Se demo

Världens största översättningsföretag räknat i omsättning (2021)

Drew Davis

Författare: Drew Davis
Content Marketer, LanguageWire
LinkedIn

Språk- och språkteknikbranschen består av över 18 000 aktörer världen över – allt från små översättningsbyråer till globala jättar. Tillsammans utgör dessa mångsidiga språk- och språkteknikaktörer en bransch som värderas till över 56 miljarder dollar.

Listan över världens största språkföretag i det här inlägget är ett sätt att analysera denna komplexa bransch.

Vad är språkbranschen?

Innan vi rankar branschens största företag räknat i omsättning vill jag understryka att den här typen av analys inte är någon exakt vetenskap. Språkbranschen är under konstant förändring och rankningslistor bör alltid betraktas som ögonblicksbilder.

Till att börja med: vad är språkbranschen?

Enligt EU:s Language Industry Platform (LIND) omfattar språkbranschen ”personer som arbetar professionellt med översättning, tolkning, undertextning och dubbning, lokalisering, utveckling av språktekniska verktyg, arrangemang av internationella konferenser, språkutbildning och språkliga konsulttjänster.”

Men den här definitionen lämnar mycket utrymme för tolkning. I takt med att språktjänster och tekniklösningar utvecklas blir gränsen mellan språktjänster och teknik allt vagare. Exempelvis är verktyg som Google Translate och Grammarly antagligen de mest använda programmen i världen för översättning respektive korrekturläsning. Ändå anses generellt varken Google eller Grammarly vara en del av språkindustrin.

Så hur får vi då rätsida på det här?

En grupp som arbetar med att ge oss insikter är Slator, som är en ledande leverantör av nyheter, analys och forskning om språkindustrin. I likhet med tidningen Fortunes 500-lista, rangordnar Slator världens största kommunikationsföretag efter omsättning.

Världens största översättningsföretag enligt Slator

Slator är en högt ansedd källa till kunskap om de översättnings- och teknikföretag som utgör den stora, komplexa och ständigt föränderliga språktjänstbranschen.

I Slators Language Service Provider Index från 2021, hamnar LanguageWire på plats 24 av 197 i listan över världens ledande leverantörer. Vi uppnådde denna position tack vare vårt konstanta fokus på innovation och vårt engagemang i våra kunders framgång. Den senare tidens framsteg inom AI och maskininlärning, i kombination med det arbete som utförs av våra dedikerade språkexperter, har möjliggjort ytterligare tillväxt i denna konkurrensutsatta bransch.

Det bör dock påpekas att större inte alltid är detsamma som bättre. Ibland kan behovet av högspecialiserat flerspråkigt innehåll tillgodoses bäst av mindre, nischade leverantörer, och alla språkföretag håller inte samma nivå när det gäller datasäkerhet och kvalitet.

Men nu går vi direkt till listan över de ledande översättarföretagen enligt Slator:

Rankning Företag Omsättning 2020 (miljoner USD)
1 TransPerfect 852,3
2 Lionbridge 739
3 LanguageLine Solutions 618
4 RWS 534,8
5 Keywords Studios 456,1
6 Acolad Group 305,7
7 Hogarth Worldwide 280
8 Welocalize Inc. 256,6
9 STAR Group kommande
10 SDI Media 191,2
11 Iyuno Media Group 185
12 CyraCom 172,2
13 Stratus Video 139
14 PTSGI 118,2
15 thebigword kommande
16 VSI 102,3
17 Dubbing Brothers kommande
18 Honyaku Center 89,6
19 Pactera EDGE 89,4
20 Semantix 82,7
21 United Language Group 82,6
22 Ubiqus 82,1
23 Morningside kommande
24 LanguageWire 71,1
25 SeproTec Multilingual Solutions 61,4
26 KERN Global Language Services 59,6
27 Akorbi 50,8
28 MotionPoint 50
29 Certified Languages International 49,6
30 Språkservice
48
31 HIVENTY MEDIADUB INTERNATIONAL 47,7
32 Sunyu Transphere 45,8
33 Big Languages Solutions 41
34 ZOO Digital 39,5
35 Rozetta Corporation 39
36 Vistatec kommande
37 Global Talk 35,7
38 Apostroph Group 35,1
39 Visual Data Media Services kommande
40 CRESTEC Inc. 34,1
41 CSOFT International 33,2
42 Transvoice AB 33,1
43 EC Innovations, Inc. 31
44 Plint AB 30,1
45 ONCALL Language Services 28,7
46 Language Link 27,5
47 Versacom 26,2
48 Janus Worldwide 25,5
49 Sichuan Lan-bridge Communications Co., Ltd. 24,8
50 TRSB Inc. 24,5

Hur kan vi hjälpa dig?

Din resa mot en kraftfull, sömlös och enkel lösning för att skapa flerspråkigt innehåll börjar här! Berätta om dina behov så skräddarsyr vi den perfekta lösningen för ditt företag.