerke velger å bruke begrepet "tid til markedet" med anførselstegn eller ikke. Automatiserte hjelpemidler som disse, hjelper varemerker med å presentere enhetlige tekster samtidig som de forkorter leveringstidene.

Eksempel fra termbase

En termbase gir deg oversikt over varemerketerminologien.

Termbasen gir ekstra informasjon om termer, for eksempel godkjenning og bruksstaus, notater, opprettelsesdato og seneste dato for redigering. Det er ofte en regel at forslagene i termbasen skal brukes. Selv om oversettelsesminnet inneholder en annen term, overstyrer termbasen dette.

Maskinoversettelse

Maskinoversettelse har utviklet seg mye de seneste årene

På 1990-tallet ble det utviklet statistiske teknikker for maskinoversettelse. 2016 brakte med seg betydelige fremskritt for vitenskapen bak MT, med fremvekst innen nevral maskinoversettelse (NMT).

Nevral maskinoversettelse (NMT) er i dag førstevalget innen MT-teknologi. Det som gjør NMT så populært er at motoren lærer over tid, og at den i takt med at den lærer blir mer nøyaktig. NMT produserer de mest presise oversettelsene sammenlignet med andre typer MT-teknologi som er tilgjengelig i dag.

Nettverkene som brukes til maskinoversettelse består av mer enn hundre millioner virtuelle nevroner – inspirert av den menneskelige hjernen. Jo mer motoren trenes, desto bedre oversettelser produserer den. Motoren kan også trenes opp med kundespesifikke data fra en terminologidatabase eller et oversettelsesminne .

Gratis hvitbok: Optimaliser arbeidsflyt for innhold med maskinoversettelse.

Sliter du med å skape mer innhold, på flere språk, på kortere tid, og til en lavere pris? Les denne praktiske guiden om hvordan du kan effektivisere arbeidsflyten til innholdet ditt ved hjelp av nevral maskinoversettelse.

MT er et område innen forskning og utvikling som forandrer seg raskt. LanguageWires dataforskere og ingeniører bruker NMT-teknologi basert på åpen kildekode-løsninger, som kontinuerlig følger den raske utviklingen samt evaluerer resultatet av oversettelsene.

I takt med at oversettelsesbransjen utvikles og flere selskaper tester ny teknologi, brukes tilpassede NMT-løsninger i større grad for å optimalisere arbeidsflyt for innhold.

Connectorer

I oversettelsesbransjen kan connectorer brukes for å integrere digitale plattformer som CMS, PIM eller DAM med en oversettelsesplattform. Ved å integrere plattformer med en connector, kan brukerne sende og importere oversettelser direkte fra systemet de bruker. 

Fordelene ved å integrere systemer er velkjent for fagfolk. Innen oversettelse er de viktigste fordelene:

 • Forkorter tiden til markedet
 • Unngår feil på grunn av klipping og liming i tekst
 • Frigjør ressurser og reduserer kostnader ved hjelp av automatisering av prosesser som tidligere har måttet håndteres manuelt
 • Sentraliseringen av oversatt innhold gjør det enklere å holde oversikt
 • Bedre sikkerhet med HTTPS-kryptert dataoverføring sammenlignet med e-post og andre fildelingsmetoder

Følg med her

Oversettelsesteknologi er et område innen forskning og utvikling som forandrer seg raskt. Vi innser at språktjenesteleverandører som ikke digitaliserer forretningsmodellen, er dømt til å mislykkes.

LanguageWire investerer mye tid og ressurser på å utvikle nye løsninger og forbedre de som finnes. Etterspørselen etter flerspråklig innhold er nesten ubegrenset, og den eneste måten å møte noe av denne etterspørselen på er å utvikles og tilby nye verktøy som effektiviserer oversettelsesprosessen betydelig.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Din reise til kraftig, sømløs språkstyring starter her! Fortell oss om behovene dine, så skreddersyr vi en perfekt løsning for bedriften din.