Se demo

Världens största översättningsföretag räknat i omsättning (2022)

Michael Bosson

LanguageWire
LinkedIn

Språk- och språkteknikbranschen består av över 18 000 aktörer världen över – allt från små översättningsbyråer till globala jättar. Tillsammans utgör dessa mångsidiga språk- och språkteknikaktörer en bransch som värderas till över 56 miljarder dollar.

Listan över världens största språkföretag i det här inlägget är ett sätt att analysera denna komplexa bransch.

Vad är språkbranschen?

Innan vi rankar branschens största företag räknat i omsättning vill jag understryka att den här typen av analys inte är någon exakt vetenskap. Språkbranschen är under konstant förändring och rankningslistor bör alltid betraktas som ögonblicksbilder.

Till att börja med: vad är språkbranschen?

Enligt EU:s Language Industry Platform (LIND) omfattar språkbranschen ”personer som arbetar professionellt med översättning, tolkning, undertextning och dubbning, lokalisering, utveckling av språktekniska verktyg, arrangemang av internationella konferenser, språkutbildning och språkliga konsulttjänster.”

Men den här definitionen lämnar mycket utrymme för tolkning. I takt med att språktjänster och tekniklösningar utvecklas blir gränsen mellan språktjänster och teknik allt vagare. Exempelvis är verktyg som Google Translate och Grammarly antagligen de mest använda programmen i världen för översättning respektive korrekturläsning. Ändå anses generellt varken Google eller Grammarly vara en del av språkindustrin.

Så hur får vi då rätsida på det här?

En grupp som arbetar med att ge oss insikter är Slator, som är en ledande leverantör av nyheter, analys och forskning om språkindustrin. I likhet med tidningen Fortunes 500-lista, rangordnar Slator världens största kommunikationsföretag efter omsättning.

Världens största översättningsföretag enligt Slator

Slator är en högt ansedd källa till kunskap om de översättnings- och teknikföretag som utgör den stora, komplexa och ständigt föränderliga språktjänstbranschen.

I Slators Language Service Provider Index från 2022, hamnar LanguageWire på plats 22 av 300 i listan över världens ledande leverantörer. Vi uppnådde denna position tack vare vårt konstanta fokus på innovation och vårt engagemang i våra kunders framgång. Den senare tidens framsteg inom AI och maskininlärning, i kombination med det arbete som utförs av våra dedikerade språkexperter, har möjliggjort ytterligare tillväxt i denna konkurrensutsatta bransch.

Det bör dock påpekas att större inte alltid är detsamma som bättre. Ibland kan behovet av högspecialiserat flerspråkigt innehåll tillgodoses bäst av mindre, nischade leverantörer, och alla språkföretag håller inte samma nivå när det gäller datasäkerhet och kvalitet.

Men nu går vi direkt till listan över de ledande översättarföretagen enligt Slator:

Rankning Företag Omsättning 2021 (miljoner USD)
1 TransPerfect 1.110
2 RWS 940
3 LanguageLine Solutions 750
4 Keyword Studios 583
5 LionBridge 546
6 Lyuno-SDI Group 450
7 Welocalize Inc. 299
8 Acolad Group 296
9 Hogarth Worldwide Kommande
10 STAR Group 210
11 AMN Language Services 181
12 CyraCom 175
13 Pactera EDGE 145
14 PTSGI 131
15 Dubbing Brothers 108
16 VSI 101
17 Honyaku Center 90
18 United Language Group 88
19 thebigword Kommande
20 Ubiqus 80
21 BIG Language Solutions 75
22 LanguageWire 72
23 ZOO Digital 65
24 SeproTec Multilingual Solutions 61
25 Sunyu Transphere 57
26 Certified Languages International 55
27 KERN AG, Sprachendienste 55
28 Translated 51
29 MotionPoint 50
30 Visual Data Media Services LLC
50
31 Vistatec Kommande
32 Akorbi 48
33 Språkservice Sverige AB 46
34 Hiventy Kommande
35 Ai-Media 44
36 Global Talk 44
37 Argos Multilingual 44
38 EC Innovations, Inc. 43
39 CSOFT International 38
40 Alpha CRC 36
41 MetaReal 36
42 CRESTEC Inc. 34
43 Propio Language Services 33
44 Apostroph Group 33
45 PGLS 32
46 Straker Translations 32
47 TRSB Inc. 32
48 MasterWord Services Inc. 30
49 ONCALL Language Services Kommande
50 GLOBO Kommande

Hur kan vi hjälpa dig?

Din resa mot en kraftfull, sömlös och enkel lösning för att skapa flerspråkigt innehåll börjar här! Berätta om dina behov så skräddarsyr vi den perfekta lösningen för ditt företag.