Se demo

Därför är exakthet avgörande vid medicinsk översättning

Vikten av exakthet i medicinska översättningar inom biovetenskap.

Verity Hartley på LanguageWire Verity Hartley , Marketing Specialist, LanguageWire ||  Lästid: 3 minuter

I medicinska översättningar finns det inget utrymme för fel. Ett felaktigt ord kan ibland till och med betyda skillnaden mellan liv och död.

I det tragiska fallet med Willie Ramirez från södra Florida i USA var det en feltolkning av ett ord , "intoxicado", som gjorde att hans behandlingsbara hjärnblödning missades, vilket fick förödande konsekvenser.

kubansk spanska är ”intoxicado” en sjukdom som orsakas av något du har ätit eller druckit. Willie trodde felaktigt att hans intensiva huvudvärk berodde på något han hade ätit på en restaurang tidigare samma dag. Sjukhuspersonalen misstolkade detta som en överdos av droger, och de behandlade honom därför för det. När de insåg sitt misstag var det för sent.

Detta ledde tragiskt nog till att Willie blev förlamad för livet. Sjukhuset stämdes på 71 miljoner dollar och Willies mamma, som tog sin son till sjukhuset, anklagar sig själv för att ha använt "fel ord".

Vad är medicinsk översättning?

Detta exempel belyser riskerna med att inte ha professionella översättare på vårdinrättningar. Inom biovetenskapen finns det många typer av översättning som kräver professionella medicinska översättningstjänster.

Tolkning

På vårdcentraler, sjukhus eller läkarmottagningar kan patienter som inte talar det inhemska språket behöva en professionell sjukhustolk som kan hjälpa dem att förstå vilken viktig information läkaren behöver och se till att patientens sjukdomshistoria och symtom förmedlas korrekt.

Märkning och bipacksedlar

Företag inom läkemedelsindustrin måste se till att man trycker rätt information på etiketter, som dosering, bruksanvisning och biverkningar. Medicintekniska produkter och kirurgisk utrustning tillhör också denna kategori eftersom de måste märkas på ett korrekt sätt för att undvika misstag.

Vetenskaplig och teknisk översättning

Forskningsrapporter, studier, kliniska prövningar och tolkade data måste alla översättas av en översättare med specialkompetens inom medicinsk översättning som till fullo förstår termerna och de data som behandlas på båda språken.

Medicinsk dokumentation

Alla broschyrer och allt informationsmaterial, både online och i tryckt form som behövs för att hålla allmänheten välinformerad måste översättas korrekt till många olika språkvarianter. Detta inkluderar allt marknadsförings- eller reklammaterial för nya läkemedel som måste representera produkten på ett korrekt sätt.

Utbildningsmaterial

Forskare och sjukvårdspersonal behöver kontinuerlig fortbildning för att hålla sig uppdaterade om det senaste. Läroböcker och eLearning-material måste ständigt uppdateras och översättas korrekt för att säkerställa att högsta standard inom medicinska utbildningar upprätthålls.

Konsekvenser av felaktig översättning

Felaktig medicinsk översättning kan få omfattande konsekvenser som i hög grad påverkar människors liv.

  • Dödsfall, permanent funktionsnedsättning eller påverkan på patientens liv
  • Rättsprocesser vid felbehandling, förlust av legitimation för tjänsteutövning eller tillverkningslicenser
  • Förseningar i kliniska prövningar som bromsar vetenskapliga framsteg
  • Skadat anseende för företag och privatpersoner

Översättare med specialkompetens kan hjälpa både privatpersoner och företag att undvika dessa allvarliga konsekvenser av felöversättningar inom medicin.

Arbeta med en översättare som specialist på medicinsk översättning

För att få medicinska översättningar av hög kvalitet måste du se till att du samarbetar med en språktjänstleverantör som kan koppla samman dig med de bästa experterna inom sina respektive områden. Experterna har inte bara vetenskaplig expertis utan även en djup förståelse för kulturen och språket.

Om du vill veta mer om hur LanguageWire kan hjälpa ditt företag att producera högkvalitativa och korrekta tekniska eller medicinska översättningar, fyll i formuläret nedanså kontaktar vi dig.

Hur kan vi hjälpa dig?

Din resa mot en kraftfull, sömlös och enkel lösning för att skapa flerspråkigt innehåll börjar här! Berätta om dina behov så skräddarsyr vi den perfekta lösningen för ditt företag.