Se demo

De främsta 10 branscherna som behöver översättningar som kräver specialkompetens

Översättningar som kräver specialkompetens är viktiga inom teknik och medicin, precis som bilden visar.

Verity Hartley på LanguageWire Verity Hartley , Marketing Specialist, LanguageWire ||  Lästid: 7 minuter

Alla översättningsprocesser sker inte på samma sätt Vissa branscher är i behov av översättning som kräver specialkompetens för att försäkra sig om att konsumenterna förstår deras produkter och tjänster på korrekt sätt.

Felaktiga översättningar kan få allvarliga konsekvenser. Noggrannhet och precision i betydelse är avgörande inom sektorer som sjukvård och precisionsteknik, vilket innebär att validering av ämnesexperter är ett oumbärligt steg i processen.

Varje bransch har sina egna utmaningar. Professionella dokument kräver olika typer av översättning av språkexperter som också förstår ämnet med viss teknisk komplexitet.

Översättningar som kräver specialkompetens efter bransch

I den här artikeln ska vi titta på tio branscher som kräver professionell översättning när de lokaliserar sitt specialiserade innehåll och identifierar sina behov.

De branscher vi kommer att lyfta fram är:

Fordonsindustrin

Den genomsnittliga bilen har fler än 30 000 delar, var och en med sitt eget namn på alla språk. Det är väldigt viktigt att biltillverkare på globala marknader kan hitta, beställa och installera exakt det de behöver utan att stöta på språkliga problem på vägen.

Översättningar som kräver specialkompetens inom fordonsindustrin kan omfatta tekniska designdokument och ritningar, användarhandböcker och manualer samt kataloger över specialdelar och maskiner.

Därför behöver man en översättare med branschrelevant teknisk expertis som har tillgång till en detaljerad databas med terminologier och komponentnamn.

Så hjälper LanguageWire Nissan med översättning som kräver specialkompetens 

Så ger LanguageWire Nissan mervärde

Bank- och finanssektorn

Med cirka 1,1 miljarder kreditkortstransaktioner varje dag är förmågan att handla snabbt avgörande för framgång i finansbranschen.

Banker och finansexperter arbetar med kunder från hela världen och måste se till att alla till fullo förstår villkoren innan de godkänner en transaktion.

De typer av översättningar som ofta behövs inom den här branschen är kontrakt, rapporter och kundmaterial som måste översättas exakt och produceras med högsta kvalitet.

I den här branschen måste översättare, projektledare och designer arbeta smidigt och effektivt för att snabbt få fram innehållet. Det är en enorm fördel att kunna minska kommunikationen fram och tillbaka genom att arbeta i ett enda språkhanteringssystem.

Energi

Energimarknaden är ett enormt tillväxtområde med en förväntan om att nå ett globalt värde på nästan 2 miljarder dollar till år 2030. Försörjningsföretag tillhandahåller en viktig tjänst i alla länder i världen och över flera gränser.

Energiföretag måste göra viktiga utvärderingsrapporter, revisioner och teknisk dokumentation tillgängliga för kunder, samt ha webbplatser för att betjäna sina flerspråkiga kunder över hela världen.

Energibranschen får bäst stöd av en språktjänstleverantör som kan hjälpa till att hålla innehållet på webbplatsen uppdaterat med minsta möjliga störningar och driftstopp.

Juridiksektorn

I den juridiska dokumentationen finns det inget utrymme för fel. Översättare måste vara experter på området och även ha certifieringar för att kunna arbeta med viss dokumentation.

Auktoriserade översättare kan producera juridiska dokument på flera språk som de själva kan godkänna. Privatpersoner och företag behöver ofta få officiella dokument som födelsebevis översatta när de flyttar till ett annat land. Det är bara en auktoriserad översättare som kan erbjuda denna tjänst.

Andra översättningar som kräver specialkompetens kan vara att tillhandahålla tolkningstjänster i domstol eller vid en juridisk förhandling. Eller en juridisk transkribering av ett officiellt möte.

Juridikbranschen behöver pålitliga översättningsexperter som kan erbjuda exakta och korrekta transkriptioner snabbt och ibland i realtid.

Biovetenskap och sjukvård

I början av 2020-talet visade vi hur snabbt sjukvården kan bli en global fråga och vikten av att snabbt och enkelt kunna dela information över gränserna.

Föga överraskande har biovetenskaps- och sjukvårdsbranschen sett den största ökningen i efterfrågan på översättningstjänster under de senaste två åren.

Språkbarriärer kan utgöra en verklig risk när det gäller att erbjuda bästa möjliga sjukvård till nyanlända. Även inom vetenskaplig forskning kan språket hindra individer från att få tillgång till medicinsk dokumentation och studier som kan hindra innovation.

Noggrannhet är avgörande för företag inom biovetenskap och sjukvård. Bipacksedlar och etiketter, säkerhetsrapporter och patientinformation måste alla översättas så att de är tydliga och lätta att förstå.

Experter med erfarenhet av medicinsk översättning och väl underhållna termbaser med tekniska termer är avgörande för framgång.

Så hjälpte LanguageWire Getinge med översättning som kräver specialkompetens på 33 språk

Översättning på 33 språk till Getinge

Tillverkningsindustrin

Stora tillverkningsföretag förlitar sig på leverantörer av språktjänster för en mängd olika professionella översättningar. Dessa dokument kan vara allt från mycket tekniska och specialiserade översättningar till produktbeskrivningar och marknadsföringsmaterial åt potentiella kunder.

Det är en bred och varierad bransch där nästan alla leverantörer har några beröringspunkter med andra leverantörer eller kunder utanför sitt hemland eller språk.

Tillverkningsindustrin har drabbats hårt den senaste tiden på grund av den ökande globala inflationen och fraktkostnaderna, vilket gör kostnadsbesparingar inom kvalitetsöversättning till en viktig prioritet för alla chefer.

Även ledtiden är viktig för alla tillverkningsföretag, så förmågan att automatisera översättningsprocessen för en snabb leverans är en värdefull tillgång.

Reklam och marknadsföring

Marknadsföringshistorien kryllar av exempel på dålig lokalisering i kampanjer ämnade att bryta sig in på globala marknader. En felöversättning av ett ord eller en fras från ett språk till ett annat kan totalförändra innebörden av en kampanj.

Översättning inom marknadsföring gäller främst marknadsföringsmaterial och annonser samt digital marknadsföring online. Sociala medier är en miljö med högt tempo, och marknadsförarna har ingen tid att förlora i ständig kommunikation mellan designer och översättare.

Språkprogramvara som gör det möjligt för alla parter att arbeta med samma innehåll samtidigt kan drastiskt minska den tid som krävs för att göra material klart för publicering. Dessutom kan verktyg som hjälper till att föra in översättning direkt i ett system som man redan använder, som ett CMS, hjälpa marknadsförarna att ligga steget före konkurrenterna.

Detaljhandel och e-handel

Det är viktigt att design för butik och e-handel ser bra ut. Om det inte ser bra ut säljer det inte. En av svårigheterna med översättning är att olika språk kräver olika mycket utrymme på en sida eller skärm.

De typer av översättningar som detaljhandlarna behöver är av förpackningstexter, etiketter och säljmaterial. Allt måste se bra ut på alla språk. Om ett produktnamn eller en beskrivning inte passar in i en språkvariant måste översättaren samarbeta med designern för att få det att fungera.

Att hålla kommunikationen mellan översättare och designexperter så enkel och effektiv som möjligt är avgörande för framgång i den här branschen. Översättningsprogramvara som stöder den här processen och gör det möjligt att samarbeta smidigt är en enorm fördel.

SSAB-logotyp på ett vindkraftverk

SSAB har fått sitt behov av översättning som kräver specialkompetens uppfyllt med connectorer

Teknik

Teknik- och översättnings-branscherna är nära sammankopplade genom maskinöversättning, men de har också andra likheter. Båda strävar till exempel efter att göra världen lättare att förstå och navigera i.

Inom teknikbranschen måste man se till att applikationer och programvara är sömlöst översatta mellan språken, både för ljud och det skrivna ordet. Många av oss har stött på en app som har verkat oanvändbar på grund av en felmärkt knapp eller ett förvirrande översatt användargränssnitt.

Dessutom arbetar språkexperter sida vid sida med tekniker för att fortsätta tänja på gränserna för vad AI kan göra inom översättning. Detta bidrar till att bygga bättre algoritmer och termbaser som hjälper till att förbättra alla våra liv.

Resor och turism

Ingen annan bransch på denna lista har ett så nära samband med språket som resebranschen. Resor och turism bygger på relationer med människor från hela världen och deras verksamheter kan bara bli framgångsrika om de kan förstås på de nya marknader de ska ta sig in på.

Översättning som kräver specialkompetens inom turism kan vara expressöversättningar av webbplatser eller AI-chattbotar som hjälper kunder när de behöver det.

Reseexperter behöver få sin information uppdaterad snabbt och korrekt och med expertkunskap inom lokalisering. De kan dra nytta av att använda översättare som förstår ett språk och dess kultur och som kan hjälpa läsarna att uppleva detta genom sina översättningar.

Tillväxten av översättningar som kräver specialkompetens

Specialbranschernas behov av översättning ökar ständigt. Efter den globala pandemin blev det ökade behovet av förbättrade översättningstjänster inom sjukvården början på en ny boom för sektorn. På samma sätt kommer ständigt föränderliga tekniker och arbetsprocesser att utmana hur vi tillhandahåller språktjänster till olika branscher och vilken typ av specialiserade översättningar som kommer att behövas i framtiden.

Om du behöver professionella översättningar eller lokaliseringstjänster till ditt företag och vill veta mer om hur LanguageWire kan hjälpa dig, fyll i formuläret nedan så kontaktar en rådgivare dig.

Hur kan vi hjälpa dig?

Din resa mot en kraftfull, sömlös och enkel lösning för att skapa flerspråkigt innehåll börjar här! Berätta om dina behov så skräddarsyr vi den perfekta lösningen för ditt företag.