Se demo

Så har covid-19 förändrat språket

Raquel Burgos, spansk lingvist på LanguageWire

Författare: Raquel Burgos
spansk lingvist, LanguageWire
LinkedIn

Så har covid-19 förändrat språket – illustration

Utbrottet av coronaviruset har gett upphov till nya ord och fraser.

Språk utvecklas och anpassas till nya realiteter och omständigheter. Utbrottet av covid-19 är inget undantag. Redan från dag ett såg vi nybildade ord som användes både i sociala och traditionella medier.

Under de senaste 20 åren har jag arbetat med språk, och i min roll som lingvist på LanguageWire kommer jag i kontakt med språk varje dag, både som korrekturläsare och terminolog för viktiga kunder.

Under 2020 har man tydligt kunna iaktta pandemins påverkan på samhället och språket i Spanien, mitt hemland och där jag arbetar.

Inom lingvistiken tittar vi på olika faktorer som påverkar språket, t.ex. sociala, kulturella och politiska influenser. Coronavirusutbrottet och de nya ord och fraser som fötts ur det, kommer säkerligen att studeras av lingvister runt om i världen under många år framöver.

En intressant diskussion som föddes ur pandemin är de olika tolkningarna av termerna "social distansering" och "fysisk distansering".

Men innan vi går in på nyanseringar av distansering, låt oss titta på varför språk förändras och hur detta påverkar kommunikationen under extraordinära tider som en global pandemi.

Från idiolekt till neologism

Språk fungerar som levande väsen, utvecklas över tid och anpassas till nya realiteter och omständigheter. Vi lägger ständigt till nya ord och uttryck i vårt talade språk, dessa kallas neologismer.

Varje förändring i ett språk går igenom två faser: själva innovationen och sedan spridningen av den. Användning och förändring är två sidor av samma mynt – språkbrukarna förändrar språket när de använder det, även om detta inte alltid är avsiktligt.

Oxford Dictionary definierar termen idiolekt som "Språkbruk som är utmärkande för en viss person." En enskild användare använder ett ord eller en fras på ett nytt sätt (idiolekt) och sprider sedan det nya ordet.

Nya termer kan delas på många olika sätt, exempelvis i en nyhetsartikel, ett blogginlägg, en video eller i ett inlägg på sociala medier. Detta leder till att andra språkbrukare börjar använda samma ord (neologism).

Hur ord utvecklas: en kort historik

År 218 f.Kr. förde romarna latinet till den iberiska halvön, och helt naturligt tog det talade språket sin egen väg och började gradvis avvika från latinet. Vi har skriftliga bevis på att det språk som infördes hade utvecklats till en ny enhet redan på 800-talet – det romanska språk som idag benämns kastiliansk spanska.

Det här var bara början på en fantastisk resa som omformade språket. Dessa förändringar föddes ur mänsklig utveckling och globala skeenden. Under århundradena överlevde somliga nya ord eller neologismer medan andra dog ut.

Det finns tillfällen i historien när många nya termer läggs till i ett språk. Föreställ dig de spanska fartyg som förde med sig nya produkter, växter och djur från Amerika på 1400-talet. Spanjorerna började äta tomates (tomater), patatas (potatis), judías (bönor), pavo (kalkon) och choklad, och dessa ord blev en del av det spanska ordförrådet och kulturen.

Choklad blev till och med ett dagligt kostinslag – åtminstone för somliga av oss!

Nyord under covid-19-pandemin

Globaliseringen och införandet av neologismer har accelererat under de senaste åren i takt med att tekniken har utvecklats snabbare än någonsin.

Vi kommunicerar och skapar mer innehåll än någonsin, och våra nybildade ord och fraser kan nå ut till en global allmänhet tack vare internet och sociala medier.

Utbrottet av covid-19 har resulterat i att många nya ord och fraser kommit i bruk – tillsammans med mindre vanliga ord som redan tidigare fanns – och spridit sig nästan lika snabbt som viruset.

Några redan existerande ord och uttryck blev allmängods under utbrottet, här är några spanska, engelska och svenska exempel:

SE ES EN
Coronavirus Coronavirus Coronavirus
Karantän Cuarentena Quarantine
Isolering Confinamiento Confinement
Pandemi Pandemia Pandemic
Distansarbete, jobba hemifrån Teletrabajo Remote work, WFH
PSU, Personlig skyddsutrustning EPI, Equipo de Protección Individual PPE, Personal Protective Equipment
Platta ut kurvan Aplanar la curva Flatten the curve
Social distansering Distanciamiento social Social distancing

Och nya ord bildades och blev snabbt populära:

SE ES EN
COVID-19 COVID-19 COVID-19
Covidiot Covidiota Covidiot
Coronakoma Coronacoma Coronacoma
Generation corona, coronabarn Coronabebés Coronials
Coronaskilsmässa Covidivorcio Covidivorce
Coronakilon, coronafetma Confitamiento Coronaspeck

Social distansering kontra fysisk distansering

En av de flitigast använda termerna dessa dagar är social distansering. Det här är en teknisk term som används för att förklara att man behöver hålla ett avstånd på två meter från varandra. Jag tänkte inte på dess verkliga innebörd förrän jag läste denna artikel i Fundéu (på spanska), där skillnaden mellan social och fysisk distansering förklaras. I själva verket har de mycket olika betydelser.

Social distansering innebär att du isolerar dig från det samhälle du lever i, medan fysisk distansering visar att du håller fysiskt avstånd till andra människor.

Man skulle kunna hävda att fokus i vår mycket digitala tidsålder borde ha legat på fysisk distansering snarare än på social. Som Stephen Frost, från Counselling Directory, uttrycker det i artikeln The difference between social distancing and physical distancing, "I tider av kris och rädsla behöver vi motsatsen till social distansering. [...] Vi behöver åtskilja oss fysiskt och inte socialt."

I korthet

Vi vet inte vilka av dessa neologismer som kommer att överleva och vilka som kommer att falla i glömska när vi fått effektiva behandlingsmetoder och pandemin är över. Det är något som framtiden får utvisa.

Ta hand om dig så länge, och se till att hålla fysisk distans, inte social!

Nyhetsbrev inom Marknadsföring

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om de senaste händelserna inom LanguageWire, företagsnyheter och utvecklingen i branschen.

Vi lovar att vi inte kommer att skicka skräppost till dig. Du kommer att få ett e-postmeddelande ungefär en gång varannan vecka och kan avregistrera dig när som helst.